Kuluttajaneuvonta

SKVL:n asuntokaupan oikeudellinen neuvonta on pelkästään liiton jäsenistölle ja viranomaisille tarkoitettu palvelu.

SKVL:n asuntokaupan oikeudellinen neuvonta on pelkästään liiton jäsenistölle ja viranomaisille tarkoitettu palvelu. Seuraavat tahot antavat neuvontaa myös välitys­liikkeiden asiakkaille:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

www.kkv.fi/asiointi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

Suomen Kuluttajaliiton maksullinen kuluttajaneuvonta

www.kuluttajaliitto.fi/neuvontapalvelut

Neuvontaa annetaan perinteisten kuluttaja-asioiden lisäksi muun muassa asunto- ja kiinteistökauppaongelmissa sekä huoneenvuokrasuhteisiin liittyvissä erimielisyyksissä. Neuvonta on tarkoitettu niin kuluttajille, elinkeinonharjoittajille kuin muillekin neuvoja ja ohjeita tarvitseville.

Suomen Kuluttajaliiton Asumisneuvonta

www.kuluttajaliitto.fi/neuvontapalvelut

Neuvontaa asuinhuoneistojen huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokranvälitys) liittyvissä asioissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä asioissa osakkaille ja asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille sekä osaomistusasukkaille. Neuvonnassa vastaavat kuluttajaliiton lakimiehet.

Suomen Kiinteistöliiton maksullinen osakasneuvonta

www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/neuvontapalvelut

Neuvontaa saavat osakkaat, vuokranantajat sekä isännöitsijät.

Aluehallintovirasto

www.avi.fi

Kaikkien välitysliikkeiden toimintaa valvoo aluehallintovirasto (AVI). AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta vapaamuotoisesti tai lomaketta käyttäen. Ilmoituksessa tulee selvittää, mitä välittäjän toimenpidettä tai menettelyä ilmoituksentekijä pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Mahdollisuuksien mukaan ilmoitukseen olisi hyvä liittää asiaan liittyvät asiakirjat (kuten esimerkiksi myyntiesite, ostotarjous, kauppakirja tai toimeksiantosopimus).

AVI valvoo välitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta mm. käsittelemällä liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia, tekemällä valvontakäyntejä liikkeisiin ja valvomalla liikkeiden markkinointi-ilmoittelua. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto).

Lisätietoja sekä lomakkeen ilmoituksen tekemistä varten saa AVI:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.avi.fi/web/avi/valvonta-ja-ilmoitukset