SKVL Vuoden Parhaat 2023

Vuoden Välittäjä, Vuoden Yritys ja Vuoden Tulokas -kilpailujen finalistit 2023

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) on Suomen suurin ja vanhin kiinteistönvälityksen verkosto, joka koostuu lähes 500 paikallisesta toimistosta ja lähes 1800 asuntokaupan paikallisesta asiantuntijasta. SKVL valitsee jäsentensä joukosta finalistit tarkan esikarsinnan perusteella. Vuoden Parhaat valitaan jäsenäänestyksellä. Voittajat vuodelle 2023 julkistetaan 24.11.2023 SKVL:n jäsenille järjestettävässä SKVL Gaalassa.

Esikarsinnassa on painotettu kokemusta, koulutusta ja toimintatapoja sekä toimintaa edeltävän vuoden aikana. SKVL:n Vuoden kiinteistönvälittäjä on palkittu 1980-luvulta lähtien.

Tänä vuonna valitaan voittajat kolmesta kategorista: Vuoden Välittäjä, Vuoden Yritys ja uutena Vuoden Tulokas.

Finalistit ovat alansa vahvoja osaajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää välitystapaa.


VUODEN PARHAAT 2023 – FINALISTIT

Klikkaa finalistin nimestä päästääksesi suoraan esittelyyn.

> Vuoden Välittäjä -finalistit

> Vuoden Tulokas -finalistit

> Vuoden Yritys -finalistit


VUODEN PARHAAT 2023 -FINALISTIT

Vuoden Välittäjä -finalistit

Jussi Hyrkäs

Vendo LKV, Turku
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Vendo LKV:llä Turussa työskentelevä Jussi Hyrkäs on uransa aikana toiminut kiinteistönvälittäjänä, myyntipäällikkönä, sekä myyntijohtajana. Kiinteistönvälitysvuosiensa aikana Jussi on nähnyt ja kokenut alan muuttuvan paljon, erityisesti digitalisaation myötä. Hän kokee, että digitaaliset työkalut ovat hyviä apuvälineitä työskentelyyn ja ajansäästöön, muttei niillä kuitenkaan pystytä korvaamaan ihmisten välistä kanssakäyntiä. Jussi pitää rehellisyyttä, auttavaisuutta ja ystävällisyyttä tärkeinä piirteinä välitystyössä, sillä niiden kautta syntyy luottamus asiakkaan ja välittäjän välille. Tätä samaa periaatetta hän on noudattanut myös kouluttaessaan ja perehdyttäessään uusia tulokkaita alalle.

Tutustu Jussiin lisää: https://vendo.fi/me/jussi-hyrkas/

Seuraa Jussia somessa:
https://www.instagram.com/jussi.hyrkas
https://www.facebook.com/Kiinteistonvalittaja.jussi.hyrkas/

Jaakko Simola

ROOF LKV Tampere Oy, Tampere
LKV, LVV

Jaakko Simola aloitti uransa kiinteistönvälitysalalla tammikuussa 2013. Nyt hän työskentelee Roof LKV:n Tampereen toimipisteessä, joka oli jo heti perustamisvuonnaan hyvin menestyvä toimisto. Yli kymmenvuotisen uransa aikana Jaakko on saanut kokea alan muutoksia erityisesti digitalisaation myötä, ja nyt hän hyödyntääkin digitaalisia välineitä muun muassa myyntiprosesseissa sekä markkinoinnissa. Jaakko kertoo menestyksensä perustuvan ihmislähtöiseen luonteeseensa sekä siihe, että hän pitää työstään ja suhtautuu jokaiseen toimeksiantoon positiivisesti.

Tutustu Jaakkoon lisää: https://roof.fi/valittajat/jaakko-simola/

Tomi Alapartanen

TempNor Group Oy, Tornio
Myyntipäällikkö, LKV, LVV, KIAT

Tomi Alapartanen työskentelee TempNor Group -nimisessä perheyrityksessä Torniossa. Hän on ollut alalla jo vuosikymmenen, jonka aikana ala on muuttunut huomattavasti. Tomi on kiinnostunut tietotekniikasta, joten digitalisaatioon tottuminen ei ole hänen kohdallaan ollut kovinkaan suuri haaste. Sen lisäksi hänellä on remonttitaustaa ja tuntemusta kodin tekniikasta, mistä onkin ollut hyötyä kaupanteossa ja muissa asiakaskohtaamisissa. Asiakkaat arvostavat Tomin asiantuntemusta, sekä suoraselkäisyyttä ja rehellisyyttä.

Tutustu Tomiin lisää: https://tempnor.fi/kiinteistonvalitys/

Heikki Vahteristo

Solid House Oy LKV – Rauma, Rauma
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiLAT, partner

Heikki Vahteristo on saanut uransa aikana monipuolista kokemusta erilaisista välitysalan tehtävistä ja nimikkeistä. Nyt hän työskentelee Solid Housen Rauman toimipisteellä. Kokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen myötä hänelle on kertynyt kattava ammattitaito, jota pitää yhtenä valttikorteistaan. Myös tausta myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä on tullut hyödyksi kiinteistönvälittäjän uralla. Ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi Heikki kokee menestyksensä taustalla olevan palo ja aito kiinnostus työtä kohtaan. Hän pyrkii aina avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan, jonka avulla varmistaa pitkät asiakassuhteet. Heikin mielestä menestys ei ole mitattavissa vain myyntien määrällä tai rahalla, vaan myös asiakassuhteiden ylläpito ja suosittelujen saaminen ovat merkkejä hyvin hoidetusta työstä.

Tutustu Heikkiin lisää: https://www.solidhouse.fi/heikki-vahteristo

Seuraa Heikkiä somessa:
https://www.instagram.com/heikkivahteristo

Liisa Kulmala

Kiinteistönvälitys LKV Savolin, Jyväskylä
LKV, SKVL laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä

Liisa Kulmala on aloittanut työskentelyn kiinteistönvälitysalalla vuonna 2004. Pitkän uran aikana hän on tehnyt myös muita alaan littyviä töitä, mutta on palannut taas välitystehtäviin ja työskentelee nyt Jyväskylässä Savolin LKV:llä. Pitkästä kokemuksesta on Liisalle huomattavasti hyötyä työssään. Muina menestyksen avaimina hän pitää välittäjäpersoonaansa ja sitä, että asiakkaille välittyy hänestä pätevä, rehti ja mukava kuva. Liisa on oppinut vuosien saatossa luopumaan liiallisesta turvallisuudenhaluisuudesta ja luottamaan omaan toimintaansa. Hänen mielestään on tärkeää pystyä olemaan ylpeä omista saavutuksistaan.

Tutustu Liisaan lisää: https://savolin.fi/kiinteistonvalittajat/

Seuraa Liisaa somessa:
https://www.facebook.com/liisa.lkv/
https://www.instagram.com/liisakulmalalkv/

Vuoden Tulokas -finalistit

Joakim Stenius

Bo LKV, Espoo
Asuntomyyjä, partner

Joakim Stenius työskentelee asuntomyyjänä Bo LKV:llä Espoossa. Aikaisemmin ravintola-alalla työskennellyt Joakim pääsi korona-aikana toteuttamaan uranvaihdon pitkään kiinnostaneelle alalle. Kiinteistönvälityksestä hän pitää, koska jokainen toimeksianto on erilainen ja työnkuva vaihtelevaa. Hän on asiakaspalvelija, joka nauttii ihmisten kanssa tekemisissä olemisesta sekä heidän auttamisestaan, jonka vuoksi työ on palkitsevaa. Kiinteistönvälityksessä Joakim pitää tärkeänä rehellisyyttä kaikille osapuolille. Hyvä kauppa syntyy yhteisymmärryksestä, eikä vain toisen osapuolen etujen ajamisesta.

Tutustu Joakimiin lisää: https://bo.fi/henkilo/joakim-stenius/

Seuraa Joakimia somessa:
https://www.instagram.com/joakim_stenius_bolkv/
https://www.facebook.com/joakimBoLKV/

Mikko Laurila

Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV, Jyväskylä
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiLAT

Jyväskyläläinen Mikko Laurila on tehnyt aikaisemmin myyntityötä, ja siirtynyt nyt kiinteistönvälittäjäksi Kiinteistönvälitys Enberg LKV:lle. Hän kertoo olevansa aina ollut ahkera myyjä, ja soveltavansa nyt samoja myyntityön periaatteita välitystyhön. Kiinteistönvälitysala on jatkuvasti ja nopeasti muuttuva ala, ja Mikko kertoo pysyvänsä sen muutosten ja kehityksen mukana kouluttautumalla ja panostamalla jatkuvaan oppimiseen. Tiedon ja taidon kehittymisen tukena hänellä on hyvä tiimi sekä muun muassa SKVL:n koulutukset.

Tutustu Mikkoon lisää: https://enberg.com/ammattilaiset/mikko-laurila/

Seuraa Mikkoa somessa:
https://www.instagram.com/mikkolaurila/

Tommy Jannasch

HOUSE Lahti, Lahti
Asuntomyyjä, Kiinteistönedustaja KED

Tommy Jannasch tiesi jo 14-vuotiaana haluavansa kiinteistönvälitysalalle. Nyt hän työskentelee HOUSE Lahdessa ja on lyhyen uransa aikana saanut jo ympärilleen vakiintuneen asiakaskunnan. Tommy kuvailee itseään myynninnälkäiseksi asuntomyyjäksi, joka pyrkii joka päivä oppimaan lisää alasta. Työssään hän kehittyy käytännössä tekemällä, jonka lisäksi hän käyttää SKVL:n tarjoamia palveluita alati muuttuvan alan aallonharjalla pysymisen tukena. Kaikkein tärkeimpänä osana onnistuneita toimeksiantoja Tommy pitää luottamusta asiakkaan ja välittäjän välillä.

Tutustu Tommyyn lisää: https://houselahti.fi/yritys/tiimi/tommy-jannasch/

Seuraa Tommya somessa:
https://www.facebook.com/tommy.jannasch/

Ismo Nieminen

Bo LKV, Jyväskylä
Asuntomyyjä, KiLAT, partner

Ismo Nieminen toimii asuntomyyjänä Bo LKV:llä Jyväskylässä. Hän oli jo ennen välitysuransa aloittamista kiinnostunut alasta pitkään, sillä välitystyössä pääsee työskentelemään ihmisten parissa ja olemaan mukana elämän suurissa muutoksissa. Hän kuvailee itseään sinnikkäänä, aktiivisena ja valmiina tekemään paljon työtä asiakkaiden tyytyväisyyden eteen. Työssään hän panostaa erityisesti jatkuvaan tiedon keräämiseen ja taitojen kehittämiseen esimerkiksi koulutuksilla sekä yhteistyöllä kollegoiden kanssa.

Tutustu Ismoon lisää: https://bo.fi/henkilo/ismo-nieminen/

Seuraa Ismoa somessa:
https://www.instagram.com/bolkvismo/
https://www.facebook.com/ismo.nieminen.98/

Tero Autio

Oulun Arvokiinteistöt Oy, Oulu
Asuntokauppias, KiLAT

Aikaisemmin rakennusalalla työskennellyt Tero Autio toimii nyt asuntokauppiaana Oulun Arvokiinteistöt Oy:n riveissä. Alasta hän on ollut kiinnostunut jo pitkään ja tekikin asuntokauppoihin ja asuntojen vuokraukseen liittyviä asioita sivutoimisena jo ennen alanvaihtoa. Nyt täysipäiväisenä välitysalalla hänellä on aktiivinen ote työhönsä, sillä odottelemalla ei saa alalla asioita aikaiseksi. Asiakkaiden kanssa Tero kertoo pitävänsä yllä rennon ilmapiirin sekä kertovansa asiat suoraan ja rehellisesti. Hänen mukaansa on tärkeää ajaa kaupan kaikkien osapuolten etua.

Tutustu Teroon lisää: https://oulunarvokiinteistot.fi/henkilo/tero-autio/

Vuoden Yritys -finalistit

Kiinteistönvälitys LKV Savolin, Jyväskylä

Jyväskyläläinen yritys Kiinteistönvälitys LKV Savolin perustettiin vuonna 1998, ja on ollut SKVL:n jäsenenä alusta asti. Tällä hetkellä Savonililla työskentelee 7 välittäjää, sihteeri, sekä ajoittain myös yrityksen eläkkeelle jäänyt perustaja, Reijo Savolin. Yrityksen voimavara on hyvä tiimi, jonka jäsenistä saa kuulla paljon positiivista asiakaspalautetta. Savolinin toimintaa on vuosien saatossa edistetty pitkäjänteisellä työllä ja laadukkaalla tekemisellä. Uusia asiakkuuksia saadaan monien perinteisten reittien kanssa, mutta yrityksellä on markkinoinnissaan pilke silmäkulmassa; Savolinin mainoksiin saattaa törmätä esimerkiksi ravintolan vessassa.

Tutustu yritykseen lisää: https://savolin.fi/

Seuraa yritystä somessa:
https://www.facebook.com/LKVSavolin/
https://www.instagram.com/lkvsavolin/

Kotikonsultit

Kotikonsultit on porilainen, jo pitkään toiminnassa ollut kiinteistönvälitysyritys, jossa työskentelee tällä hetkellä kahden hengen tiimi. Heitä ajaa intohimo alaa kohtaan. Yrityksen toiminnassa asiakkaiden tunteminen on keskeistä, sillä tietämällä asiakkaan tarpeet ja toiveet voi palvella heitä parhaalla tavalla. Näin he ovat luoneet myös pitkiä asiakassuhteita sekä uskollisia asiakkaita, joka on puolestaan lisännyt yrityksen tunnettavuutta Porissa. Kotikonsulteilla koetaan, että nimenomaan uskolliset asiakkaat ovat tärkeä voimavara alan hankalistakin ajoista selviämiseen.

Tutustu yritykseen lisää: https://kotikonsultit.fi/

Asenne LKV

Asenne LKV on neljävuotias kiinteistönvälitysyritys Mikkelistä. Toiminnan alkaessa heillä toimi viisi välittäjää, mutta nykyään heillä on jo kahdeksan hengen tiimi. Asenteen välittäjistä löytyy monipuolisesti erilaisia ihmisiä ja persoonia, joita kaikkia yhdistää vankka kokemus alalta ja hyvä tunnettavuus Mikkelissä. Tiimin tietotaitoa ylläpidetään myös jatkuvasti, esimerkiksi palaverien ja SKVL:n koulutusten avulla. Yrityksen menestys on ollut monen asian summa. Erityisesti johtotyöhön on panostettu viime vuoden aikana, ja sen myötä yrityksen toiminta on vain kasvanut alan ajankohtaisista haasteista huolimatta.


Tutustu yritykseen lisää: https://asennelkv.fi/

Seuraa yritystä somessa:
https://www.instagram.com/asennelkv
https://www.facebook.com/asennelkv


Aiempien vuosien voittajat

VUODEN YRITYS

2022 Etta LKV, Turku
2021 Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV, Jyväskylä
2020 LKV Tuomiset, Naantali, Turku
2019 Asuntokauppa Hanna & Hanna LKV Oy, Helsinki, Nummela
2018 Tampereen Arvohuoneistot Oy, Tampere
2017 Kiinteistönvälitys Alanko Oy, Salo

VUODEN MARKKINOIJA

2021 Kiinteistönvälitys Otso LKV Oy, Pori
2020 Asuntomesta Oy LKV, Lappeenranta
2019 Kotoisa LKV, Turku
2018 Villa Oy LKV, Tampere

VUODEN TULOKAS

2022 Sari Immonen, Rauma

VUODEN VÄLITTÄJÄ

2022 Linda Leino, Rauma
2021 Merja Kausto, Mikkeli
2020 Pekka Tähtinen, Turku
2019 Hanna Johansson, Helsinki
2018 Pertti Heikkilä, Turku
2017 Mikko Savolainen, Jyväskylä