SKVL Laatu- ja koulutusvaliokunta

Laatu- ja koulutusvaliokunta on SKVL:n hallituksen nimittämä valiokunta. Valiokun­nan jäsenten tulee olla laatukoulutuksen käyneitä SKVL:n Laatuyrittäjiä. Valiokunnan tavoitteena on yhdessä SKVL:n jäsenyritysten kanssa parantaa alan arvostusta ja tukea yksityisiä kiinteistönvälitys­yrityksiä toimimaan mahdollisim­man laadukkaasti ja kannattavasti kaikissa markkinatilanteissa.

Valiokunnan tehtävänä on suunnitella ja vastata SKVL:n järjestämästä jäsenten laatukoulutuksesta, sekä huolehtia laatujärjestelmän dokumentoinnista, A-laatukäsikirjan ajantasaisuudesta, sekä siihen liittyvistä menetelmäkuvauksista ja ohjeista. Lisäksi valiokunta seuraa ja kehittää laatuyrityksissä suoritettavia auditointeja sekä järjestää laatuyrityksille laadunhallinnan jatkokoulutusta.

Jukka Alanko

Kiinteistönvälitys Alanko Oy

Puheenjohtaja

Anna Mattila

SKVL

Sihteeri

Mari Kangas

Kiinteistötoimisto Optimiasunnot Oy

Päivi Kuuttinen

Kodit On Oy Päivi Kuuttinen LKV

Jussi Mannerberg

SKVL