Mitä eri lyhenteet tarkoittavat kiinteistönvälityksen alalla?

Asuntokaupan alalla esiintyy monenlaisia ammattinimikkeitä, jotka saattavat toisinaan mietityttää asiakasta. Kuka saa käyttää kiinteistönvälittäjän ammattinimikettä? Entä millaisia muita koulutusmahdollisuuksia välitysalalla on?

LKV = Laillistettu kiinteistönvälittäjä

Kenties tärkein välitysalalla esiintyvä lyhenne on LKV, joka tarkoittaa laillistettua kiinteistönvälittäjää. Kiinteistönvälittäjä-nimitystä saavat käyttää henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti Keskuskauppakamarin järjestämän LKV-kokeen. Myös rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää nimessään LKV-lyhennettä. Nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä valvovat aluehallintovirastot.

Vuoden 2016 alusta alkaen voimaan tulleen lain mukaan jokaisessa kiinteistönvälitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella välitystoimintaa harjoittavista henkilöistä tulee olla LKV-pätevyys. Lain tarkoituksena on taata asiakkaille ammattitaitoinen ja asiantunteva välityspalvelu. Itse LKV-koe vaatii osallistujalta laajaa lainsäädännöllistä osaamista sekä hyvän välitystavan tuntemusta. Lue lisää hyvästä välitystavasta täältä.

LVV = Laillistettu vuokravälittäjä

LKV-tutkinnon lisäksi Keskuskauppakamari vastaa myös LVV-kokeiden järjestämisestä. LVV-kokeen läpäissyt henkilö saa käyttää laillistetun vuokravälittäjän nimikettä. LVV-koe on LKV-koetta hieman suppeampi, sillä se keskittyy ennen kaikkea vuokravälitystoimintaan. Myös vuokravälitystä harjoittava rekisteröity välitysliike saa käyttää toiminimessään LVV-lyhennettä.

Muita välitysalan yleisiä lyhenteitä

Välittäjän on ylläpidettävä osaamistaan jatkuvasti, ja alalla järjestetään monipuolisia koulutuksia välittäjien osaamisen kartuttamiseksi. Kiinteistöedustajan koulutus (KED®) on Kiinteistöalan koulutuskeskuksen eli Kiinkon järjestämä koulutus, jonka suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet välitystehtävien hoitamiseen. Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (KiAT) puolestaan on välitystyön ohessa näyttötutkintona suoritettava tutkinto, jonka suorittajalle on jo ehtinyt kertyä työkokemusta alalta.

Jatkokouluttautumisesta kertovia tutkintoja ovat YKV eli Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto, KVK (YKV-koulutuksen edeltäjä) sekä Diplomivälittäjä-tutkinto.

Näiden välittäjätutkintojen lisäksi voit törmätä esimerkiksi AKA- ja KHK-lyhenteisiin. AKA tarkoittaa auktorisoitua kiinteistönarvioijaa, joka on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA-arvioijan ammattitaitoa tarvitaan esimerkiksi vaativien kiinteistökauppojen tai riitatilanteiden yhteydessä silloin, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviolausuntoa kiinteistön arvosta.

KHK eli Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija on arvioija, jonka käyttö on laissa määriteltyä. Sijoitusrahasto-, kiinteistörahasto- ja arvopaperimarkkinalaissa sekä kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on määritelty erikseen tilanteet, jolloin KHK:n arviota tarvitaan.

Kysy välittäjältä osaamisesta!

Välitysalan koulutus kertoo ammattitaidosta, ja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry suosittelee jokaisen kiinteistönvälitysalan ammattilaisen suorittavan LKV-kokeen tai muun yleisesti hyväksytyn kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon. Jos olet myymässä tai ostamassa asuntoa ja pohdit, millainen koulutus välittäjällä on, älä epäröi kysyä – välittäjä kertoo mielellään osaamisestaan, jotta päätöksen teko on sinulle helpompaa.