Hyvä välitystapa

Välityslainsäädännössä säädetään, että välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa.

Laissa ei kuitenkaan ole tarkempia määritelmiä, mitä tällä käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi, ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset.

Hyvää välitystapaa koskevia asioita ei ole koottu yhteen, jonka vuoksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ohjeen hyvästä välitystavasta sekä ohjeen hyvästä vuokravälitystavasta, joita sovelletaan, kun välityspalveluja ovat käyttämässä kuluttaja-asemassa olevat tahot. Erilliset hyvän välitystavan ohjeistukset on annettu päällekkäisistä tarjouksista, välitysliikkeiden toimipaikkojen rekisteröinnistä sekä myyty- ja varattu -merkintöjen käytöstä.