Hyvän kiinteistönvälittäjän ominaisuudet

Koska kiinteistönvälitysalalla on paljon toimijoita, on asunnon myyjällä usein varsin paljon valinnanvaraa välittäjien suhteen. Hyvän kiinteistönvälittäjän voi onneksi tunnistaa monesta seikasta. Esimerkiksi näitä asioita voit kysyä välittäjältä ennen toimeksiantosopimuksen laatimista, jotta välittäjän valinta osuu varmasti nappiin.

1. Miten hinta-arvio muodostuu?

Oikea hinta-arvio on yksi onnistuneen asuntokaupan kulmakivistä. Asunnon myyntihinnan arvioiminen perustuu moneen seikkaan, kuten lähialueen toteutuneisiin myyntihintoihin, kulloiseenkin kilpailutilanteeseen sekä asunnon kuntoon ja ominaispiirteisiin.

Myyjän on hyvä muistaa, ettei paras hinta-arvio aina tarkoita samaa kuin korkein hinta-arvio. Toisinaan alan toimijat saattavat nimittäin laatia hinta-arvion reilusti yläkanttiin, mikä tietysti mairittelee myyjää, mutta karkottaa samalla potentiaaliset ostajat. Hyvä välittäjä on aina valmis perustelemaan hinta-arvionsa, joten arvion tueksi välittäjältä kannattaa pyytää nähtäväksi tilastotietoa toteutuneista myyntihinnoista ja kilpailutilanteesta.

Lue lisää: Mihin asunnon hinta-arvio perustuu?

2. Miten kohdetta markkinoidaan?

Onnistunut myynti-ilmoitus vaatii laadukkaat kuvat ja asiantuntevan tekstin. Usein ostajat kiinnittävät ensimmäisenä huomiota nimenomaan asunnon kuviin, joten niiden on oltava hyvälaatuisia ja todenmukaisia. Pimeät, epätarkat tai heilahtaneet kuvat eivät kutsu ostajia saapumaan esittelyyn, joten varmista, että välittäjällä on käytössään ammattikuvaaja tai hän osaa itse ottaa laadukkaita kuvia.

Hyvin laadittu esittelyteksti kertoo lyhyesti ja napakasti asunnon parhaat puolet ja puhuttelee oikeaa kohdeyleisöä. Markkinointitekstissä faktojen on oltava kunnossa, ja jopa niinkin pienet asiat kuin kirjoitus- tai kielioppivirheet voivat vaikuttaa siihen, millainen kuva välittäjästä ja välityskohteesta ostajan mieleen rakentuu. Hyvän välittäjän tapoihin kuuluu tarjota esittelytekstit myyjän nähtäväksi ennen julkaisua.

3. Miten saan tietoa myynnin etenemisestä?

Tehokkaan välittäjän tunnuspiirteisiin kuuluu oma-aloitteisuus, eikä asiakkaan tulisi joutua hoitamaan yhteydenpitoa välittäjän puutteellisen aktiivisuuden vuoksi. Välittäjän toimeliaisuus ja oma aktiivisuus ovat myös avaintekijöitä myynnin onnistumiselle, sillä tällainen välittäjä herättää ja ylläpitää varmasti myös ostajien kiinnostuksen.

Ennen toimeksiantosopimuksen solmimista kannattaakin aina keskustella välittäjän kanssa siitä, miten välittäjä aikoo pitää yhteyttä toimeksiantajan kanssa. Hyvä välittäjä kertoo myynnin etenemisestä toimeksiantajalle aina tuoreeltaan ja raportoi asuntoesittelyiden sujumisesta heti niiden jälkeen. Yhteydenpitotavasta ja -välistä voidaan sopia välittäjän kanssa kirjallisesti, jolloin epäselvyyksiä tai kommunikaatiokatkoksia ei pääse syntymään.

Lue lisää: Mitä kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu?

4. Ovatko valmiit ostajat oikeita ostajia?

Joskus välittäjältä voi löytyä ”takataskusta” valmiita ostajia, jotka ovat etsineet juuri sellaista kohdetta, jota toimeksiantaja on ryhtymässä myymään. Usein tämä pitääkin paikkansa, mutta on myös tapauksia, joissa välittäjän mainitsemat ostajat katoavat kuin tuhka tuuleen heti sen jälkeen, kun toimeksiantosopimukseen on saatu allekirjoitukset tehtyä, eli luultavasti heitä ei koskaan ollutkaan.

Jotta ostajien olemassaolosta saadaan varmuus, voi toimeksiantaja pyytää välittäjää esimerkiksi laatimaan niin sanotun nimitoimeksiannon, jonka myötä välittäjä voi välittää kohdetta vain toimeksiantosopimuksessa mainituille asiakkaille. Tällöin välityspalkkion saamisen ehtona on, että joku sopimukseen kirjatuista henkilöistä ostaa kyseisen kohteen.

5. Miten asuntoesittelyt järjestetään?

Kun kohteen markkinointi on aloitettu ja ensimmäiset ostajaehdokkaat ilmaisseet kiinnostuksensa, hyvä välittäjä ei lepää laakereillaan, vaan tarttuu viipymättä tilaisuuteen. Mahdollisimman pian solmittu asiakaskontakti ja yksityisnäytön sopiminen varmistavat, ettei ostajien mielenkiinto ehdi hiipua ennen esittelyä.

Joissain tapauksissa yksityisesittelyitä soveltuvampi vaihtoehto voi olla esittelyiden aloittaminen suoraan yleisistä esittelyistä. Hyvällä välittäjällä on mielessään myyntistrategia, joka on räätälöity jokaiselle kohteelle parhaiten sopivaksi. Toimeksiantajan kannattaakin tiedustella välittäjältä tämän suunnitelmista ja toimintatavoista myynnin aloitusvaiheen suhteen.