Asunto-osakkeen osto: isännöitsijän-todistus

Isännöitsijäntodistus on yksi tärkeimmistä asiakirjoista ostaessasi asunto-osakkeen. Todistus kertoo kaikki keskeisimmät tiedot sekä oston kohteena olevasta huoneistosta että taloyhtiöstä. Ostajan on syytä käydä isännöitsijäntodistus tarkasti läpi ennen asuntokaupan tekoa. Kun käytät kiinteistönvälittäjää, hän huolehtii, että saat todistuksen, muiden vaadittavien asiakirjojen ohella, nähtäväksesi.

Mitä isännöitsijäntodistus sisältää?

Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka sisältää kaikki keskeiset tiedot taloyhtiöstä sekä huoneistosta. Todistuksessa on kohteen yksilöintitiedot, kuten taloyhtiön nimi, yhteisö- ja yritystunnus, kohteen osoite sekä huoneistojen lukumäärä ja numerot.

Todistuksessa on myös tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, tehdyistä sekä suunnitelluista remonteista ja korjauksista sekä muista tulevaisuuden suunnitelmista. Myös tiedot kiinteistönhuollosta tai isännöinnistä löytyvät todistuksesta.

Isännöitsijäntodistuksessa on niin ikään tiedot huoneistoa koskevista vastikkeista ja muista maksuista. Todistuksen tulee sisältää myös tieto mahdollisista maksamattomista vastikkeista. Todistuksessa on lisäksi tiedot huoneiston käyttötarkoituksesta ja huoneiston pinta-ala.

Lisäksi isännöitsijäntodistuksesta selviää muun muassa ostokohteen omistajatiedot, kaupan kohteena olevat tilat sekä tontin omistussuhde.

Miten isännöitsijäntodistus hankitaan?

Isännöitsijän on lain mukaan annettava isännöitsijäntodistus pyydettäessä sellaiselle taholle, jolla on lain mukaan oikeus saada todistus. Isännöitsijäntodistukseen ovat lain mukaan oikeutettuja asunto-osakkeiden omistaja(t), osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä sekä välitysliike, joka on saanut toimeksiannon osakkeen myyntiin tai vuokraukseen. Mikäli taloyhtiöllä ei ole isännöitsijää, on asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalla velvollisuus antaa isännöitsijäntodistus.

Kuka tahansa ei siis saa isännöitsijäntodistusta. Ostajalle helpointa on, kun apuna on kiinteistönvälittäjä, joka hankkii todistuksen. Kiinteistönvälittäjä tarkastaa isännöitsijäntodistuksen sisällön ennen myyntiä, ja mikäli todistuksessa on ristiriitoja tai epäselvyyksiä, tiedustelee välittäjä näistä isännöitsijältä.

Isännöitsijäntodistuksen tiedot päivittyvät jatkuvasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että asunnon ostaja saa nähtäväkseen tuoreen todistuksen. Isännöitsijäntodistus on voimassa kolme kuukautta.

Isännöisijäntodistuksen keskeisimmät tiedot ostajalle

Ostajan tulee tutustua isännöitsijäntodistukseen huolella ennen kauppojen viimeistelyä. Ostajana aloita tarkastamalla ensin osakkeen omistajatiedot. Näin varmistat, kuka asunto-osakkeen omistaa ja, että myyjällä on oikeus myydä osake. Tarkasta myös kaupan kohteena olevat tilat. Kuuluuko kauppohin huoneiston lisäksi muita tiloja, esimerkiksi autopaikka?

Tarkasta huolellisesti taloyhtiön ja huoneiston korjaushistoria. Näet, mitä remontteja on jo tehty ja samalla selviää myös, mitä remontteja tulevaisuudessa on suunnitteilla tai mahdollisesti tarpeen.

Taloyhtiön taloudellinen tila on syytä selvittää. Tarkasta, onko taloyhtiöllä lainaa ja minkä verran. Kohdistuuko ostamaasi huoneistoon lainaa ja minkä verran?

Varmista myös asunto-osakkeen vastikkeen ja muiden maksujen määrä. Kuinka paljon on hoitovastike tai pääomavastike? Periikö taloyhtiö muita maksuja, esimerkiksi erillistä vesimaksua tai maksua autopaikasta? Tarkasta myös mahdolliset maksamattomat vastikkeet, sillä uutena omistajana voit joutua näistä vastuuseen jopa lähes puolen vuoden ajan takautuvasti.

Selvitä tontin omistussuhde. Onko taloyhtiö omalla tontilla vai vuokratontilla? Mikäli taloyhtiö on vuokratontilla, selvitä vuokra-ajan päättyminen. Tonttivuokran mahdollinen korotus voi heijastua tuleviin asumiskustannuksiisi.

Isännöitsijäntodistuksesta selviää lisäksi, onko rakennuksella energiatodistusta. Pyydä myös energiatodistus nähtäväksesi.

Selvitä lunastuslauseke!

Yksi tärkeimmistä asioista ostajalle on tarkastaa isännöitsijäntodistuksesta, onko taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetty lunastuslauseke. Lunastuslauseke tarkoittaa, että taloyhtiön nykyisillä osakkailla on oikeus lunastaa ostokohteena oleva asunto-osake itselleen tietyn määräajan puitteissa kauppojen jälkeen.

Mikäli lunastuslauseke on määritetty, voivat taloyhtiön nykyiset asukkaat siis pyörtää asuntokaupat ja lunastaa asunto-osakkeen itselleen. Osakkeesta maksetaan tällöin osakkeen käypä hinta. Lunastusaika mainitaan lunastuslausekkeessa ja useimmiten se on kahdesta neljään viikkoa.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka lunastuslauseke olisi olemassa, sitä ei läheskään aina käytetä. Ei siis kannata jättää unelma-asuntoa ostamatta lunastuslausekkeen vuoksi. Kauppojen jälkeen on hyvä kuitenkin odottaa hieman ennen muuttoa ja remointointia. Lunastaja nimittäin ei ole velvollinen korvaamaan remontin kuluja aiemmalle ostajalle.

Lunastuslausekkeen käyttöön liittyy myös poikkeuksia. Yleensä lunastusoikeus ei päde esimerkiksi tapauksissa, joissa osakkeen saaja on edellisen omistajan lähisukulainen tai aviopuoliso, tai mikäli osake on saatu testamentin perusteella. Poikkeukset riippuvat kuitenkin kunkin lunastuslausekkeen täsmällisestä sisällöstä.

Lue myös:

Kiinteistökaupan asiakirjat