Kansainvälisyys

Kansainvälisellä yhteistoiminnalla on kiinteistönvälitysalalla pitkät perinteet. SKVL on osaltaan pitänyt jo vuosikymmenien ajan yllä kiinteistönvälitysalan yhteistyösuhteita.

Tätä perinteisiin pohjautuvaa työtä jatkaa osaltaan vuonna 2008 perustettu Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry. (KVKL), jolle kiinteistönvälitysalan viralliset kansainväliset jäsenyydet siirrettiin vuoden 2009 alusta lukien. SKVL:n ollessa yksi KVKL:n perustajajäsenistä, vahvistuvat KVKL:n kansainväliset yhteistyösuhteet. Näin entisestään vahvistuva kansainvälinen verkosto on jatkossakin SKVL:n jäsenistön käytössä, kun jäsenet haluavat lisätä kansainvälisyyttä.


NEU

NEU (The Nordic Union of Estate Agents) on Pohjoismaiden kiinteistönvälittäjiä edustavien liittojen yhteinen organisaatio. Unionin jäsenmaat ovat kukin vuorollaan puheenjohtajana ja vastaa toiminnan toteutumisesta. Vuonna 2004 Suomi toimi NEU:n puheenjohtajamaana. Puheenjohtajamaan tehtävät ovat tällä hetkellä Islannilla.

NEU:n toiminta keskittyy pääasiassa kiinteistönvälitystoiminnan kehityksen seurantaan Pohjoismaissa ja laajemmin Euroopassa. Puheenjohtajamaan johtamissa hallituksen kokouksissa käsitellään eri jäsenmaiden laatimat maaraportit kiinteistönvälityksen nykytilasta ja -kehityksestä sekä lainsäädännöstä. Pohjoismaiden yhteisen kannanmäärittelyn kautta Pohjoismaat pystyvät viemään yhteisiä asioita hallinnoidusti eteenpäin mm. eurooppalaiseen päätöksentekoon.

Pohjoismaat ovat tehneet antoisaa yhteistyötä mm. eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN-standardia koskevassa hankkeessa ”Services of real estate agents”. Standardilla laaditaan kiinteistönvälityksen perussäännöt niihinkin maihin, joissa ei ole vielä mitään sääntelyä kiinteistönvälityksestä.


CEPI ja EPAG


CEPI (The Conseil européen des Professions immobilières) on Euroopan kiinteistöalan ammattilaisia edustava voittoa tavoittelematon liitto, jonka alaisuudessa toimivatisännöitsijöitä edustava CEAB (The Confédération européenne des Administrateurs de biens) ja kiinteistönvälittäjiä edustava EPAG (the European Property Agents Group).

CEPIn jäsenet koostuvat EU- ja EFTA-maista, ja se edustaa yli 200.000 kiinteistöalan ammattilaista.

CEPI on solminut yhteistyösopimuksia muiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten alan ammattilaisia edustavien järjestöjen kanssa. Tavoitteena on näiden välisen tiedonkulun lisääminen, mielipiteiden ja kokemusten vaihdon helpottaminen sekä yhteisten projektien mahdollistaminen.

Lisätietoja www.cepi.eu

EPAG on voittoa tavoittelematon liitto, jossa on jäsenenä lähes kolmekymmentä EU- ja EFTA-maata. Sen päätavoitteita ovat:

  • Puolustaa asuntokauppamarkkinoita Euroopan Unionin toiminnan kehyksessä
  • Edistää kiinteistönvälittäjän ammatin mielenkiintoa
  • Osallistua koulutuksen kehittämiseen ja
  • Jäsenliittojen tiedottaminen

EPAGin yksi päätehtävistä on seurata EU:n lainsäädännön ja standardien kehittymistä siten, että kiinteistönvälitysalan ammattilaisen asema säilyy ja pääsy markkinoille on turvattu myös jatkossa. EPAG korostaa myös alan kiinnostavuuden lisäämistä mm. alan pätevyysvaatimuksia korottamalla laadukkaan ja läpinäkyvän palvelun turvaamiseksi kaikissa EU-maissa.