Kiinteistö ja asunto-osake: tunnetko termien eron?

Kiinteistönvälittäjät ovat ammattikunta, jotka hoitavat monenlaisia kauppoja. Kiinteistönvälittäjä voi olla mukana niin kerros-, rivi- kuin omakotitalon kaupoissa, vapaa-ajan asunnon myynnissä tai tonttikaupoissa.

Kiinteistö ja asunto-osake ovat keskeisiä termejä kiinteistönvälitysalalla ja niiden ero on merkittävä lain näkökulmastakin. Tunnetko sinä termien eron?

Mikä on kiinteistö?

Kiinteistö on tarkasti määriteltynä itsenäinen maanomistuksen yksikkö, esimerkiksi tila tai tontti, jolla mahdollisesti sijaitsee rakennus tai useampia. Usein arkikielessä kiinteistö kuitenkin käsitetään omakotitaloksi tai muuksi rakennukseksi. Käytännössä kiinteistön ostaja kuitenkin ostaa yleensä maa-alueen, johon kuuluu sillä sijaitsevat rakennukset.

Kiinteistön omistajana olet vastuussa kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta itse. Vastuullasi on esimerkiksi kiinteistön jätehuolto, vesi- ja lämmityssopimukset sekä maksut sekä kiinteistövero. Nämä vastuut tuovat kiinteistön omistajalle asumiskuluja. Asunto-osakkeessa vastaavat kulut sisältyvät kuukausittaiseen osakevastikkeeseen.

Kiinteistö katsotaan laissa kiinteäksi omaisuudeksi, asunto-osake puolestaan irtaimeksi omaisuudeksi. Kiinteistökauppa tapahtuu kirjallisesti julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa. Poikkeuksena on vuokratontti, jolloin kaupan käytännöt ovat hieman erilaiset ja esimerkiksi julkista kaupanvahvistajaa ei tarvita.

Kiinteistökaupoissa tarvitaan monia eri asiakirjoja. Tärkeitä asikirjoja ovat muun muassa kiinteistörekisteriote, lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä rakennuslupia koskevat asiakirjat. Eri dokumentteihin tulee tutustua huolella ennen kauppojen viimeistelyä.

Mikä on asunto-osake?

Asunto-osake on nimensä mukaisesti todellakin osake, ja asunto-osakkeen osto on varsinaisesti osakekauppaa. Tyypillisesti asunto-osake antaa hallintaoikeuden kerrostalo tai rivitalohuoneistoon, mutta osakemuotoa voi käyttää myös esimerkiksi paritalo tai useamman erillistalon ryhmä.

Asunto-osakkeen ostoon ja yhtiömuotoiseen asumiseen liittyy omia erityispiirteitään, muun muassa vastuun jakaminen asukkaiden ja taloyhtiön kesken sekä yhteisten pelisääntöjen luominen.

Asunto-osakkeen haltijana olet osakas taloyhtiössä. Tämä antaa sinulle hallintaoikeuden kaupassa määriteltyyn huoneistoon, mutta myös velvollisuuksia. Osakkeen omistajana maksat kuukausittain osakevastiketta, joka koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta pääoma- eli rahoitusvastikkeesta.

Monesti pääomavastike on mahdollista maksaa oston yhteydessä kerrallaan pois, jolloin maksat kuukausittain vain hoitovastiketta. Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön hoitamisen ja ylläpitämisen kuluja. Pääomavastike puolestaan kattaa esimerkiksi rakennuksen peruskorjauksen tai uudistamisen kuluja.

Asunto-osaketta ostaessa tarvitset tiettyjä asiakirjoja ja niihin on syytä perehtyä huolellisesti ennen lopullista kauppojen tekoa. Asunto-osakekaupassa keskeisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi isännöitsijäntodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys sekä taloyhtiän viimeisin tilinpäätös. Lisäksi on syytä tarkastaa osakkeeseen mahdollisesti kohdistuva yhtiölaina tai maksamattomat vastikkeet.

Käyttämällä kiinteistönvälittäjää asuntokaupoissasi varmistat, että saat kaikki tarvittavat dokumentit tarkastettavaksi. Kiinteistönvälittäjä myös huolehtii, että kaupat solmitaan lain määräysten mukaan.

Lue lisää:

Asunto-osakkeen osto: isännöitsijäntodistus

Kiinteistökaupan asiakirjat