SKVL Laatu- ja koulutusvaliokunta

SKVL Laatu- ja koulutusvaliokunta

Laatu- ja koulutusvaliokunta on SKVL:n hallituksen nimittämä valiokunta. Valiokun­nan jäsenten tulee olla laatukoulutuksen käyneitä SKVL:n Laatuyrittäjiä. Valiokunnan tavoitteena on yhdessä SKVL:n jäsenyritysten kanssa parantaa alan arvostusta ja tukea yksityisiä kiinteistönvälitys­yrityksiä toimimaan mahdollisim­man laadukkaasti ja kannattavasti kaikissa markkinatilanteissa.

Valiokunnan tehtävänä on suunnitella ja vastata SKVL:n järjestämästä jäsenten laatukoulutuksesta, sekä huolehtia laatujärjestelmän dokumentoinnista, A-laatukäsikirjan ajantasaisuudesta, sekä siihen liittyvistä menetelmäkuvauksista ja ohjeista. Lisäksi valiokunta seuraa ja kehittää laatuyrityksissä suoritettavia auditointeja sekä järjestää laatuyrityksille laadunhallinnan jatkokoulutusta.

Jukka Alanko

Puheenjohtaja   Kiinteistönvälitys Alanko Oy   jukka.alanko@alanko.net

Anna Mattila

Sihteeri   SKVL   anna.mattila@skvl.fi

Mari Kangas

  Kiinteistötoimisto Optimiasunnot Oy   045 251 2705   mari.kangas@optimiasunnot.fi

Tarja Kerkelä

  TarjaK LKV Oy   050 572 7553   tarja.kerkela@tarjalkv.fi

Päivi Kuuttinen

  Kodit On Oy Päivi Kuuttinen LKV   050 351 7031   paivi@koditon.fi

Tomi Keto-Tokoi

  Asunto Kompassi Oy   0400 623 671   tomi.keto-tokoi@asuntokompassi.fi

Jussi Mannerberg

  SKVL   050 339 6214   jussi.mannerberg@skvl.fi