22.07.2022

Myyjälle

Mitä tarkoittaa myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa?

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus ostajalle, vaikka hän olisi antanut asuntonsa myyntitoimeksiannon kiinteistönvälittäjälle. Kiinteistönvälittäjää käyttävän myyjän vastuu ns. tiedonantovirheistä saattaa kuitenkin joskus jäädä pienemmäksi kuin itse myyjän.

Mitä tarkoittaa myyjän tiedonantovelvollisuus?

Myyjän tiedonantovelvollisuus tarkoittaa, että myyjällä on velvollisuus kertoa ostajalle kaikki kauppojen kannalta olennaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen.

Käytetyn asunnon kaupassa asunnon virheeksi katsotaan esimerkiksi, jos asunto ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta. Tiedonantovelvollisuuteen sisältyy myös se, että myyjän täytyy kertoa ostajalle tiedossa olevista tulevista taloyhtiön remonteista.

Lue lisää myyjän velvollisuuksista asuntokaupoissa.

Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänelle on kerrottu tai hänen voidaan olettaa tienneen ennen kauppojen tekemistä. Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus, joka tarkoittaa, että ennen ostopäätöksen tekemistä ostajan tulisi tarkastaa asunto. Jos jokin vika on selkeästi havaittavissa silmin, kuten esimerkiksi vaurioitunut ikkunalasi, niin ostajan voidaan olettaa huomanneen tämän asunnon tarkastamisen yhteydessä ja tästä ei voi reklamoida kaupanteon jälkeen.

Ostajan on syytä myös tutustua asuntoon liittyviin asiakirjoihin huolellisesti. 

Mitä tarkoittaa kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus?

Kiinteistönvälittäjän tulee aina selvittää ja hankkia tietyt vähimmäistiedot kohteesta. Jos kiinteistönvälittäjä epäilee jonkin tiedon olevan virheellinen, tulee kiinteistönvälittäjän tarkistaa tiedon paikkansapitävyys. Jos tiedon oikeellisuus ei ole kohtuullisella vaivalla tarkistettavissa, kiinteistönvälittäjän on kerrottava tästä ostajalle.

Lue lisää kiinteistönvälittäjän vastuista asuntokaupoissa.

Itse myyjä kantaa myös vastuun yksin

Asunnon myyjä on vastuussa antamistaan tiedoista sekä siitä, jos jättää jotain kaupantekoon vaikuttavia tietoja kertomatta. Myyjä vastaa myös käyttämänsä kiinteistönvälittäjän antamista tai antamatta jättämistä tiedoista. Kiinteistönvälityspalvelun hankkineen myyjän vastuu ostajalle annetusta virheellisestä tiedosta tai ostajalle antamatta jääneestä tiedosta voi kuitenkin joskus jäädä pienemmäksi, kuin itsemyyjällä.

Myyjällä on ammattimaisen kiinteistönvälityspalvelun ostaessaan oikeus luottaa siihen, että kiinteistönvälittäjä hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä ja hyvää välitystapaa. Mikäli välitysliike laiminlyö selonotto- tai tiedonantovelvollisuutensa, saattaa vastuu virheestä jäädä viime kädessä kiinteistönvälittäjälle, vaikka myös myyjä olisi lain mukaan virheestä vastuussa. Kiinteistönvälitysliikkeillä on velvollisuus hankkia riittävän kattava vastuuvakuutus.

Asuntonsa itse myyvä myyjä sen sijaan kantaa yksin mahdollisen vastuun ostajalle antamistaan virheellisistä tiedoista tai antamatta jätetyistä tiedoista.

Lue artikkelistamme lisää siitä, kannattaako asunnon myynti itse.

Satsaa turvallisiin asuntokauppoihin ja käytä kiinteistönvälittäjää

Helpoin tapa varmistaa asunto- ja kiinteistökauppojen turvallisuus on antaa toimeksianto kiinteistönvälittäjälle. Kiinteistönvälittäjä tuntee alansa lainsäädännön ja hyvän välitystavan. Kiinteistönvälittäjä valvoo, että molempien osapuolten edut toteutuvat myyntiprosessissa. 

Löydä lähin SKVL:n jäsenvälittäjä turvaamaan tärkeät kaupat: https://skvl.fi/valittajat/