17.10.2021

Myyjälle

Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa

Kiinteistönvälittäjä huolehtii kauppojen lainmukaisesta toteutumisesta sekä tekee kaupoista turvallisemmat molemmille osapuolille. Myyntiprosessi on monivaiheinen ja altis virheille, jos ei ole kokemusta asunnon myymisestä. Kiinteistönvälittäjää käyttämällä voi siis säästää aikaa, rahaa ja turhaa stressiä.

Hyvä välitystapa ohjaa kiinteistönvälitystä


Hyvää välitystapaa ei ole tarkoin määritelty välityslaissa, vaan sitä pidetään ajan hermolla viranomaispäätösten, suositusten ja alan vakiintuneen käytännön mukaan. Hyvään välitystapaan kuuluu erityisesti välitystoiminnan luotettavuus ja avoimuus, tunnollisuus tehtävien hoitamisessa sekä lojaalisuus toimeksiantajaa ja tämän
vastapuolta kohtaan.

Kiinteistönvälittäjä noudattaa toimeksiantosopimusta


Kun sopiva kiinteistönvälittäjä on löytynyt, niin arviokäynnin jälkeen on aika tehdä toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus sisältää muun muassa tiedon sopimuksen voimassaoloajasta, välitysliikkeen palkkiosta, oikeudesta käsirahan vastaanottamiseen, sekä välitettävän asunnon ja myyjän tiedoista. Kiinteistönvälittäjä sitoutuu
toimeksiantosopimuksen jälkeen selvittämään kaikki kauppojen kannalta olennaiset tiedot.


Kiinteistönvälittäjän vastuu asunto- ja kiinteistökaupoista on laaja


Välityslain mukaan kiinteistönvälittäjällä on laaja selonotto- ja tiedonantovelvollisuus sekä tietyissä tilanteissa vahingonkorvausvelvollisuus, jos esimerkiksi ostajalle ei ole annettu kaikkia kauppojen kannalta oleellisia tietoja. Kiinteistönvälitysliikkeillä on aina vastuuvakuutus turvanaan.


Asunnon myyjä on vastuussa antamistaan tiedoista sekä siitä, jos jättää jotain kaupantekoon vaikuttavia tietoja kertomatta. Kiinteistönvälityspalvelun hankkineen myyjän vastuu ostajalle annetusta virheellisestä tiedosta tai ostajalle antamatta jääneestä tiedosta voi joskus jäädä pienemmäksi, kuin asuntonsa itse myyneellä
myyjällä. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa sekä myyjä että kiinteistönvälittäjä ovat molemmat toimineet huolimattomasti, jolloin heidän tulisi periaatteessa yhdessä vastata virheestä ostajalle. Myyjällä on kuitenkin ammattimaisen kiinteistönvälityspalvelun ostaessaan oikeus luottaa siihen, että kiinteistönvälittäjä
hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Tällöin vastuu virheestä saattaa jäädä viime kädessä kiinteistönvälittäjälle. Asuntonsa itse myyvä myyjä sen sijaan kantaa yksin mahdollisen vastuun ostajalle antamistaan virheellisistä tiedoista tai antamatta jätetyistä tiedoista.

Kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvelvollisuus


Vahingonkorvausvastuu voi tulla kyseeseen, jos kiinteistönvälittäjä laiminlyö velvollisuuksiaan. Ostajan tai myyjän tulisi tehdä reklamaatio kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Kohtuullisena aikana voidaan pitää yleensä enintään muutamia kuukausia.

Kiinteistönvälittäjän vastuu ei ulotu niin sanottuihin salaisiin virheisiin eli vikoihin tai vaurioihin, joista välittäjä ei ole tiennyt eikä olisi pitänytkään tietää. Tällaisia voivat olla esim. puutteet, joiden havaitsemiseen vaadittaisiin rakenteiden purkamista tai muita teknisiä toimenpiteitä. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi, jos kauppojen
jälkeen havaittaisiin rakenteellinen kosteusvaurio, joka ei ole tullut ilmi kuntotarkastuksessa.

Miksi SKVL:n kiinteistönvälittäjä takaa turvalliset kaupat?

SKVL:n jäsenyrityksillä on laatuvaatimukset


SKVL kouluttaa jäseniään säännöllisesti sekä valvoo, että jäsenvälittäjät toimivat moitteettomasti lainsäädäntöä, hyvän välitystavan periaatteita sekä SKVL:n arvoja kunnioittaen. SKVL:n jäsenyritysten asiakastyytyväisyys on huimat 97 %.

Eniten kiinteistönvälittäjiä ympäri Suomen


SKVL:n jäsenet myyvät yli 40 % välittäjien myymistä asunnoista ja kiinteistöistä Suomessa, mikä tarkoittaa yli 30 000 asuntoa ja kiinteistöä vuodessa. SKVL on Suomen suurin ja vanhin välittäjien verkosto. SKVL täyttää 75 vuotta vuonna 2021.

Aina paikallinen – siellä missä sinä olet

SKVL:n laaja verkosto koostuu noin 470 toimistosta, kattaa lähes koko Suomen. Paikallinen kiinteistönvälittäjä tuntee alueen ja sen erityispiirteet sekä toteutuneet myyntihinnat. Etsi lähin kiinteistönvälittäjäsi täältä.