07.06.2021

Myyjälle

Asunnon myynti itse – kannattaako se?

Asunnon myynti itse on mahdollista, mutta se vaatii myyjältä paljon aikaa ja aktiivisuutta. Välityspalkkiosta säästäminen voi tuntua houkuttelevalta, mutta asunnon myynti itse voi aiheuttaa stressiä, eivätkä mahdolliset säästöt ole välttämättä sen väärti. Myyntiprosessiin tulisi suhtautua riittävällä vakavuudella, sillä itsemyyjän vastuu kaupoista saattaa muodostua raskaammaksi kuin kiinteistönvälittäjän kanssa toimeksiantosopimuksen tehneellä.

Mitä asunnon myyntiprosessiin sisältyy?

Myyntiprosessiin kuuluu muun muassa myynti-ilmoituksen tekeminen myyntikuvineen, asunnon markkinointi, asuntoesittelyt, asiakirjojen laatiminen ja selvitystyö, neuvottelut potentiaalisten ostajien kanssa, tarjousmenettelyn hoitaminen sekä kaupantekotilaisuus.

Lue lisää myyntiprosessin vaiheista täältä.

Miten asunnon myynti itse eroaa kiinteistönvälittäjän käyttämisestä?

Myyntiaika voi olla luultua pidempi


Myyntiaika voi venyä toivottua pidemmäksi, jos myynti-ilmoituksen markkinointi ei ole tavoittanut kohdeyleisöä. Kiinteistönvälittäjän työnkuvaan kuuluu verkostoituminen, joten kiinteistönvälittäjältä voi löytyä jo potentiaalinen ostaja.

Itsemyyjällä on vähemmän työkaluja myyntihinnan arviointiin

Hinta-arvion laatiminen on asuntokaupan kulmakiviä. Kiinteistönvälittäjällä on puolueetonta tietoa ja osaamista hinta-arvion laatimiseen ja käytössään myös laajat tilastot alueen toteutuneista myyntihinnoista. Liian pieni myyntihinta ei ole kannattava ja toisaalta liian suuri myyntihinta voi karkottaa ostajat.

Vastuut asunto- ja kiinteistökaupoista

Välityslain mukaan kiinteistönvälittäjällä on laaja selonotto- ja tiedonantovelvollisuus sekä tietyissä tilanteissa vahingonkorvausvelvollisuus, jos esimerkiksi ostajalle ei ole annettu kaikkia kauppojen kannalta oleellisia tietoja. Kiinteistönvälittäjällä on turvanaan vastuuvakuutus. Asunnon myyjä on vastuussa antamistaan tiedoista sekä siitä, jos jättää jotain kaupantekoon vaikuttavia tietoja kertomatta. Kiinteistönvälityspalvelun hankkineen myyjän vastuu ostajalle annetusta virheellisestä tiedosta tai ostajalle antamatta jääneestä tiedosta voi joskus jäädä pienemmäksi, kuin itsemyyjällä.

Kiinteistönvälittäjän pitämät asuntoesittelyt houkuttelevat enemmän ostajia


Tutkimusten mukaan ostajat saapuvat mieluummin kiinteistönvälittäjän pitämään asuntoesittelyyn. Kiinteistönvälittäjän käyttäminen on siis myyntivaltti.

Miksi ottaa riskiä elämän tärkeimmissä kaupoissa?

Asuntokaupat ovat useimmalle rahallisesti suurimmat kaupat elämän aikana ja myyntiprosessi on riskialtis virheille, jos ei ole kokemusta asunnon myynnistä. Kiinteistönvälittäjä huolehtii kauppojen lainmukaisesta toteutumisesta sekä tekee kaupoista turvallisemmat molemmille osapuolille.

Miksi valita juuri SKVL:n jäsenvälittäjä?


SKVL:n jäsenyrityksillä on laatuvaatimukset


SKVL kouluttaa jäseniään säännöllisesti sekä valvoo, että jäsenvälittäjät toimivat
moitteettomasti lainsäädäntöä, hyvän välitystavan periaatteita sekä SKVL:n arvoja
kunnioittaen. SKVL:n jäsenyritysten asiakastyytyväisyys on huimat 97%.

Eniten kiinteistönvälittäjiä ympäri Suomen


SKVL:n jäsenet myyvät yli 40% välittäjien myymistä asunnoista ja kiinteistöistä
Suomessa, mikä tarkoittaa yli 30 000 asuntoa ja kiinteistöä vuodessa. SKVL on
Suomen suurin ja vanhin välittäjien verkosto. SKVL täyttää 75 vuotta vuonna 2021.

Aina paikallinen – siellä missä sinä olet


SKVL:n laaja verkosto, joka koostuu noin 470 toimistosta, kattaa lähes koko Suomen.
Paikallinen kiinteistönvälittäjä tuntee alueen ja sen erityispiirteet sekä toteutuneet
myyntihinnat.

Etsi lähin kiinteistönvälittäjäsi täältä.