07.11.2022

Myyjälle

Tontin myynti — mitä pitää ottaa huomioon?

Tontti voidaan myydä kokonaan tai se voidaan jakaa lohkomalla tai halkomalla. Tontin myyntiin liittyy asiakirjoja ja myyntitilaisuuteen tarvitaan kaupanvahvistaja, jos tonttikauppoja ei tehdä sähköisesti. Kiinteistönvälittäjä hoitaa byrokratian ja vie kaupat asiantuntemuksella maaliin.

Tontin myynti — mitä asiakirjoja ostajalle pitää toimittaa?


Tontin myyntiprosessissa ostajalle tulee toimittaa ainakin seuraavat asiakirjat:

  • lainhuutotodistus
  • rasitustodistus
  • kiinteistörekisteriote
  • kauppakirja

Lisäksi tapauskohtaisesti voidaan tarvita esimerkiksi tontti- ja johtokarttaa, rakennuslupa-asiakirjoja, asemakaavapiirrosta sekä tietoa kaavamääräyksistä. Kiinteistönvälittäjä on apuna kauppakirjan laatimisessa ja muiden asiakirjojen hankkimisessa viranomaisilta.

Tontin jakaminen ennen myyntiä


Tontti voidaan jakaa lohkomalla tai halkomalla. Lohkominen tarkoittaa, että kiinteistö jaetaan useampaan määräalaan, joista muodostuu uusia kiinteistöjä. Tämä tapahtuu yleensä perinnönjaon tai määräalan kaupan yhteydessä. Tontin lohkominen on yleistä erityisesti ostajia houkuttelevilla alueilla, sillä vapaita tontteja on rajallinen määrä kasvukeskuksissa.


Tontin halkominen tarkoittaa käytännössä myös tontin jakamista useammaksi määräalaksi yhteisomistajien kesken, mutta erona lohkomiseen on se, että halkomisessa ei tehdä erillistä jakosopimusta tai haeta lainhuutoja. Halkomisella puretaan yhteisomistajuus yleensä tilanteissa, kun osakkaiden välillä on hyvä yhteisymmärrys.

Tontin myynti — verotus


Tontin myyntivoitosta pitää maksaa luovutusvoittovero ja toisaalta myyntitappiot voi vähentää verotuksessa. Myyntivoittoa tai -tappiota laskettaessa, kauppahinnasta vähennetään myydyn omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Hankintamenolla tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä kauppahintaa, jolla myyjä on kiinteistön aikanaan ostanut. Tämän lisäksi kauppahinnasta saa vähentää myyntikulut. Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa ns. hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama lasketaan aina omaisuuden kauppahinnasta.

Jos sovelletaan hankintameno-olettamaa, ei sen lisäksi saa vähentää muuta omaisuuden hankintamenoa tai myyntikuluja. Hankintameno-olettaman suuruus riippuu siitä, kuinka kauan myyjä on omistanut kiinteistön. Hankintameno-olettama on:

  • 20 %, jos omistusaika on alle 10 vuotta
  • 40 %, jos omistusaika on vähintään 10 vuotta


Tontin myyjä saa päättää, käytetäänkö luovutusvoittoa laskettaessa todellista hankintamenoa ja myyntikuluja, vai hankintameno-olettamaa.


Mahdollinen luovutustappio vähennetään myyntivoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Jos luovutustappiota jää vielä tämän jälkeen vähentämättä, voidaan tappiot vähentää viime kädessä muista pääomatuloista.

Tonttikaupasta pitää ostajan maksaa varainsiirtovero, joka on 4 % kauppahinnasta, jos ostaja ei ole ensiasunnon ostaja tai muut poikkeukset eivät päde. Yleensä ostaja maksaa kuitenkin varainsiirtoveron.

Lue artikkelistamme lisää kiinteistö- ja asuntokaupan verotuksesta.


Kiinteistönvälittäjä on apuna myös tontin myynnissä


Kaupantekotilaisuus voidaan hoitaa sähköisessä asiointipalvelussa, jolloin ei ole tarvetta kaupanvahvistajalle. Muussa tapauksessa tarvitaan kaupanvahvistaja vahvistamaan kiinteistön luovutus.


Kiinteistönvälittäjä hoitaa kaupantekoprosessin ja asiakirjojen hankkimisen puolestasi. Luota siis ammattilaiseen ja kaupat hoituvat kuin itsestään.


Löydä lähin välittäjäsi: https://skvl.fi/valittajat/