04.10.2022

Lehdistötiedotteet

SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Asuntomarkkinat eivät ole romahtaneet – Normaalia syksyn hiljenemistä

Suomen suurimman asuntokaupan verkoston Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinaennuste loppuvuodelle 2022 on julkaistu. SKVL:n jäsenyritysten syyskuu vain noin 3 % hiljaisempi kuin elokuu – Asunnonvaihtotarve ei ole muuttunut – Omakotitalot ovat edelleen halutuimpia. Asuntokauppaa hidastaa rahoituksen saanti pienemmillä paikkakunnilla. Tulevan talven lämmitysenergiasta tullut liian iso puheenaihe suhteessa siihen, että asunto on pitkän ajan investointi ja lämmityksen osuus vain puolet sähkölaskusta.

Asuntomarkkinoiden lievä hidastuminen on luonnollinen reaktio korkojen pienestä noususta ja muun elinkustannustason noususta. ”Ihmisten tarve vaihtaa asuntoja ei ole kuitenkaan muuttunut ja aiheuttaa sen, että hiljaisemman hetken jälkeen markkinoilla on odotettavissa vilkkaampi vaihe, kun patoutunut tarve purkautuu suurempaan kysyntään ja tarjontaan”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Markkinat ovat palanneet viiden vuoden keskimääräiseen volyymiin ja maailmantilanteen kehitys vaikuttaa siihen, milloin markkina lähtee jälleen nousuun. ”Asunnon hankinta on juuri nyt järkevintä ostajan kannalta, sillä seuraavan nousun alkaessa tarjonta on taas kysyntää vähäisempää ja hinnat nousevat”, jatkaa Mannerberg. ”Ennusteemme mukaan loppusyksy tulee olemaan keskimäärin noin 5 % edellistä vuosineljännestä hiljaisempi ja hinnat keskimäärin noin 2–3 % laskussa, mutta tämä on tyypillistä Suomen märässä ja pimeässä syyssäässä”, hän jatkaa. ”Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisen myytävän asunnon hinnasta putoaisi näin paljon pois vaan sitä, että pyyntihintoja on useimmiten jo korjattu ja kauppojen toteutuessa ne tulevat tilastoihin”, Mannerberg korostaa. ”Halutuimmissa asunnoissa nähdään todennäköisesti hintojen pysymistä ennallaan tai loivaa nousuakin”, hän jatkaa.

Pörssin heijastusvaikutus näkyy suoraan asuntomarkkinoilla

Pörssikurssien vaikutus on aiemminkin näkynyt melko selvästi asuntomarkkinoiden nousuissa ja laskuissa. Nyt pörssikurssit ovat laskeneet vuodessa viiden vuoden keskimääräiselle tasolle koronapiikin jälkeen ja monet odottelevat nousun palaamista ennen kuin siirtävät varojaan asuntoihin.

Viime tiistaina 27.9.2022 julkistetun Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan seuraavan 12 kuukauden asunnonvaihtoaikeiden määrä on myös pysynyt korkealla tasolla ja vain hiukan laskenut viime vuoden huippulukemista. ”Tämä kertoo myös selvästi siitä, että kuluttajat ovat realisteja mutta harkitsevat pidempään ratkaisujaan asunnonvaihdossa”, kommentoi Mannerberg. Tämä näkyy nyt selvästi asuntojen keskimääräisissä myyntiajoissa, jotka ovat pidentyneet selvästi vuonna 2022. Kysynnän laskiessa tarjonta on jonkin verran lisääntynyt mutta ei niin paljon, että hinnoissa olisi odotettavissa merkittäviä muutoksia. Moni myyjä ja ostaja odottelee tällä hetkellä, miten markkina kehittyy ja koska käänne ylöspäin alkaa. Asuntosijoittajat ovat jo alkaneet ostaa, sillä tarjolla on hyviä uusiakin asuntoja parhailla paikoilla.

Sähkölämmitteiset omakoti- ja rivitalot ovat yleisin asumismuoto omistusasunnoista Suomessa

Tällä hetkellä moni miettii tulevan talven energiakustannuksia. Kustannuksia arvioidessa kannattaa huomioida se, että yli miljoona kotitaloutta Suomessa asuu omakoti- tai paritalossa sekä yli 250 000 taloutta asuu omassa rivitaloasunnossa. Kerrostaloasujien määrä omassa omistusasunnossa on yllättäen vain noin 500 000 asuinkuntaa. Sähkölämmitteisiä pientaloja on yli 40 %. Puulämmitteisiä on vielä yllättävän paljon, noin 20 % omakotitaloista. Öljylämmityksen osuus on myös noin 20 % ja maalämmön osuus noin 10 %. Useimmissa sähkölämmitteisissä taloissa on helppo vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen melko pienilläkin investoinneilla kuten ilmalämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla. Lisäksi sähkön kulutuksessa on huomioitava, että merkittävä osa sähkönkulutuksesta pientalossa on sama kaikilla lämmitysmuodosta riippumatta kuten valaistus, käyttöveden lämmitys, pyykinpesu, sauna ja muu eläminen. Lämmityksen osuus jää siis useimmilla pienemmäksi kuin moni ajattelee. Ennusteiden mukaan sähkön hinta tulee talvikauden jälkeen laskemaan merkittävästi, kun tuotannon omavaraisuus Suomessa alkaa toteutua.

Loma-asuntokaupassa nyt vuoden hiljaisin vaihe edessä – Ulkomaan kohteet kiinnostavat

Loma-asuntojen kauppamäärät ovat tänä vuonna olleet noin 5 vuoden keskimääräisellä tasolla. Koronan nostavat vaikutukset on poistuneet ja moni onkin kiinnostunut ulkomaan loma-asunnoista. Koronan aikana ulkomaille ei oikein päässyt edes asuntoja katsomaan ja nyt on selvästi havaittavissa, että suomalaiset ostavat lämpimästä kakkosasuntojaan. Pelkästään Espanjan aurinkorannikolla suomalaiset tekevät useita satoja asuntokauppoja vuodessa.

Vuokra-asuntojen kysynnässä on jo selviä heräämisen merkkejä

Pienet vuokra-asunnot ovat jo melko normaalin kysynnän ajassa. Tarjontaa on silti enemmän markkinoilla kuin aiempina vuosina ja tämä aiheuttaa sen, että vuokratasoissa ei ole syksyn aikana odotettavissa muutoksia. Kustannustason noustessa asuntosijoittajat pyrkivät sijoittamaan uudempiin tai peruskorjattuihin energiatehokkaisiin taloihin.

Mikä pankeilla on mielessä?

Saamme paljon raportteja pienemmiltä paikkakunnilta, jossa ostajien asuntotoiveita murskataan pankkien toimesta. Moni ostaja haluaa siirtyä edullisempiin asuntoihin pois keskuksista ja näitä tyrmätään erityisesti sähkölämmitteisissä taloissa. Pankit siis pyrkivät ohjaamaan suomalaiset pois elinvoimaisilta pienemmiltä paikkakunnilta pieniin asuntoihin ja kalliimpiin kasvukeskuksiin. ”Pidämme tätä politiikkaa lyhytnäköisenä ja Suomen kansan aliarvioimisena. Monet isommat pankit ovat avoimesti myöntäneet, että eivät halua rahoittaa muuta kuin kasvukeskuksissa sijaitsevia asuntoja. Tässä on mielenkiintoista lähtökohtaa kevään vaaleihin ja asuntopoliittiseen keskusteluun”, kommentoi Mannerberg.

SKVL:n alueelliset kommentit loppuvuosi 2022

Pääkaupunkiseutu

Ostajien tottuminen normaaliin markkinatilanteeseen vie aikaa pääkaupunkiseudulla. Parhailla paikoilla olevista hyväkuntoisista asunnoista käydään kauppaa lähes entiseen tahtiin. Kerrostaloasuntojen kysyntä on laskenut erityisesti keskustojen ulkopuolella. Omakoti- ja rivitaloissa kysyntää on uudemmista ja energiatehokkaista taloista lähes entiseen tapaan. Myyntiajat selvästi pidentyneet. Markkinat odottavat hyviä uutisia maailmalta. Kaupan normaali syklisyys on ilmeistä ja pitkän voimakkaan nousun jälkeen markkinat vetävät vähän henkeä ennen seuraavaa nousua.

Muu Uusimaa

Hangossa normaali talvisesongin hiljeneminen, myytävää on tarjolla paremmin mutta ostajat ovat edelleen liikkeellä paremman valikoiman ansiosta.
Raaseporin markkina on hiljentynyt ja odottava.
Lohjalla markkina on pysynyt normaalina.
Nurmijärvellä on kysyntää uudemmille omakotaloille, paritaloille ja rivitaloille, myyntiajat ovat
pidentyneet. Isojen vuokra-asuntojen kysyntä on kovaa ja pienten kysyntä on elpynyt.
Järvenpäässä myyjät ovat aktivoitumassa ja tarjonta lisääntyy.
Loviisassa kysyntä on pysynyt hyvänä ja jopa vilkkaampaa kuin viime vuosina.

Turku

Isompien ja uudempien talojen kysyntä pysynyt hyvänä. Vanhempien talojen ja uudistuotannon kysyntä laskenut jonkin verran. Eri alueiden erot kysynnässä lisääntyneet ja vähemmän kysytyillä alueilla tarjonnan ja kysynnän suhde voi laskea jonkin verran hintoja. Paljon tarjontaa pienemmistä asunnoista kysyntään nähden.

Muu Varsinais-Suomi ja Salo

Tarjonta lisääntynyt ja kovin kysyntä on rauhoittunut. Markkinatilanne on odottava.

Tampere

Tampereella tilanne on Turun lailla kasvukeskuksista parempi tilanne ja kysyntä on normaali uudemmissa pientaloissa. Kerrostaloasunnoissa erityisesti pienten asuntojen kysynnän alueelliset erot ja taloyhtiöiden sekä asuntojen kunnon vaikutukset korostuvat. Rahoituksen saamisen vaikeudet korostuvat vanhemmissa pientaloissa.

Muu Pirkanmaa

Uudemmat omakotitalot modernilla tekniikalla menevät kaupaksi. Myös vanhemmille taloille edelleen jonkin verran kysyntää, mutta keskimäärin normaali loppusyksyn hiljeneminen talokaupassa. Tonttien kysyntä on laskenut.

Oulu

Tilanne Oulussa on odottava. Vuokra-asuntojen kysyntä on hyvää ja pienemmät ja edullisemmat asunnot menevät paremmin kaupaksi. Suurempien asuntojen kysyntä laskenut ja tarjonta on lisääntynyt.

Muu Pohjois-Suomi

Rovaniemen markkinoilla normaalia syksyn hiljenemistä. Uudempien pientalojen kysyntä edelleen hyvää. Kaksijakoinen tunnelma. Vanhempien talojen kysyntä laskenut selvästi. Kerrostaloasuntojen kysyntä on laskenut. Hiihtokeskuksissa odotetaan lumisesongin alkua, mutta kysyntä aiempaa alhaisempaa. Tarjonta lisääntymässä ja tuo sitä kautta lisää kiinnostusta. Hiihtokeskuksien lähistöillä pulaa normaaleista vuokra-asunnoista.

Etelä-Savo

Mikkelin keskustassa ja Rantakylässä kysyntää on edelleen uudemmista asunnoista. Vanhempien kysyntä hiljentynyt erityisesti keskustan ulkopuolella.
Pieksämäellä kysyntä alhaisempaa syksyn myötä.

Kaakkois-Suomi

Kouvolan alueella kaasulämmitteisien talojen kysyntä laskenut.
Lappeenrannassa markkinatilanne jonkin verran hiljentynyt syksyn myötä.

Kainuu

Markkinoilla on paljon tarjontaa. 70-luvun talojen kysyntä on alhaisempaa. Uudemmista taloista on edelleen kysyntää.

Hämeenlinna ja Kanta-Häme

Forssassa kysyntä on hiljentynyt.
Riihimäellä on hyvä kysyntä uudemmista perheasunnoista. Myös kerrostaloasunnot, joissa remontit tehty käyvät kaupaksi.

Lammi, Tuulos, Hauho, Hämeenkoski ja Padasjoki: Hyvät kesämökit omalla rannalla käyvät kaupaksi. Lammilla hyvä kysyntä rivitaloasunnoista.

Keski-Suomi

Jyväskylässä kysyntää olisi uudemmista perheasunnoista pientaloissa. Pieniä kerrostaloasuntoja on tarjolla paljon kysyntään nähden erityisesti lähiöissä.

Pohjanmaat

Päätöksenteko hidastunut. Rahoituksen saaminen pienemmille paikkakunnilla vaikeutunut huomattavasti. Tarjonta on lisääntynyt.

Pohjois-Savo

Kuopiossa uudiskohteiden kysyntä on selvästi hidastunut hintojen korostusten vuoksi.
Rautalammella ja Suonenjoella kauppa on hidastunut ja pulaa myytävästä.
Siilinjärvellä kaupankäynti on rauhoittunut jonkin verran. Pankkien vakuusarvojen kanssa suuria haasteita ostajille pienemmillä paikkakunnilla.

Lahti ja muu Päijät-Häme

Rivitaloasunnoista hyvä kysyntä uudemmissa taloissa. Vanhempien kohteiden kysyntä rauhoittunut selvästi ja ostajat harkitsevat pidempään.

Satakunta

Hyväkuntoiset pientalot menevät kaupaksi. Vanhempien kohteiden myyntiajat merkittävästi pidempiä. Tarjontaa on paljon.

Myyjien motivaatio on pysynyt korkealla jo vuoden verran koronan väistyttyä.
Keskimäärin ennustetaan pientä laskua kerrostaloasuntojen hintoihin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Turku ja Tampere hillitympää muutosta.
Rivitaloasuntojen hinnoissa hyvin loivaa keskimääräistä laskua. Uudemmista edelleen paljon kysyntää ja hinnoissa voi olla jopa nousua.
Omakotitalojen keskimääräinen hinta lievässä laskussa. Uudemmissa ei odoteta muutoksia. Vanhemmissa huonompi kysyntä laskee hintoja alueittain.
Loma-asuntojen hiljainen sesonki ja kysynnän lasku loppuvuonna näkyy myös toteutuvassa hintatasossa. Kysytyimmissä hinnoissa ei odoteta muutoksia.
Pienten asuntojen vuokrataso on nyt vakaa. Lisääntyneet kustannukset lisäävät nostopaineita, mutta hyvä tarjonta polarisoi kysyntää.
Hyvä kysyntä suuremmista vuokra-asunnoista voi johtaa kustannustason myötä myös vuokrien nousuun pienen tarjonnan myötä.
Uusien kerrostaloasuntojen hinnoissa ei odoteta merkittäviä muutoksia. Rakennuskustannusten nousu asettaa nousupaineita.
Kysyntä loppusyksyn aikana keskimääräistä hiljaisempaa. Kohoavat energiakustannukset näkyvät myös kerrostalojen hinnoissa.
Rivitalojen kysyntää hidastaa se, että uudempia on tarjolla vähemmän. Normaalia syksyn hiljenemistä odotettavissa.
Omakotitalokaupan kysynnän piikki painottuu kevääseen ja kesään. Loppusyksyn aikana normaalia hiljenemistä. Ikä ja energiatehokkuus mietityttää ostajia.
Loma-asuntojen sesonki alkaa olla ohi tältä vuodelta ja seuraava piikki on pohjoisen hiihtokeskusten mökkien kysyntä talvella.
Selvää kysynnän piristymistä erityisesti Oulussa ja Pirkanmaalla. Tarjonta edelleen riittävää pienemmissä asunnoissa.
Suurten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää jonkin verran tarjonnan erityisesti Pohjois-Suomessa.
Uusien kysyntää rajoittaa tuotannon volyymin tippuminen ja kysytyimpien asuntokokojen saatavuus. Hinnoissa myös paljon korotuspaineita rakennuskustannusten nousun takia.
Uudemmat omakoti- ja rivitalot edelleen kysytyimpiä. Syksyn myötä niidenkin kysyntä rauhoittuu. Käänne voi tapahtua nopeasti kun maailmalta tulee parempia uutisia.
Metsän arvo jatkaa nousemistaan ja kysyntää on edelleen.
Merkittävä osa kaupasta on ensiasunnon ostajia. Pankkien tiukka rahoituspolitiikka ei ole avuksi.
Ensiasunnoksi ostetaan usein suoraan pientalo.