17.01.2024

Julkaisut

SKVL: Ostajien kiinnostus ostaa on merkittävän korkealla nyt

Suomen asuntomarkkinat ovat kääntyneet nopeasti ostajien kiinnostuksen noustua voimakkaasti. ”SKVL:n ostoaikomusmittarissa nähtiin koko mittaushistorian suurin käänne vuodenvaihteessa”, korostaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg. ”Myös myyntihalukkuudessa on nähty selvä käänne ylöspäin”, hän jatkaa.

Pääkaupunkiseutu vetää nyt ostajia

Asuntomarkkinoiden vuosi alkaa pääkaupunkivetoisena. Pitkään hiljaiseloa viettänyt pienten asuntojen kysyntä on nyt nousussa. Viime vuoden lopun kysyntäpiikki jäänee nyt uudeksi normaalitasoksi ja tuo odotettua tasapainoa markkinoille. Uudempien ja hyväkuntoisten omakotitalojen kysyntä jatkuu vahvimpana eri asuntomuodoista. Erityisesti Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere ovat nyt heränneet ja näkymät näillä alueilla ovat vahvat.

SKVL:n jäsenkunnan ammattilaisten tekemässä ennusteessa arvioidaan, että verrattuna vuoden 2023 lopun voimakkaaseen viimeiseen neljännekseen alkuvuosi 2024 tulee olemaan edelleen kasvun aikaa. Asuntojen hinnoissa ei vielä odoteta selvää nousua, mutta ei myöskään laskua. ”Nyt alkaa yli vuoden kestänyt markkinoiden suma purkautua järkevällä vauhdilla”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Ennusteessamme näkyy nyt erityisesti perheasuntojen kysynnän jatkuva nousu”, hän jatkaa.

Vuosi 2023 vajosi uudistuotannon mukana, mutta vanhojen asuntojen kauppa säilyi kohtuullisena

Vuoden 2023 toteutuneiden lukujen valossa voidaan nähdä, että vanhojen asuntojen kaupassa suurimmat muutokset tapahtuivat pienten asuntojen kaupassa. Kuitenkin perheasuntojen kauppa kävi keskimäärin paljon paremmin kuin moni ehkä kuvittelee. Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana myös pienten asuntojen kauppa kasvoi ensiasunnon ostajien rynnätessä kaupoille houkuttelevaan hintatasoon. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niiden kauppamäärät pomppasivat merkittävästi. Myös perheasuntojen kaupassa nähtiin normalisoitumista. Hintatasossa perheasunnot pitivät pintansa yllättävän hyvin kasvukeskuksissa. Uusien asuntojen kauppojen alhaiset luvut olivat ehkä suurin syy siihen, miksi vanhojenkin kauppa hidastui niin paljon. Erityisesti sijoittajien poistuminen uudiskohdekaupasta loi ylitarjonnan. Nyt on nähty sijoittajien siirtyneen ostamaan vanhoja asuntoja. 

Korkojen lasku merkittävin tekijä markkinoiden elpymiseen

Euribor-korkojen laskun vaikutus on suurin tekijä asuntomarkkinoiden kiihtymiseen. ”Odotamme todellakin EKP:lta toimenpiteitä. Suomalaiset ovat sinnikkäitä, mutta nyt tarvitaan apuja Euroopasta korkojen laskun muodossa. Inflaatiolukemat ovat Suomessa laskeneet nopeasti ja EKP on jarrutellut isompien maiden vielä jonkin verran korkeampien inflaatiolukemien vuoksi”, toteaa Mannerberg. ”Pieni riski on siihen, että inflaatio alkaa jälleen Euroopassa hetkellisesti hiukan nousta, jos maailman kriisit kuten kansainvälisen laivaliikenteen haasteet Lähi-Idän tuntumassa nostavat kustannuksia”, hän jatkaa.

Ensiasunnon ostajien osuus painuu normaaliin tasoon – sijoittajat heränneet

Ensiasunnon ostajien osuus nousi noin 20 prosenttiin viime vuoden lopun varainsiirtoveron vapauden päättymisen muutosajolähdössä.

Nyt odotamme, että ensiasunnon ostajien osuus laskee noin 10 prosenttiin kauppamääristä. Sijoittajaostajien määrä on nyt selvästi elpynyt ja edustaa noin 10 % ostajista. Noin 60 % ostajista on perhekuntia ja noin 30 % yksin omaksi asunnoksi ostavia.

Vuokra-asuntomarkkinoilla jatkuu loivan kasvun aika. Suurempien vuokra-asuntojen vetovoima on edelleen suurempi. Vuokrien tasojen ei odoteta muuttuvan vapailla markkinoilla nykyisestä.

Koko vuoden ennuste maltillinen, 5–10 prosentin kasvua kauppamäärissä

Koko vuoden ennusteessa joka on haasteellisin, arvioidaan että asuntokauppojen määrä kasvaa noin 5–10 prosenttia omakoti- pari- ja rivitalojen osalta. Hinnoissa ei odoteta merkittäviä nousuja tällä hetkellä, mutta kysytyimmissä uudemmissa pientaloissa hinnat nousevat todennäköisesti 1–3 prosenttia vuonna 2024. Vanhojen kerrostaloasuntojen kaupassa odotetaan myös maltillista kasvua ja hinnoissa pientä 1–3 prosentin kasvua lähinnä Helsingin kantakaupungissa ja Espoossa. Nämä muutokset tapahtunevat verrattuna toteutuneeseen hintatasoon, ja niitä ei pidä sekoittaa parin vuoden takaisiin selvästi korkeampiin hintoihin.

Uusien kerrostaloasuntojen kaupassa ei merkittävää muutosta, mutta kauppoja syntyy

Uusien kerrostaloasuntojen kaupassa ei ole edelleenkään suuria odotuksia kasvusta. Vuosi 2024 tulee olemaan uuden alun hakemista ja todennäköisesti uusien rakennusprojektien aloituksia nähdään lähempänä vuotta 2025. Kauppamäärän ennustetaan laskevan edelleen muutaman prosenttiyksikön.

Alueelliset kommentit SKVL asuntomarkkinaennuste 1/2024

Helsinki, kantakaupunki

Viime vuoden viimeinen neljännes oli markkinan kannalta vilkas kysynnän ja kauppamäärien kasvaessa. Alkuvuosi 2024 on kuitenkin ollut rauhallinen, mikä on tyypillistä tammikuulle. Myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2024 aikana merkittävästi. Oletetaan, että kauppamäärät nousevat merkittävästi viimeistään keväällä tai kesällä 2024, erityisesti jos Euribor-korkojen lasku jatkuu.

Markkina on parantunut ja kauppa on vilkastunut. Myyjien halukkuus myydä on lisääntynyt, ja ulkomaalaiset asiakkaat ovat yhä kasvava asiakasryhmä. Ostajat etsivät mieluummin suurempia asuntoja, koska tarjontaa on hyvin. Joillakin myyjillä on korkeita hintaodotuksia, mikä voi hidastaa kauppaa. Tasainen kysyntä hyville perheasunnoille ja edullisille 1–2 huoneen asunnoille, mutta jotkut myyjät pitävät hintaodotuksensa liian korkeina. Töölön alueella kauppa on hiljaisempaa, pyyntihinnoissa on vielä näkemyseroja ostajien kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinatilanne on parantunut erityisesti Helsingin kantakaupungissa, mutta alueelliset erot ja hintaodotukset vaikuttavat edelleen kaupankäyntiin.

Muu Helsinki

Ylitarjontaa uudisasunnoista, erityisesti yksiöistä ja kaksioista. Kysyntää on hyväkuntoisille rivi-, pari- ja omakotitaloille, joissa ei ole sähkölämmitystä. Markkina on piristymässä.

Myyjillä on liian korkeat odotukset oman asunnon hintatasosta tämänhetkisillä markkinoilla. Moni ensiasunnon ostaja jätti ostamatta asunnon 2023 ja jatkaa nyt rauhassa asunnon etsintää. Myyjillä on halu myydä, mutta ostajat äärettömän tarkkoja ja valikoivia ostettavan asunnon suhteen.

Välittäjä on kovilla selvittäessään asioita, useimmiten turhaan. Ostajien tarjoukset ovat edelleen alakanttiin. Alueilla Kallio ja Munkkiniemi kysyntä on nousemassa ja ostajien yhteydenotot lisääntyneet. Uudet, erityisesti uudemmat yksitasoiset omakotitalot ovat kysyttyjä.

Espoo

Vaikea ennustaa, mutta näyttäisi, että vanhan asuntokaupan puolella kysyntä kasvaa kaikissa luokissa. Uudet asunnot eivät vielä lähde kasvuun ensimmäisellä kvartaalilla Espoossa ja Helsingissä.

Kysyntää on kohtuuhintaisista perheasunnoista (max. 400 000 €), isoja lainoja ei juurikaan oteta. Ulkomaalaiset ovat hyvä ostajaryhmä (koulutetut, joilla työpaikka). Ostajia on mutta lainojen korot ja asuinkustannukset määräävät nyt mitä ostetaan, hieman huonompikuntoisetkin menevät, jos hinta kohtuullinen. Pienellä pintaremontilla tehdään asuttavaksi. Ostoilmapiiri on virkistynyt huomattavasti, muuttopaineita on paljon sekä kysyntää hyväkuntoisille perheasunnoille.

Vantaa

Vantaalla on liikaa tarjontaa uusista kerrostaloasunnoista. Kysyntää on rivi- ja omakotitaloissa. Kohteita tulee myyntiin tasaisesti. Ostajia on vähän, mutta ovat tosissaan liikkeellä ja niistä saadaan kauppaa.

Itä-Uusimaa

Porvoossa uudiskohteiden tarjonta on vähäistä, mutta riittävä suhteutettuna kysyntään – eli tasapainoinen tilanne vielä toistaiseksi ennen kuin kysyntä vilkastuu. Myyjinä melko tasapainoinen jakauma yhden hengen talouksista sijoittajiin, eli mikään ryhmä ei ole korostunut. Modernien erillistalojen ja perhekäyttöön soveltuvien hyväkuntoisten asuntojen kysyntä on selkeästi vilkasta suhteutettuna vähäiseen tarjontaan. Kysyntää olisi uudehkoille yksitasoisille omakotitaloille ja perheasunnoille. Keskustan alueen markkinatilanne on suhteellisen hyvä. Kevätkummun alueella alhainen kysyntä. Loma-asuntopuolella odotetaan tarjonnan lisääntyvän mentäessä kohti kesää 2024. Tarjonta on jäänyt 2022–2023 välillä keskimääräistä vähäisemmäksi, mutta kysyntä on pysynyt melko vahvana.

Loviisassa markkinatilanne on ollut viime vuoden ajan yllättävänkin hyvä suhteessa julkisuudessa annettuun kuvaan markkinoiden yleistilanteesta. Alueellisia muutoksia ei ole juurikaan näkynyt, tietyt alueet vetäneet yhtä hyvin tai huonosti kuin aiemminkin. Loviisan tilanne verrattuna esimerkiksi Porvooseen on ollut hyvin erilainen, koska hintataso on ollut hyvin pitkään jopa alhainen. Pikemminkin koronan myötä kysyntä kasvanut ja osittain hintataso jopa noussut vanhasta, etätyöt tulleet jäädäkseen ja kynnys muuttaa pysyvästi sen vuoksi madaltunut huomattavasti.

Länsi-Uusimaa

Vihdin alueella vuodenvaihde ollut hiljainen kaikin puolin. Viimeisen neljänneksen alku oli vilkkaampaa viime vuonna, mutta hiljeni loppuvuotta kohti. Alueella kauppa käy ihan mukavasti. Kohteita tulee myyntiin paljon ja kiinnostuneita ostajia on mukavasti.

Tammisaaressa on odottava markkinatilanne. Ostajat odottavat koronlaskua ja myyjät panttaavat myyntiä parempia aikoja odotellessa. Selvästi positiivinen henki ollut marraskuun alulta ja jatkuu. Ostetaan jos sopiva löytyy.

Kirkkonummella on hyvä kysyntä 2000-luvun rivi-, pari-, erilistaloista sekä omakotitaloista.

Pohjois- ja Keski-Uusimaa

Tuusulan ja Keravan alueella omakotitalot vetävät koko ajan, oli tilanne mikä hyvänsä.  Hintaluokassa 350–400 000 € käyvät perheasunnot kaupaksi, kun kyseessä on rivi-, pari tai omakotitalo. Vuokratontilla olevat asunnon liikkuvat hitaammin. Ostajat kiinnittävät nykyään enemmän huomiota siihen onko asunto omalla vai vuokratontilla. Lämmitysmuoto on myös tärkeä, energiatehokkaat käyvät paremmin kaupaksi. Omakotitalojen tonttikauppa hiljaista.

Hyvinkäällä ja Pohjois-Tuusulassa kaupankäynti on selvästi vilkastunut, mutta edelleen pohditaan todella pitkään ja hartaasti tarjouksia. Remontoidut asunnot ovat edelleen suosiossa, remontoitavista ei kysyntää kovin paljon ole. Marras- ja joulukuu 2023 oli ensimmäiset ns. normaalit myyntikuukaudet sitten elokuun 2022.

Nurmijärven alueella rivitalo- ja omakotitaloissa (v. 2000-) kysyntä on kohtuullinen, rahoitus onnistuu, remonttitarpeisissa vanhemmissa (v. -1980) rahoituksen saanti vaikeampaa tai mahdotonta. Uudemmissa kerrostaloasunnoissa hinnat eivät kohtaa ostajien haluja ja vanhemmissa (1970-luku) kysyntä hiljaista. Pulaa on kysytyimmistä asunnoista. Nurmijärven alueella loppuvuosi sujui kohtuullisen hyvin. Enemmän kauppaa olisi tehty, mikäli olisi ollut enemmän tarjontaa (n.300 000 €) omakotitaloja. Ensiasunnon ostajia oli paljon liikkeellä ja jatkavat etsintää, vaikka joutuvat nyt maksamaan varainsiirtoveron.

Mäntsälässä on hiljaisempaa koskien kaikkia muita asunto/tonttityyppejä, lukuun ottamatta 2000-luvun omakotitaloja. 2000-luvun omakotitaloissa hinnat ovat tulleet selvästi alaspäin, kalleimmat jäävät tällä hetkellä myymättä.

Keski-Uusimaa

Joulukuussa on vaihdellut paikkakuntakohtaisesti kauppamäärät, omakotitalojen kysyntä on vironnut. Yksiöt seisovat paikallaan, ei kysyntää ostamiseen taikka vuokraamiseen yksiöiden osalla. Kerrostalokolmioita on mennyt kaupaksi, ostajia ensiasunnon ostajat tai sitten erotilanteessa olevat perheelliset ostavat yksin, koska lapsille pitää olla oma huone. Myös iäkkäämpää ostajakuntaa ollut liikkeellä, pohtivat kerrostaloasuntoa nykyisen asumismuotonsa omakotitalon sijaan. Nuoret hyvätuloiset lapsiperheet ostavat edelleen uudehkoja omakotitaloja ja erillistaloja tai sitten pitää olla täysin rempattu. Myös remontoitavat asunnot kerros- ja rivitaloissa kiinnostavat, kohteissa hinnat laskeneet paljon, jos edessä on esim. putkiremontti ja asunnot alkuperäisessä kunnossa.

Järvenpäässä uudehkoilla perheasunnoilla kysyntää, vanhojen kysyntä hiljaisempaa.

Turku

Turun asuntomarkkinat ovat normalisoituneet, paitsi uudistuotannon kerrostaloasunnot eivät kiinnosta johtuen liian kovasta hintatasosta ja liian pienistä asunnoista.

Uusia asuntoja on tulossa myyntiin ja arviokäyntejä on aika paljon. Ihmiset ovat rohkaistuneet miettimään myyntiä. Kauppa kävi loppuvuodesta todella hyvin.

Turun keskusta myy aina, jos asunnolla on hyvä kunto. Hyväkuntoisille isoille keskustan kerrostaloasunnoille on kysyntää. Keskustan laidoilla myyntiaika pidempi ja ympäristökunnista hyvät omakotitalot kiinnostavat. Vanhat huonokuntoiset omakotitalot hitaampia myydä. Keskustan kerrostaloasunnot myyvät, rivitalot keskustan tuntumassa, samoin omakotitalot keskustan tuntumassa ja/tai viereisissä kaupungeissa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Muu Varsinais-Suomi ja Salo

Turku ja lähikaupunkien myynti on pientä. Talven hiljainen aika heijastuu normaalilla tavalla, toisaalta ostajien tulppa päätöksenteossa on hiljalleen purkautumassa. Myös paikallisten pankkien asuntolainaneuvottelujen kasvanut määrä ennustaa parempaa aikaa tälle vuodelle.

Salossa kysyntä on hieman elpynyt, tarjonta kuitenkin vähäistä.

Naantali elää ja voi hyvin. Kysyntä ulottuu kaikenlaisiin kohteisiin. Ostopäätöksen tekeminen on usean tekijän summa, joka vie enemmän aikaa kuin mihin totuttiin pandemian aikana. Naantalissa kauppa käy, kun pyyntihinnat ovat oikealla tasolla.

Markkinatilanne on kaksijakoinen: uudet ja uudehkot huoneistot ja talot kiinnostavat suuresti, vanhemmat vähemmän ja vanhojen (v. 1950–1985) omakotitalojen hinnat ovat pudonneet merkittävästi. Omakotitalotonttien kysyntä on minimaalista. Loma-asuntojen kysyntä on normaalilla tasolla. Sijoittajat ostavat edelleen, mutta huomattavan vähän 0 %-korkojen aikaan verrattuna.

Kaarinassa asuntokauppa käy vuoden 2017 hintatasolla.

Paimiossa asuntokauppa käy, kun hinta on oikealla tasolla. Jokaisella paikkakunnalla yksitasoisista rivitaloasunnoista pulaa (3 h+k).

Tampere

Tarvitaan lisää hyviä uudehkoja asuntoja myyntiin. Remontti ei kiinnosta ostajia kaupunkikohteissa.

Tampereen ympäristö ja Pirkanmaa ovat kasvukeskuksina pitäneet hintansa melko hyvin ja lähtökohtaisesti melko hyvin myös omakotitaloissa paikallisesta taantumasta huolimatta. Myös rakennuskustannusten merkittävä nousu on pitänyt hinnat normaalikiinteistöissä viime vuosien tasolla. Sijoittajat eivät ole vielä sankoin joukoin liikkeellä, mutta ovat heräilemässä. Uudisrakentaminen on pudonnut viime vuoden lopulla yli 70 %, joten odotettavissa on iso uudisasuntopula 2–3 vuoden päästä, silloin ei valmistu kuin hyvin pieni määrä asuntoja. Näin ollen vanhojen asuntojen kysyntä tulee nousemaan.

Kysyntä on hiukan parantunut erityisesti perheasunnoissa ja uudemmissa omakotitaloissa. Tilanne näyttäisi vähän paremmalta kuin viime syksynä. Ylitarjontaa on taannoisen rakennusboomin vuoksi. Erityisen haastavia alueita ovat Peltolammi ja Multisilta.

Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala ja Kangasala alueilla isot rivitaloasunnot hyvästä taloyhtiöstä liikkuvat hyvin. Sijainti ratkaisee ennen kaikkea. Myös uudehkot omakotitalot omalla tontilla ja maalämmössä tai vastaavassa ovat erittäin kysyttyjä.

Perheet ja pariskunnat liikkuvat, eli selkeä ostopäätös on tehty, jotain hankitaan. Myyjien pitäisi nyt herätä, sillä kysyntää on. Kauppamäärät ovat kasvaneet selkeästi.

Muu Pirkanmaa

Ylöjärvellä 80-luku on yliedustettuna ja esimerkiksi kuolinpesien asunnot ovat melko huonokuntoisia. Edes alhainen hinta ei lisää ostohaluja. Myyjät vähitellen heräävät, arvioita tehdään paljon, mökin myyjät miettivät vanhan mökin myyntiä.

Sastamalassa alkuvuodesta kaupankäynti näyttäisi olevan heikompaa, mutta ehkä se kevättä kohden parantuu.

Nokialla rivitaloasuntoja edelleen kysytään hyvin ja uudisrivitalot vetävät todella hyvin. 

Oulu

Kysyntää hyväkuntoisille kolmioille ja sitä isommille rivi- ja paritaloille sekä 2000-luvun jälkeen valmistuneille omakotitaloille.

Oulun seudulla ensiasunnon ostajat aktivoituivat veroalennuksen takia, mutta enemmänkin muiden ostajien ansiosta kauppamäärät olivat korkeita. Uusia ja uudehkoja pieniä asuntoja on tarjolla edelleen paljon keskustassa ja sen ympäristössä. Muuten hyvä tilanne ollut koko ajan; ihmiset ovat laittaneet mukavasti asuntoja myyntiin ja ostajiakin on riittänyt. Uutiset korkojen kääntymisestä pian laskuun ja energian hintojen palautuminen normaalitasolle näkyvät varmasti positiivisesti kaupankäynnissä kevättalven aikana. Hyvää kysyntää on postinumeron 90830 alueella.

Muu Pohjois-Suomi

Rovaniemen markkina-alueella isot odotukset markkinan piristymisestä helmikuusta alkaen. Ihmiset miettivät asunnon vaihtoa, kun tulevaisuuden näkymät ovat jo kirkastuneet. Uusien asuntojen osalta markkinassa on nähtävissä kysynnän elpymistä. Haasteena on, että alueelle ei valmistu kuin muutama taloyhtiö todennäköisesti vuonna 2024, joka voi vaikuttaa markkinaan varsinkin kesän aikana siten että myytävä loppuu. Uudisrakentamisen osalta hinnat tulevat nousemaan koska kustannukset eivät ole muuttuneet vaan nousseet. Hinnat käytetyissä eivät juurikaan nousseet tai laskeneet. Rovaniemellä on pula myytävistä hyvistä asunnoista.

Kuusamo/Ruka alueella vuoden loppu toi uskoa tulevaan. Kysyntä on lisääntynyt Kuusamon keskustan alueella. Uudehkot pienet asunnot ovat kysyttyjä. Lisäksi uudemmista perheasunnoista kova kysyntä. Edelleen haetaan omakotitaloja järven rannalta, tosin laatuvaatimuksista ollaan valmiita joustamaan. Rahan hinta asettaa unelmista karsimista. Rukalla kysyntä lisääntynyt loppu vuodesta ja odotettavissa positiivinen kevätkausi.

Meri-Lapin alueella loppuvuosi (loka-joulukuu) oli todella hyvä veromuutoksen vuoksi ja viimeiset kaupat tehtiin kiireellä vielä välipäivinä. Kaupungin lähistöllä olevat rauhalliset omakotitalot kiinnostavat. Isot vuokrarivitalohuoneistot viedään käsistä.

Etelä-Savo

Markkina on edelleen laskeva ja kauppa ei käy. Korkomuutos tai varainsiirtoveron alennus ei juurikaan vaikuta, koska kokonaiskauppahinnat ovat niin alhaiset. Isoin pullonkaula on rahoituspäätökset eli ei saa rahaa. Erityisesti asemakaava-alueen ulkopuolella olevat ei rantakohteet eivät saa oikeita rahoitustarjouksia.

Keskustan alakerran ja hissitalon asunnoista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Kysyntä edullisiin omakotitaloihin sekä kalliisiin omakotitaloihin ja tasainen kiinnostus vapaa-ajan kiinteistöihin.

Kaakkois-Suomi

Lappeenrannassa on markkina haastava ja uuden asunnon kauppa miltei pysähtynyt.

Kouvolassa edelleen melko harkitsevia ostajia liikkeellä. Toteutuvat hinnat ja hintakehitys perustuvat pitkälti taloyhtiössä tehtyihin ja suunniteltaviin remontteihin. Kohteissa tehdyt remontit vaikuttavat kohteen kysyntään. Remonttien hinnat ovat karanneet monesti käsistä; asuntolainan lisäksi ei monellakaan ole mahdollista ottaa remonttilainaa lisäksi.

Kotkassa Kotkansaari on haluttua, koska kehittyvä Kantasatama ja tänä vuonna valmistuva XAMK Kotkan kampus tuo opiskelijat Kotkansaarelle. Siistikuntoiset, oikein hinnoitellut asunnot käyvät hyvin kaupaksi.

Imatran alueella Ruokolahden markkina on hieman vilkastunut loppuvuodesta, ja asiakkaat tekevät jälleen ostopäätöksiä maailmantilanteesta riippumatta.

Hämeenlinna ja muu Kanta-Häme

Hämeenlinna ympäristöineen odottavaa tunnelmaa, mietintää paljon laitetaanko myyntiin.

Kanta-Hämeessä Riihimäellä kauppa kävi todella hyvin vuoden viimeisen neljänneksen. Ensiasunnon ostajia oli todella paljon ja se piristi. Vuoden parhaat myynnit tehtiin elo-joulukuussa. Vuoden alusta alkaen on tullut enemmän kyselyitä omakotitaloista kuin vuoden lopussa.

Hämeenlinnassa esittelyjen määrät nousussa, mutta päätöksien tekeminen edelleen nihkeää. Myynnissä pyörivät pääasiassa samat kohteet, vaihtavat vain välillä välittäjää. Edelleen myyntiin tulee kohtuullisen vähän uusia kohteita.

Forssan alueella liikaa konkursseja ja lomautuksia, ei uskalleta tehdä päätöksiä. Rakennusala seisoo täysin paikkakunnalla, lisäksi on muuttotappiokunta.

Alkuvuosi on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin alueella Lammi-Tuulos-Hauho-Hämeenkoski sekä Padasjoki (vapaa-ajan asunnot). Muutama kauppa jo tehtynä ja muutama lisäksi sovittuna.

Keski-Suomi

Keuruulla myytävät asunnot ovat pääosin vanhoja, hintataso on maltillinen. Osakehuoneistojen uudistuotantoa paikkakunnalla ei ole ollut kohta kymmeneen vuoteen eikä näköpiirissä ole tulevalle vuodellekaan uudisrakentamista.

Jyväskylässä uudet omakotitalo alueet kiinnostavat ostajia. Loppuvuosi oli vilkkaampi ensiasunnon ostajien verovapauden poistumisen vuoksi. Alkuvuosi lähtenyt rauhallisesti käyntiin, tosin hieman enempi yhteydenottoja myyjiltä ja ostajatkin alkavat pienesti havahtumaan korkojen laskiessa, mutta tarjontaa on vielä huononlaisesti. Pientä valonhäivähdystä tunnelin päässä näkyvissä. Toivottavasti nyt vihdoin kuitenkin siellä paremmassa suunnassa. Tilanne kuulosteleva, mutta jollain tavalla toiveikas. Odotetaan että tulisi kohteita, joihin on kriisi iskenyt ja kohde olisi sopivan kysytyllä paikalla. Kyttäämistä parhaimmillaan. Keskustassa vuokra-asunnot liikkuvat hyvin. Kauempana hieman hitaammin, mutta kaikki vuokraukseen tulleet on vuokrattu.

Jyväskylässä kaupankäynti on virkoamassa. Loppuvuodesta korostui ensiasunnonostajien aktivoituminen. Kerrostaloasuntojen kauppa piristyi viimevuoden lopulla ja näyttää jatkuvan nyt alkuvuodesta. Haasteita tuo se, että myyjät eivät ole tottuneet siihen, että hinnat ovat laskeneet esimerkiksi parin vuoden takaiseen. Markkina kuitenkin hiukan paranee täällä, mutta hyvin maltillisesti. Alkuvuonna on ollut kysyntää perheasunnoista, kun oma entinen koti on saatu myytyä, ja seuraava pitäisi löytyä pian. Myös yksin asuntoa etsiviä on ollut liikkeellä. Pientä piristystä niin asunnon ostajissa kuin myyjissä.

Etelä-Pohjanmaa

Kauhajoella markkinatilanne pysynyt lähes samalla tasolla, kuin 2022. Meidän alueellamme ei ole suuria nousuja ja laskuja, asuntojen hinnat ovat maltillisia ja pakkomyynteihin ei ole juurikaan tarvinnut mennä.

Keski-Pohjanmaa

Kokkolassa kaupungin keskustan kohteet kerrostaloissa edelleen hyvä kysyntä ja omakotitalot kaupungin lähellä keskustaa edelleen hyvä kysyntä. Keskustan uudet kerrostaloasunnot jumissa.

Pohjanmaa

Vaasassa myynnissä olevien kohteiden määrä melko alhainen. Mutta pieniä toivon kipinöitä siis on siitä, että tämä tästä lähtisi parempaan suuntaan. Varovaista optimismia.Myyjät eivät tahdo ymmärtää, että myös heidän asuntonsa hintataso on laskenut nykytasolle.

Pohjois-Karjala

Joensuun ja yleensä Pohjois-Karjalan alueella on selvää niukkuutta kohteista. Asunnon vaihtotilanteessa ei uskalleta laittaa omaa myyntiin, mikäli ei ole mitään tietoa seuraavasta kohteesta. Hintatasoissa ei ole tapahtunut mitään radikaalia, hyvät kohteet menevät kaupaksi hyvällä hintatasolla.

Pohjois-Savo

Siilinjärven alueella myyjät alkaneet aktivoitua ja ovat myös hyväksyneet markkinatilanteen mukaisia realistisia hintapyyntöjä. Edelleen pankkien lainanmyöntämisperusteet ovat tiukkoja ja vakuusarvoja painettu alemmas. 1960–1970-lukujen omakotitalokohteiden lainoituksen järjestyminen on vaikeutunut. Siirryttäessä etäämmälle keskuksista sijaitsevien kohteiden kysyntä edelleen vähäistä. 2000-luvulla rakennettujen kohteiden markkinat ovat elpymässä ja niihin rahoitus myös varmemmin järjestyy.

Markkinassa tuntuu olevan odottava tilanne.

Lahti ja muu Päijät-Häme

Ostajat harkitsevat todella pitkään ennen kuin tekevät ostopäätöksen. Kovasti käydään näytöillä, mutta päätöksenteko vielä hidasta. Markkina edelleen Lahden alueella erittäin haastava. Ennuste on, että alkuvuosi menee hiljaisissa merkeissä. Lahti-Hollola alueella voisi olla enemmänkin ostajia liikenteessä tai tehtyä kauppaa, mikäli tarjontaa olisi enemmän varsinkin 1990-luvun ja siitä uudemmista omakotitaloista, rivitalo- ja kerrostaloasunnoista.

Haasteellinen ja liika tarjonta kerrostaloasunnoissa, uudehkoissa omakotitaloissa kysyntää, mutta ei tarjontaa. Hintataso liian korkea markkinatilanteeseen. Lahti ja Nastola alueilla tilanne on heikohko.

Satakunta

Pori ympäristöineen: hyväkuntoiset asunnot menevät hyvin, remonttikohteet huonosti. Perheasunnoissa kuten pari- ja omakotitaloissa olisi suuri kysyntä Länsi-Porin alueella. Kokemäenjokilaaksossa etusijalla vuodenvaihteessa olivat ostajina ensiasunnon ostajat. Sellaista ei ole tarjolla, mitä ostettaisiin, ja myyntiin tulee paljon sellaista, mille ei ole ostajia. Ylipäätään myynnissä olevien kohteiden määrä alkaa olla alhainen.

SKVL:n ”halukkuus ostaa”-indeksissä merkittävä käänne ylöspäin.
Halukkuus myydä on myös selvässä nousussa.
Uudemmat omakotitalot ovat selvimmin kysyttyjä.
Pienten kerrostaloasuntojen kysyntä kärsii vielä ylitarjonnasta.
Suurten kerrostaloasuntojen hinnat eivät laske mutta nousua ei vielä näy.
Rivitaloasuntojen suurin myyntikausi on keväällä, jolloin hinnoissa on odotettavissa pientä nousua.
Omakotitalojen kysyntä on hyvää uudemmissa.
Vanhempien omakotitalojen kysyntä on alhaisempaa, mutta piristymässä.
Ylitarjonta estää vuokrien nousun.
Markkina elpyy, mutta vuokrataso pysyy edelleen samana.
Uusien kysyntä on alhaista ja hinnoissa laskua.
Pienten kerrostaloasuntojen kysyntä elpyy.
Perheasuntojen kysyntä on hyvällä tasolla.
Rivitaloasunnot ovat myös kysyttyjä.
Uudemmat omakotitalot ovat kysytyimpiä.

Vanhempien omakotitalojen kysyntä kasvaa hitaammin tai laskee ensimmäisessä kvartaalissa, mutta keväällä paranee.
Pientä piristymistä pienten vuokra-asuntojen (1-2h) kysynnässä.
Suurten vuokra-asuntojen kysyntä on parempaa.
Uusien kerrostaloasuntojen kysyntä on edelleen alhaista.
Vuoden lopun 2023 kysyntä nousi 20%, mutta palaa vuonna 2024 normaaliin noin 10% tasoon.
Uudempien omakotitalojen kysyntä on noussut merkittävästi.
Koko vuoden kysyntä nousee paikon paljon.
Rivitaloasuntojen kysyntä on vahvaa vuodelle 2024.
Omakotitalojen kysyntä on vahvaa vuodelle 2024.
Vuokramarkkina elpyy lisää vuonna 2024.
Uusien kaupassa ei odoteta nousua 2024 paitsi Helsingin kantakaupungissa.
Kappamäärien raju nousu näkyy vuoden 2023 lopussa. Kolmioiden kaupassa menty tasaisempaa tahtia kuin 1-2 huoneen asunnoissa.
Hintojen nousu oli tasaista koko 0%-korkojen ajan. Nyt hinnat ovat nousseet loppuvuonna, kun kauppamäärät kasvoivat.