09.04.2024

Julkaisut

SKVL asuntomarkkinaennuste: Asuntojen myynti- ja ostohalukkuus on nousussa – Työttömyyden nopea kasvu ja lomautukset viivyttävät päätöksentekoa – Vuokramarkkinoilla selvää vilkastumista

SKVL:n yli 1700:n asuntomarkkina-asiantuntijan arvio markkinatilanteesta on varovainen, mutta positiivinen keväälle. Ulkoiset tekijät vaikuttavat asunnon vaihtajien mielipiteisiin vahvasti tällä hetkellä.

”Nopeasti kasvaneet työttömyysluvut ja lomautukset ovat monien asuntohaaveiden jarruna tänä keväänä”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Lisäksi viitekorkojen laskun siirtyminen aikaisintaan kesäkuulle on omalta osaltaan siirtänyt monen asunnonvaihtajan toteutusaikataulua myöhemmäksi tälle vuodelle”, hän jatkaa.” Kevään auringon myötä on kuitenkin havaittu jo selviä merkkejä siitä, että kauppa tulee käymään paremmin kuin alkuvuonna. Maaliskuu oli tämän vuoden kuukausista jo selvästi parhain ja erityisesti rivitaloasunnot, omakotitalot ja kerrostalokolmiot ovat käyneet paremmin kaupaksi huolimatta siitä, että pääsiäinen söi kauppalukuja tänä vuonna maaliskuun puolelta”, huomauttaa Mannerberg.

Poikkeustilanne purkautuu hiljalleen tämän kevään aikana, jos ei tule uusia yllättäviä tekijöitä

Korkojen lasku ja työllisyyden paraneminen ovat ratkaisevia tekijöitä siihen, että asuntokauppa vilkastuu selvästi. Uudempia omakoti- ja rivitaloja kysytään eniten. Peruskorjattavien kerrostalojen asuntojen kysyntä on alhaisempaa. ”Suomen markkinatilanne on poikkeuksellinen Euroopan tasollakin”, kommentoi Mannerberg. ”Meillä on todella paljon noin 40–50 vuotta vanhoja taloja, joissa pitäisi nopeastikin tehdä laajoja korjauksia. Asuntokaupassa kysyntä on rahoitusmarkkinoiden valikoivan käytöksen vuoksi hyvin rajattua. Moni perhe haluaisi ostaa remontoitavia asuntoja, mutta asuntolainaa ei saa remonttia varten. Pankit ovat edelleen nihkeitä myöntämään lainoja yleensäkään remontin tarpeessa oleville taloille tai asunnoille ellei ne sijaitse kasvukeskusten keskustoissa”, hän jatkaa.

”Energiatehokkuus nousee myös tulevina vuosina lainan osatekijäksi, kun EU:n energiatehokkuusdirektiivi tulee Suomen lainsäädäntöön ja edellyttää korkeampaa energiatehokkuutta. EU:n tukien saaminen peruskorjauksiin onkin hyvin ratkaisevassa asemassa maamme asuntokannalle tulevina vuosina”, huomauttaa Mannerberg.

Korkovähennys palautettava väliaikaisesti

SKVL:n näkemyksen mukaan asuntolainan korkovähennys tulisi välittömästi palauttaa väliaikaisesti. Tällä hetkellä asuntokaupasta ja -rakentamisesta jää valtavia summia veroja saamatta valtion kassaan ja korkovähennyksen elvyttävä vaikutus kauppaan ja työllisyyteen olisi nettohyödyltään positiivinen myös valtiolle.

Ensi-asunnonostajien osuus laski normaalille tasolle alkuvuonna – sijoittajat liikkeellä

Viime vuoden lopulla nähty ryntäys asuntokaupoille näkyi alkuvuonna kaupan voimakkaana viilenemisenä. Ensiasunnon ostajat ovat kuitenkin edelleen ostaneet noin 8–12 % asunnoista. Tämä kertoo siitä, että jos ostajalle ei ole painetta oman asunnon myyntiin, on edullisempi hintataso vielä houkutuksena ensiasuntoon. Sijoittajat ovat myös jo olleet enemmissä määrin liikkeellä ja erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla ja Helsingissä on käyty kauppaa sijoitusasunnoista.

Mökkien kysyntä koronaa edeltävällä tasolla

Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien loma-asuntojen kiinnostus on selvästi korkeinta mökkikaupassa. Edelleen hyväkuntoiset ja hyvin varustellut mökit suurten vesistöjen rannoilla ovat suosituimpia mökkityyppejä. Mökkikaupassa nähdään kuitenkin yleisen taloustilanteen vaikutus ja on palattu selvästi koronaa edeltävään markkinatilanteeseen, jossa hyväkuntoiset ja oikeassa sijainnissa olevat mökit käyvät kaupaksi kuten ennenkin ja kauppa alkaa käydä, kun kesäsesonki lähtee käyntiin.

Vuokra-asuntomarkkinat

Kyselyssä selvitettiin sitä mitä asumistuen muutokset ja yleinen markkinatilanne vaikuttaa vuokra-asuntomarkkinoihin. Selvä trendi on nyt, että vuokralaiset vaihtavat edullisempiin vuokra-asuntoihin joko edullisemmalle alueelle tai pienempiin asuntoihin. Ennusteen mukaan vuokriin ei ole tulossa merkittävää nousua lukuun ottamatta Pohjois-Suomea ja osia Pohjanmaasta sekä Pohjois-Karjalasta. Vuokra-asuntojen kysyntä pienimmissä asunnoissa ei edelleenkään ole yhtä suurta kuin tarjonta, joten erityisesti niissä ei tulla näkemään vuokrien nousua. Tämä osaltaan hidastaa sijoittajien innostusta pieniin asuntoihin. Vastikkeiden nousu ja korkeammat korot useimmissa taloyhtiöissä asettaa kuitenkin jatkuvasti painetta vuokrien korotuksiin.

Uudisasuntokaupassa ei odoteta nopeaa muutosta

Myymättömien uudisasuntojen hintojen odotetaan laskevan jonkin verran alhaisen kiinnostuksen vuoksi. Pienten asuntojen kysyntä on hiukan elpynyt, mutta alueilla kasvukeskusten läheisyydessä, jossa rakennettiin voimakkaasti pieniä asuntoja viime vuosina, on edelleen ylitarjontaa. Vuoden 2025 aikana odotetaan kuitenkin uudistuotannon käännettä ja kysynnän elpymistä sekä tarjonnan selvää vähenemistä.

Alueelliset kommentit SKVL asuntomarkkinaennuste 2/2024

Helsinki, kantakaupunki

 • Etelä-Helsingin alueella asuntokaupan volyymi on noussut selvästi helmikuun aikana ja sen jälkeen, mikä viittaa patoutuneen kysynnän purkautumiseen.
 • Uusien asuntojen kysyntä on edelleen alhainen, mikä liittyy rakennusliikkeiden tilanteeseen.
 • Ensimmäisen kvartaalin aikana vuoteen 2023 verrattuna tilanne eteläisen kantakaupungin alueella oli hyvä, ja uskotaan, että tilanne pysyy vähintään yhtä hyvänä kesään asti.
 • Helsingin kantakaupungissa on havaittavissa aktiivisempia asunnonvaihtajia kuin aikaisemmin.
 • Suuret ja arvokkaammat asunnot liikkuvat paremmin kantakaupungissa ja Lauttasaaressa.
 • Töölössä on paljon tarjontaa suhteessa kysyntään.
 • Kolme huonetta ja sitä isommat perheasunnot ovat hieman kysytympiä kuin vuosi sitten (Helsingin keskusta).

Muu Helsinki

 • Ostajat epäröivät ja kauppaa ei tehdä paljon, mikä herättää huolta.
 • Helsingissä kysyntä keskittyy 2000-luvun rakennuksiin, kun taas vanhempiin asuntoihin liittyvät ennakkoluulot ja kuntotarkastusten mainitsemat riskit vaikuttavat negatiivisesti.
 • Kuntotarkastusten kirjaukset tulevista korjaustarpeista nähdään usein negatiivisena.
 • 70–90-luvuilla rakennettujen talojen korjausvelka kasvaa. Ostajat etsivät asuntoja, jotka tarjoavat hyvän yhdistelmän edullisuutta, sijaintia, hyvin hoidettua taloyhtiötä, omaa tonttia ja vähäistä remonttitarvetta.
 • Asuntokauppa on ketjuuntunutta ja riskien välttely on yleistä. Markkinoiden odotetaan vilkastuvan, kun korkotaso laskee alle 3 %.
 • Laajasalossa on kiinnostusta vanhoihin asuntoihin Kruunusiltojen valmistumisen odotuksen vuoksi, mutta uudiskohteiden myynti on jumissa.
 • Ostajat odottavat koronlaskua ennen aktiivista asunnon ostamista.
 • Pääkaupunkiseudulla on paljon asuntoja tarjolla ja patoutunutta tarvetta. Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa tehdään nopeasti tarjouksia uusista kohteista, mutta usein tarjotut hinnat ovat liian alhaisia kaupantekoon. Markkinoilla on havaittavissa vilkastumista maaliskuun lopussa.

Espoo

 • Espoossa ja Länsi-Helsingissä asuntomarkkinoiden tilanne on haastava, sillä myyjien ja ostajien hintanäkemykset ovat kaukana toisistaan.
 • Espoossa ostajat ovat varovaisia ja odottavat markkinoiden kehitystä. Erityisesti ensiasunnon ostajat ovat kiinnostuneet kaksioista ja kolmioista, kun taas yksiöt eivät herätä samanlaista kiinnostusta. Monet odottavat korkojen laskua ja markkinoiden paranemista.
 • Työelämän epävarmuus ja yrityksissä alkaneet muutosneuvottelut vaikuttavat ihmisten asunnonvaihtosuunnitelmiin Espoossa.
 • 2000-luvulla valmistuneiden muuttovalmiiden perheasuntojen kysyntä on suurta, etenkin yli 100 neliön asunnoissa. Remonttihalukkuus on vähäistä, sillä remonttien kustannukset koetaan korkeiksi ja rahoitus kalliiksi ja vaikeaksi saada.
 • Espoossa on huomattavissa myyjien kasvavaa halukkuutta myydä, mikä viittaa ostohalukkuuden olemassaoloon, mutta kauppojen ketjutus takkuaa.
 • Uudiskerrostalojen myynti on hankalaa, ja asiakkaat ovat harkitsevaisia ostopäätösten tekemisessä. Helsingin läntinen keskusta ja Espoon ranta-alueet. Pienet asunnot eivät juuri herätä kyselyitä. Samoin Espoon ranta-alueilla ja länsiväylän varrella kysyntää on isommille rivi-pari- ja omakotitaloille. Hinta pitää vain olla kohdallaan. Suurin asiakaskunta on budjetissa 500 000–800 000 euroa.
 • Pankit ovat entistä varovaisempia asuntokaupoissa ja vaativat usein kuntotarkastuksia myös osakeasunnoista, mikä vaikeuttaa kaupantekoa.

Vantaa

 • Hieman piristymässä. Myytävää alkaa tulla enemmän.
 • Ehdollisia tarjouksia on paljon.
 • Erittäin erikoinen tilanne ja epävarma.
 • Havaittavissa suurta jännittyneisyyttä sekä varovaisuutta
 • Myyjät ei halua myydä omia kivoja koteja, kun ei ole uutta kivaa kotia myynnissä.
 • Muutamia ruuhkautuneita kaupunginosia uudiskohteiden osalta esimerkiksi Kivistö ja Tikkurila. Purkautuu vähitellen, kun uutta ei tule. Loppuvuonna ei saa enää ostaa, mitä haluaa, kun ei ole myytävänä. Maaliskuussa 2025 alkaa todellinen asuntopula, kun uutta ei tule muuttovoittokasvukeskuksiin.

Itä-Uusimaa

 • Loviisassa kauppa on käynyt suhdanteista huolimatta jokseenkin hyvin. Alkuvuosi oli hiljainen, mutta markkinat ovat nyt vilkastuneet sekä kysynnän että kauppojen osalta.
 • Porvoon markkinatilanne on suunnilleen vuoden 2019 tasolla. Porvoon kantakaupungissa markkinat ovat vilkastuneet. On havaittavissa lisääntyneitä ostokyselyitä, myyntitoimeksiantoja, esittelyitä ja tarjouksia. Toimeksiantajien ymmärrys muuttuneesta hintatasosta on kasvanut, mutta he ovat usein haluttomia hyväksymään saatuja tarjouksia viime vaiheessa. Mökkikauppakausi on vielä käynnistymättä ja sen aloitus siirtyy huhtikuulle johtuen keliolosuhteista.
 • Porvoossa odotetaan keväällä asunto- ja omakotitalokaupan vilkastuvan. Yhteydenottojen määrä on jo noussut, ja markkinoiden keväinen piristyminen on havaittavissa. Kevään kauppamäärää odotetaan sen olevan merkittävästi parempi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Etelä-Sipoon Söderkullan uudiskohteissa on paljon odottavia asiakkaita. Ostajat seuraavat taloyhtiöiden tilannetta ja myymättömien asuntojen määrää, ja vuokratonteilla olevat kohteet ovat erityisen vaikeita myydä. Ostajat panttaavat ostopäätöstään.
 • Porvoon loma-asuntojen markkinatilanne on odottava, ja ostajat tekevät päätöksiä vain poikkeuksellisen edullisissa tapauksissa.
 • Kehyskunnassa Askolassa markkina on vielä melko pysähdyksissä, ja kysyntä kohdistuu uusiin, hyväkuntoisiin ja edullisiin kohteisiin.

Länsi-Uusimaa

 • Espoo-Tammisaari alue, selvästi enemmän arviopyyntöjä ja ovat laittamassa talonsa myyntiin kevään aikana.
 • Hanko: Kevätsesonki on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Ostajat ovat valmiita tekemään nopeita päätöksiä ja tarjottavat kauppahinnat ovat lähempänä pyyntihintaa kuin viime vuonna. Ostajat ovat selvästi seuranneet hintojen kehitystä ja odottaneet oikeaa aikaa ostaa – ja se tuntuu olevan nyt. Myös myytäviä kohteita tulee lisää hyvin paljon ja suurin osa myyjistä on ymmärtänyt oikean hintatason. Osa ostajista ei ehdi reagoimaan tarpeeksi nopeasti ja suositut kohteet menevät jo ohi suun.
 • Vihti: Kauppa käy todella vilkkaasti ja pulaa on kohta suosituimmista asuntotyypeistä.
 • Kirkkonummella kauppa käy. Pihalliset 2000-luvun rivi-, pari-, erillistalot ja omakotitalot ovat haluttua ostettavaa ja nyt on taas alkanut menemään jopa ensiesittelystä ja täyteen hintaan. Kerrostalokaksioista herkut menevät, muut odottavat.

Pohjois- ja Keski-Uusimaa

 • Keski-Uusimaa: Ostajia on hyvin vähän liikkeellä, mutta yllättäen pitkäänkin myynnissä olleita kohteita saadaan myytyä kohtuuhyvillä hinnoilla. Pankkien päätökset jumittavat kaupantekoa. Toiveikkaampi tilanne kuin viime keväänä. Vilkastumisen merkkejä kohteiden katselukerroissa, joka näkyy esittelyinä ja sitä myötä kauppoina.
 • Mäntsälässä selkeä ero ostajien kiinnostuksen lisääntymiseen alkoi näkyä maaliskuun puolessa välissä, jolloin myös myyjät heräsivät tarjoamaan omia kotejaan. Tehtiin paljon arviokäyntejä alkuvuoden aikana ja hyvien kohteiden tultua myyntiin menivät ne todella nopeasti kaupaksi. Ostajien kiinnostus 2010-luvun jälkeen valmistuneisiin kohteisiin, varsinkin omakotitaloihin on selvästi lisääntynyt.
 • Nurmijärvellä vanhemmat kerrostaloasunnot ja perusremontteja kaipaavat rivi- ja omakotitalot eivät mene kaupaksi eikä myöskään uudemmat 1–2 h kerrostalot eli ei kysyntää niihin.

Turku ja muu Varsinais-Suomi

 • Turun asuntomarkkinat ovat kokonaisuudessaan aavistuksen verran parantuneet, vaikka alkuvuosi oli vielä parempi. Suomen yleisen taloudellisen tilanteen, kuten lakkojen, vaikutukset tuntuvat myös Turun alueella. Kaupankäynti on kuitenkin osoittanut piristymisen merkkejä, kun sää lämpenee ja aurinko paistaa enemmän.
 • Pankkien toiminta on hidasta, mikä viivästyttää kauppojen syntymistä. Tämä koskee suurta osaa pankeista.
 • Perheasunnoissa on pulaa kaikista asuntotyypeistä. Odotetaan, että korkojen lasku keväällä ja kesällä vilkastuttaa markkinoita.
 • Turun Kakolassa ja Telakkarannassa asuntojen myynti on hiljaista, ja Kakolassa hinnat ovat laskeneet. Ostajat ovat odottavalla kannalla ja tarjontaa on paljon.
 • Ensiasunnon ostajia on liikkeellä, jotka tekevät ostopäätöksen nopeasti, jos sopiva asunto löytyy. Lähiöiden kauppa on melkein pysähtynyt, ja sijoittajia ei ole liikkeellä keskustan pienempiin asuntoihin.
 • Turussa ja lähikunnissa on ollut enemmän kävijöitä näytöissä kuin viime vuonna, ja päätöksiä tehdään paremmin.
 • Muualla Varsinais-Suomessa ja Salossa markkinatilanne on hieman piristynyt, mutta on edelleen vaisu.
 • Kaarinassa yksitasoiset rivitaloasunnot käyvät kaupaksi, kun taas isompien osakehuoneistojen kauppa on hidasta. Alueella on myös havaittavissa harkittuja ja toivottoman alhaisia tarjouksia.

Satakunta

 • Porin alueella on vaikeinta vanhat kerrostaloasunnot, korjausvelkaa ei saisi olla asunnossa tai yhtiössä. Uudehkotkin myydään edullisemmin ja hyväkuntoisuus iso plussa. Kaikki alueen reunakylät ovat vanhempia ja remonttikohteita täynnä, jotka ovat pitkään olleet. Myyjät eivät ole halunneet laskea hintaa ja nousua odotellaan. Pankit eivät lainoita helpolla vanhoja taloja, helpompaa on oikein hinnoiteltujen hyväkuntoisten kanssa.
 • Porin talousalueella on ostajien ja näyttöjen määrä selkeästi laskenut lakon myötä.
 • Rauma: Myyjät ovat aktiivisesti liikkeellä, ja terveellä ja järkevällä hintatasolla. Ostajat ovat varovaisesti heräilleet ja näyttöpyyntöjä ja katsojia tulee mukavasti. Ostopäätöksen tekeminen tuntuu olevan helpompaa kuin vaikkapa 12 tai 6 kk sitten. Rauman pohjoispuolen hyväkuntoiset ja tilavat perhekodit tekevät kauppansa mukavasti ja kysyntää on tarjontaa enemmän. Muilla alueilla eniten hiljaista remonttikuntoisten omakotitalojen ja asuntojen kauppa.
 • Mökkikauppa piristymässä Satakunnassa.

Tampere ja muu Pirkanmaa

 • Tampereella ja Pirkanmaalla asuntomarkkinat ovat epätavalliset. Myyjät odottavat viime vuoden hintoja, kun taas ostajat toivovat puolta alempia hintoja. Lakot ovat aiheuttaneet työpaikkojen menetyksiä, mikä vaikuttaa ihmisten haluun välttää suuria taloudellisia päätöksiä.
 • Ostopäätöksien tekemiseen kuluu nyt enemmän aikaa, ja monet ostajat tekevät rohkeita alakanttiin olevia tarjouksia. Sijoittajat ovat varovaisia eivätkä juuri osta asuntoja.
 • Tampereella on hyvä markkina ostajalle, koska tarjontaa on runsaasti. Oikean hinnan asettaminen on nyt erityisen tärkeää, sillä ihmiset ovat hintatietoisempia kuin aiemmin.
 • Helmikuussa markkina oli erittäin vaikea, mutta sittemmin on tapahtunut piristymistä.
 • Tampereen alueella ja ympäristökunnissa näkyy pientä valonpilkahdusta, ja esittelypyyntöjä on tullut enemmän vuodenvaihteen jälkeen.
 • Muualla Pirkanmaalla tilanne vaihtelee: Kangasalla markkinat ovat lähes pysähtyneet, Lempäälässä on havaittavissa piristystä, Sastamalassa kaupankäynti on nahkeampaa, ja Nokialla tilanne on terve, mutta tunnelma ostajien keskuudessa on odottavampi. Lakkojen jatkuminen aiheuttaa epävarmuutta.
 • Uusien kerrostalojen kauppamäärien ja hintojen kehitys on tällä hetkellä epävarma, ja uusia kerrostaloja ei rakenneta niin paljon kuin aikaisemmin.

Oulu

 • Oulussa yhteydenotot ja vierailut esittelyissä lisääntynyt. Yksityisesittelyitä myös selvästi enemmän.
 • 2000-luvulla rakennettuihin asuntoihin kohdistuu heti kiinnostusta, kun kohde julkaistaan myyntiin, mutta ostopäätökset ovat tiukassa. Myös tarjoukset jäävät alle myyjien toiveiden.
 • Korkotasoon alkaa ostajat jo tottua, mutta sodan laajenemisen uhka, sekä lakkoilu ja sen myötä pelko oman työpaikan puolesta ovat nousseet korkoa suuremmaksi uhkakuvaksi ja siten ostopäätösten jarruksi.

Muu Pohjois-Suomi

 • Koronlaskua odottava ilmapiiri jatkuu, mutta selkeästi piristymistä havaittavissa niin myyjien kuin ostajien suhteen verrattuna alkuvuoteen.
 • Rovaniemen alueella myytävää on alkanut virrata enemmän myyntiin ja se osoittaa markkinan suunnan paranemista, vaikkakaan kauppamäärissä se ei vielä näy. Uudisasuntojen kysyntä edelleen erittäin vaimeaa, miltei olematonta.
 • Ennuste uudiskohteiden osalta silti pysyy ennallaan koko vuodelle: Mikäli tai kun kauppa lähtee käymään, tullaan näkemään pulaa uudiskohteiden osalta. Tässä vaiheessa tulisi rakennusliikkeiden jo laittaa hankkeet liikkeelle ja koska kauppa ei ole käynyt, ei hankkeita myöskään lähde liikkeelle. Tämä ajaa tilanteen siihen, että kysynnän kasvun myötä vain nopeimmat saavat nyt valmiit tai valmistuvat asunnot itselleen ja uutta asuntoa saatavilla aikaisintaan vuonna 2025, pikemminkin vuoden 2026 puolella.
 • Käytettyjen asuntojen puolella kauppa ei vieläkään käy normaalilla tavalla, mutta valoa on nähtävissä tunnelin toisessa päässä pikkuhiljaa.

Pohjois-Karjala

 • Joensuun ja ympäröivien kuntien suurin ongelma on tarjonnan vähäinen määrä markkinassa. Myyjät eivät uskalla laittaa asuntojaan myyntiin, kun ei ole tietoa seuraavasta asunnosta eli kokonaisuus ei toimi.
 • Pienempään vaihtajat eivät siis laita isoja asuntojaan tai talojaan myyntiin ja ei myöskään tule sitten niiden isompien asuntojen ostajien pienemmät asunnot myyntiin, kun ei ole mitään isompaa ostettavaa.
 • Remonttikohteiden myyminen on vaikeaa, pankit kun eivät lähde lainoittamaan remonttikustannuksia, vaikka remontilla ostettavan kohteen vakuusarvo huomattavasti nousisi. Vanhat remontoitavat kohteet eivät siten ole monenkaan ostettavissa, mikä sitten vaikuttaa suoraan niiden hintatasoon.
 • Lakot myös vaikuttavat selvästi ihmisten ostokäyttäytymiseen. Kun lakot alkoivat, markkina hiljentyi. Mutta nyt näyttää taas markkina piristyvän.

Etelä-Pohjanmaa

 • Seinäjoen keskustan uusia asuntoja on vaikea saada myydyksi. Lapsiperheet haluavat muuttaa keskustasta hieman kauemmas asuntoalueille.
 • Eniten kysytään 2000-luvun alun omakotitaloja, mutta kiinnostuksesta kauppaan kestää 1–2 kk eli harkitaan pitkään.
 • Seinäjoki-Lapua-Kauhava alueella kysyntää on, kauppojen vähyys johtuu lähinnä siitä, etteivät ostajat saa rahoitusta. 
 • Asuntokauppa käy hyvin Seinäjoen Hyllykalliolla, Kertunlaaksossa, Karhuvuoressa, Tanelinrannassa ja Nurmon keskustassa.

Pohjanmaa

 • Vaasa: vanhoja kohteita on vähän myynnissä Vaasassa ja Mustasaaressa. Ostajia olisi nyt vähän paremmin liikenteessä.
 • Vaasa: uudiskohteiden myynti erittäin hiljaista.

Keski-Suomi

 • Keski-Suomessa, erityisesti Jyväskylässä, asiakkaat käyvät asuntonäytöillä, mutta päätöksiä ei tehdä ja markkinoilla vallitsee epäröinti.
 • Alkuvuoden ja viime syksyn aikana ei ole tapahtunut suurta muutosta, ensiasunnon ostajien aktiivisuutta lukuun ottamatta.
 • Asumistukien leikkaamisen odotetaan vaikuttavan vuokrakohteiden vuokrannousupotentiaaliin Jyväskylässä, mikä voi ajaa sijoittajia pois markkinalta.
 • Jyväskylässä on jonkin verran kysyntää suuremmille, uudehkoille tai uusille kodeille, kuten rivi-, pari- ja omakotitaloille. Helmikuussa oli hiljaisempaa, mutta maaliskuussa on tapahtunut pientä piristymistä.
 • Muuramessa on havaittavissa pientä virkoamista rivitalomarkkinoilla, ja asukkaat pohtivat omakotitalojen myyntiä tai vaihtoa uuteen rivitalokotiin.
 • Jyväskylän markkinat ovat yleisesti ottaen laskeneet pirteästä joulusta ja tammikuusta. Ostohalukkuus on vähentynyt, ja varovaisuus on lisääntynyt asunnon ostamisessa.
 • Jyväskylän omakotitalomarkkina vaikuttaa piristyvän kevääseen mentäessä, ja erityisesti 2000-luvulla rakennettuihin taloihin on kysyntää. Sopivan talon löydyttyä harva on kuitenkaan valmis tekemään suoran tarjouksen.

Etelä-Savo

 • 2000-luvun omakotitaloja menisi enemmän kaupaksi, jos niitä olisi. Hyvät, remontoidut asunnot erottuvat markkinassa hyvin edukseen ja näiden kauppahinta on hyvä sekä myyntiaika lyhyt.
 • 70- ja 80-lukujen kerrostaloasuntojen hinnat laskeneet.
 • Mökkisesonki alkamassa ja myytävästä on jopa pulaa.

Kaakkois-Suomi

 • Imatralla ollaan ihan itärajan pinnassa, jossa epävarmuutta on työpaikoissa ja rajan tilanteessa.
 • Kouvolan kaupungin alueella kaupan volyymi on pitänyt yllättävän hyvin. Tänä vuonna kaksi ensimmäistä kuukautta on tehty enemmän kauppaa kuin viime vuonna. Mutta kuvaavaa tämän päivän markkinalle on, että tehdään kauppaa hyvin edullisista kohteista.
 • Lappeenranta: Vaikeuksia on kaupan teossa, mutta hieman jo valoa. Keskusta ja länsialue toimii ja uudehkot omakotitalot. Vanhat talot eivät kiinnosta ja mitä kauempana keskustasta, sitä vaikeampi myydä, pois lukien omakotitalot
 • Lappeenranta: Itärajan läheisyys säikyttää markkinoita ja lakot sekä isot metsäjätit on aiheuttaneet lamaantumista kaupankäyntiin. Lakkojen päätyttyä kevään tullen odotetaan vilkastumista.

Hämeenlinna ja muu Kanta-Häme

 • Kanta-Häme, Hämeenlinnan kaupunki, Renko: Kauppamäärä noussut selvästi verrattuna viime vuoden loppuneljännekseen.
 • Piristymään päin.
 • Riihimäellä myyntitoimeksiantojen määrä kovassa kasvussa. Ostajia on nyt huomattavasti enemmän liikkeellä kuin edellisen 6 kk aikana. Heillä edelleen kuitenkin päätöksenteko hidasta. Ensin isoja tinkauksia kunnes kuitenkin nousevat hinnassa realistiselle tasolle. Eniten kysyntää hyville perheasunnoille eli rivi- ja omakotitaloille. Kaksioista on ylitarjontaa.

Lahti ja muu Päijät-Häme

 • Päijät-Hämeen alue, erityisesti Lahti kohtaa edelleen haasteellisia aikoja asuntomarkkinoilla. Tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Lakot ja yleinen epävarmuus vaikuttavat ostohalukkuuteen, ja pelko virheellisen ostopäätöksen tekemisestä tai muiden arvostelusta on läsnä.
 • Lahdessa markkinat ovat odottavat, ja ostajat ovat epäröiviä päätöksenteon suhteen. Sopivien kohteiden löytäminen asiakkaille on hankalaa ja ostajien käsitykset tinkivaroista ovat epätodellisia.
 • Itä-Hämeessä, Päijänteen ja muiden järvien rannoilla, on yhä kysyntää erityisesti hyvillä ilta-auringon tonteilla ja laadukkailla huviloilla. Kysyntä ylittää tarjonnan näiden kohteiden osalta.
 • Lahti-Hollolan alueella arviokäynnit ovat lisääntyneet ja myyntimäärät ovat hieman nousussa. Myyjien hinnanodotukset ovat kuitenkin edelleen korkealla.
 • Nastolassa markkinan tilanne on hiljainen.
 • Päijät-Hämeen alueella vallitsee pidättyväinen ja harkitseva ilmapiiri.
 • 2000-luvulla rakennetuille omakotitaloille alle 350 000 euron hintaluokassa on hyvää kysyntää, mutta niitä tulee myyntiin vähän.
 • 1980- ja 1990-luvun talot ovat nousseet suosiossa. Yli 350 000 euron kohteille on myös kysyntää, mutta ostajakunta on pienempi.
 • Vanhoille taloille hintaluokassa noin 100 000 euroa on ostajia löytynyt 1–3 kuukauden kauppa-ajoilla, erityisesti Lahdessa ja Hollolassa, mutta myös muissa lähikunnissa.
Ostohalukkuus on säilynyt korkealla ja on selvästi korkeampi kuin vuosina 2022 ja 2023.
Myyntihalukkuus on noussut selvästi ja on korkeimmillaan vuosiin.
1-2 h asuntojen hinnoissa ei näkyvissä merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta Vantaata ja Itä-Suomen kuntia, joissa pientä laskua voi vielä näkyä.
Suuempien kerrostaloasuntojen kysyntä on herännyt ja hinnoissa ei odoteta nousua. Paikoin vielä hinnat voivat marginaalisesti laskeakin.
Rivitalojen kysyntä nousee kevään myötä ja hinnoissa voi näkyä paikoin jo nousua. Poikkeuksia lähinnä Pohjoinen-Uusimaa ja Keski-Pohjanmaa.
Omakotitalojen kysyntä on vahvaa erityisesti uudempien. Hintojen loivaa nousuakin voidaan jo nähdä, kun kunto ja sijainti on kiinnostava.
Vanhempien omakotitalojen myyntiä hidastaa voimakkaasti se, että rahoituksen saaminen on vaikeaa. Tästä johtuen hinnoissa pieniä laskupaineita.
Pienten vuokra-asuntojen ylitarjonta edelleen pitää vuokrien nousut poissa.
Suurempien vuokra-asuntojen markkinatilanne tasoittuu, mutta vuokrien nousuun ei ennusteta olevan edellytyksiä.
Uusien kerrostaloasuntojen ylitarjonta johtaa hintojen laskupaineisiin.
Pienten kerrostaloasuntojen kaupassa ei odoteta suuria muutoksia kauppamäärissä. Kuitenkin paikoin jo nousua.
Suurempien perheasuntojen kysyntä on nousussa.
Rivitalojen sesonki on juuri nyt kiihtymässä. Kysyntä nousee perheasunnoista.
Kysytyin asuntotyyppi on uudempi omakoti- tai paritalo.
Vanhempien omakotitalojen myynti heräilee myös, mutta rahoituksen saaminen on usein esteenä kauppojen toteutumiselle.
Pieniä vuokra-asuntoja kysytään normaalisti. Kovin sesonki alkaa kesällä ja alkusyksystä.
Perheasuntojen kysyntä on nousussa myös vuokrapuolella.
Uudistuotannon alhainen kysyntä jatkaa, mutta paikoin jo alkaa kysyntä nousta erityisesti jos korot laskevat.
Vuokramarkkinoilla on liikehdintää ja tarjontaa on riittävästi.
Asumistuen leikkaukset vaikuttavat vuokramarkkinoihin erityisesti suurempien kaupunkien lähialueilla, joissa vuokratkin ovat olleet korkeampia.
Ensiasunnon ostajien osuus oli yllättävänkin suuri alkuvuonna. Selityksenä, kun vanhaa asuntoa ei tarvitse myydä on ostajilla edullisia vaihtoehtoja.
Sijoittajat ovat palanneet paikoin markkinoille.
Hyvin varustellut ympärivuotiseen käyttöön sopivat ja paikoin myös perinteiset lautamökit rannoilla ovat kysytyimpiä.
Mökkien kysyntä on kuitenkin selvästi laskenut koronan huippuajoista.
Lautamökkien kysynnässä on hyvin loivaa nousua.
Ympärivuotisten mökkien kysyntä on palannut. Tämä sisältää myös Lapin loma-asuntoja, joissa kysyntä ollut vilkasta.