11.12.2023

Julkaisut

SKVL: Asuntokaupassa vanhojen asuntojen kauppamäärien ja myös toteutuneiden keskineliöhintojen nousu on alkanut – alustavan ennusteen mukaan tulee jatkumaan myös ensi vuonna

Suomen suurin ja vanhin asuntokaupan verkosto, edunvalvonta- ja palvelujärjestö Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) teki ylimääräisen markkinakyselyn joulukuun alussa. Loka-marraskuun vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat selvästi nousseet nyt verrattuna edellisiin kuukausiin ja myös viime vuoden loka-marraskuun lukuja korkeammalle. Myös keskineliöhinnoissa on nyt nähty nousua verrattuna viime kuukausiin ja viime vuoden lopun hintoihin. Erityisesti Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat olleet vahvassa, jopa noin 20 % nousussa osakekauppojen osalta. Myös omakotitalokauppa käy vuodenaikaan nähden hyvin. Muu Suomikaan ei ole enää laskenut vaan kauppamäärien nousua nähdään osakeasuntokaupoissa keskimäärin noin 10 % verrattuna edellisiin kuukausiin. Luvut ovat myös todennettu vastaaviksi KVKL:n hintaseurantapalvelussa.

Ensiasunnon ostajien osuus kaupoista marras-joulukuussa on jopa 20 %

Alueesta riippuen ensiasunnon ostajien osuus kauppamääristä vaihtelee jonkin verran 5–30 % välillä. Erityisesti kasvukeskuksissa, joissa asuntojen hinnat ovat korkeammat, ovat ensiasunnon ostajat kiirehtineet hyödyntämään vapautusta varainsiirtoverosta ennen kuin hallituksen esityksen mukainen etuus poistunee vuodenvaihteessa. ”Olemme pahoillamme, että ensiasunnon ostajat joutuivat kilpajuoksuun veroedun päättymisen vuoksi. Monta kauppaa jää tekemättä pankkien ruuhkan vuoksi”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Tämä on ollut ehdottomasti toivottu piristysruiske markkinoille korkojen laskun lisäksi”, hän jatkaa.

Asuntokaupan näkymät ensi vuodelle ovat selvästi kirkastuneet viime viikkoina

Erityisesti viime päivien Euribor-korkojen selvä lasku ennakoi sitä, että korkojen lasku on odotettuakin nopeampaa ja rohkaisee asuntomarkkinoita liikkeelle. Inflaation on nyt nähty laskevan nopeasti ja tämän vaikutus korkoihin on ollut nopeaa. ”Vaikka tämän vuoden lopun asuntokauppalukujen kasvu selittyy melko paljon ensiasunnon ostajien voimakkaasta liikehdinnästä, on kuitenkin nähtävissä, että myös muu asuntokauppa on selvässä kasvussa ja sen odotetaan jatkuvan myös ensi vuoden alussa”, kommentoi Mannerberg. ”Alustava ennuste ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle on noin 3–5 % kauppamäärän kasvu verrattuna tämän vuoden loppuun”, Mannerberg jatkaa. Kasvu voi olla voimakkaampaakin, jos EKP laskee ohjauskorkojaan ennakoitua aiemmin.

Pankkien ruuhka näkyy selvästi asuntokaupan hidasteena

Pankkien kapasiteetti käsitellä asuntolainahakemuksia ja tehdä kauppoja on ollut erittäin alimitoitettu tilanteeseen nähden. SKVL:n kyselyn tulosten perusteella useita satoja kauppoja on jäänyt tekemättä, koska laina-asiat ovat kesken tai kauppa-aikaa ei ole saatu. Jopa yli 60 % välittäjistä raportoi kauppojen jääneen tekemättä. Arvioimme että koko markkinasta tällä on jopa 15 % vähentävä vaikutus kokonaiskauppamäärään.

Pula myytävistä asunnoista saattaa alkaa vaikuttaa markkinoihin ja hintatasoon ensi vuoden aikana

Uudistuotannon asuntoja on vielä myymättä ja niiden kaupan odotetaan vilkastuvan ensi vuoden puolella. Uusia vapaarahoitteisia asuntoja ei ole suunniteltu aloitettavaksi kuin verrattain pieniä määriä ensi vuonna. Tarjonnan pieneneminen tulee aiheuttamaan kysynnän ja tarjonnan suhteen muutosta ja aiheuttanee hintakehityksessä käänteen jo ensi vuoden aikana ensisijaisesti kasvukeskuksissa. Markkinoiden vilkastuminen indikoi osaltaan sitä, että moni ostaja on nyt liikkeellä, kun hintataso on ohittanut pohjan ja uusi nousu on alkanut. Mikä nousun nopeus tulee olemaan, on vielä vaikea ennustaa ja riippuu monista tekijöistä kuten työllisyyden kehityksestä ja korkojen tasosta.

Mikä oli ensiasunnon ostajien osuus kaupoista loka-marraskuussa?
Alustava ennuste vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen kauppamäärästä?
Onko muut kuin ensiasunnon ostajat olleet paremmin liikkeellä nyt, kun korot ovat alkaneet laskea ja varainsiirtovero laski (hallituksen esitys)?