Hyvä välitystapa

Hyvä välitystapa

Välityslainsäädännössä säädetään, että välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa.

Laissa ei kuitenkaan ole tarkempia määritelmiä, mitä tällä käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi, ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset. Hyvää välitystapaa koskevia asioita ei ole koottu yhteen, jonka vuoksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ohjeen hyvästä välitystavasta sekä ohjeen hyvästä vuokravälitystavasta, joita sovelletaan, kun välityspalveluja ovat käyttämässä kuluttaja-asemassa olevat tahot. Erilliset hyvän välitystavan ohjeistukset on annettu päällekkäisistä tarjouksista, välitysliikkeiden toimipaikkojen rekisteröinnistä sekä myyty- ja varattu -merkintöjen käytöstä. 

Mielenrauhaa

SKVL:n jäsen­toimisto tuo mielen­rauhaa elämäsi tärkeimpään kauppaan

Ammattitaitoa

Asiantuntevuus ja osaaminen on sinun etusi

Paikallista osaamista

Laaja verkosto mahdollistaa paikallisuuden valta­kunnallisesti

SKVL numeroina

n.
toimistoa
n.
välittäjää
n.
kohdetta myynnissä
%
asiakas­tyytyväisyys

Löydä välittäjä

Löydä sinun alueesi tunteva kiinteistönvälittäjä Suomen suurimmasta välittäjä­yhteisöstä.

Pyydä hinta-arvio

Pyydä asunnostasi hinta-arvio paikalliselta kiinteistönvälittäjältäsi.