17.12.2019

Ostajalle

Uudistuksia varainsiirtoverotuksessa

Varainsiirtoverotukseen on kohdistunut uudistuksia marraskuussa 2019. Tässä artikkelissa pyrimme selventämään, mitä vaikutuksia muutoksilla on kaupan eri osapuolille. Uudistukset kohdistuvat lähinnä varainsiirtoveron maksamiseen ja ilmoittamiseen, kun prosentuaalinen määrä pysyy ennallaan. 

Uudistus astui voimaan marraskuussa

Varainsiirtoveron ilmoittaminen on siirtynyt osin OmaVero -palveluun ja verkkopankkiin, jossa henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat maksaa varainsiirtoveron sähköisesti. Tietyille asiakasryhmille, kuten henkilöasiakkaille, huutokaupanpitäjille, avoimille yhtiöille sekä kommandiittiyhtiöille on mahdollista tehdä varainsiirtoveroilmoitus vaihtoehtoisesti paperilomakkeella. OmaVerossa maksussa käytetään tästä lähin asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitettä, joka korvaa varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeen. Muutos koskee kauppoja, jotka on tehty 01.11.2019 tai myöhemmin. Toisaalta, jos ennen marraskuuta tehdyn kaupan varainsiirtovero aiotaan maksaa uuden systeemin mukaisesti viitenumerolla, olisi hyvä tehdä myös uuden menettelyn mukainen ilmoitus. 

Todistuksen varainsiirtoverosta voi tulostaa OmaVerosta minkä lisäksi Verohallinto lähettää sen myös  postitse. Tämä todistus tulee esittää taloyhtiön isännöitsijälle osakeluettelomerkinnän tekemistä varten. Todistuksen voi saada, kun varainsiirtoveroilmoitus ja maksu ovat Verohallinnossa.

Mitä uudistus tarkoittaa käytännössä?

Jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen henkilökohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa. Pankki  voi maksaa varainsiirtoveron asiakkaan puolesta, jos heillä on asiakkaan henkilökohtainen viitenumero käytössään.  Lisäksi jokaisen ostajan on annettava Verohallinnolle ilmoitus ostamastaan osuudesta. 

Jos ostaja on ulkomaalainen, eikä hän ole Verohallinnon rekisterissä, on hänen rekisteröidyttävä Verohallintoon viitenumeron saadakseen. Rekisteröityminen olisi tehtävä hyvissä ajoin, jotta kaupat eivät viivästyisi. 

Myöhästyneestä varainsiirtoveroilmoituksesta seuraa jatkossa veronkorotus tai myöhästymismaksu. Maksun suuruuteen vaikuttaa onko maksu myöhässä yli vai alle 60 päivää. Sanktio voi seurata myös puutteellisesta tai virheellisestä ilmoituksesta. Sanktiot kohdistuvat uudistuksen myötä suuremmalla painolla ilmoitusvelvollisuuden ennemmin kuin maksamisen laiminlyöntiin. Kaupoissa, joissa käytetään kiinteistönvälittäjää, on ilmoitusvelvollisuus kiinteistönvälittäjällä, joka antaa tositteen ilmoituksesta asiakkaalle. Kiinteistönvälittäjän tulee edelleen valvoa, että vero maksetaan kaupantekohetkellä. 


Uudistuksen myötä myös kiinteistökaupoista tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus. Tämä poikkeaa aikaisemmasta käytännöstä, jolloin varainsiirtoveroilmoitus ei ollut tarpeen kiinteistökaupoissa. Kiinteistökaupoissa ostajan täytyy aina tehdä varainsiirtoveroilmoitus itse, vaikka kaupoissa käytettäisiinkin kiinteistönvälittäjää. Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä tonttia (ja siihen kuuluvia rakennuksia), metsä- tai peltokiinteistöä, osaa kiinteistöstä (=määräala/-osa) tai vuokraoikeutta.

Lue lisää varainsiirtoverosta: https://skvl.fi/asunnon-osto-varainsiirtovero/