22.08.2023

Julkaisut

SKVL:n ylimääräinen markkinakatsaus: Vuokra-asuntomarkkinoilla loppukesän aikana selvä käänne ylöspäin – alueelliset erot isoja

Suomen suurimman välitysalan verkoston Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n eli SKVL:n jäsenyritykset välittävät tuhansia vapaiden markkinoiden vuokra-asuntoja kuukausittain. Elokuussa tehdyn ylimääräisen jäsenkyselyn perusteella on havaittavissa selvä piristyminen vuokra-asuntojen kysynnässä. ”Nyt näyttää siltä, että on palattu normaaliin tahtiin kysynnässä ja opiskelijatkin ovat omalta osaltaan etsimässä kohtuuhintaisia asuntoja. Esimerkiksi opiskelijasäätiöiden edullisista asunnoista on kova pula monella paikkakunnalla”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Tarjontaa on edelleen hyvin monilla paikkakunnilla, ja vuokralaiset etsivät nyt hyväkuntoisia ja tilavampia asuntoja”, hän jatkaa.

Isot asunnot kysyttyjä – Uusimaa poikkeaa muusta Suomesta erityyppisellä kysynnällä

Alueelliset erot vuokra-asuntojen kysynnässä ovat merkittäviä ja jopa pääkaupunkiseudun sisällä on vielä ylitarjontaa paikoin erityisesti pienistä asunnoista. Suuremmat perheasunnot ovat kysytyimpiä. Erityisesti rivitaloja ja kolmiosta ylöspäin kerrostaloasuntoja kysytään nyt eniten. Kaksioiden kysyntä on noussut. Yksiöiden kysyntä on selvästi parhainta muualla kuin Uudellamaalla ja erityisesti pohjoisessa ja Kaakkois- sekä Itä-Suomi-akselilla. Opiskelijoiden ja perheiden lisäksi vuokra-asuntomarkkinoilla on nyt näkynyt enenevässä määrin myös ukrainalaisia, jotka ovat sijoittuneet työelämään monilla paikkakunnilla.

”Vuokra-asuntojen kysyntä ei ole vielä lisännyt sijoitusasuntojen kysyntää ostorintamalla, mutta toisaalta ei näy enää niiden lisääntymisessä myyntitoimeksiantoina”, kommentoi Mannerberg. Uudistuotannon osalta kaupankäynnissä ei ole vielä havaittavissa elpymistä samoista syistä. Pienistä asunnoista on paljon tarjontaa ja nyt on hyvä hetki hankkia pienempi asunto, kun niiden kysyntä on vielä alhaisempaa.

Asuntokauppa elpynyt elokuussa

Asuntokaupassa on elokuussa nähty selvä elpyminen odotettua hiukan hiljaisemman heinäkuun jälkeen. Jäsenyrityksemme myivät kuitenkin jo heinäkuussa noin 2 000 asuntoa ja kiinteistöä, joka oli noin 20 % alle viime vuoden vastaavien lukujen. Luvut ovat hyvin linjassa kesäkuussa tekemämme ennusteen kanssa. ”Ihmiset pitivät kesälomaa ja nyt on palattu normaaliin arkeen. Inflaation lasku alkaa näkyä ostohalukkuudessa. Kun korot alkavat ennusteiden mukaan laskea, niin asuntokaupan odotetaan elpyvän selvästi tulevina kuukausina. Ellei Suomen taloudessa tai politiikassa tule yllättäviä käänteitä”, kommentoi Mannerberg.

Pankkien palvelutilanne on huolestuttava

SKVL:n jäsenet ovat erittäin huolissaan asuntorahoituksen tilanteesta. Asuntojen ostohalukkuus on selvästi noussut, mutta samaan aikaan pankkien rahoitus kuten lainananto ja vakuusarvojen tasot ovat laskeneet voimakkaasti. Asuntojen hinnat eivät ole enää laskeneet, mutta pankkien varovaisuus näkyy kovin paljon nyt asuntokaupan volyymissä. Lisäksi noin puolet jäsenistä on raportoinut, että pankkia ei enää kiinnosta palvella asuntokaupassa omaa asuntoa ostavaa asiakastaan, mikäli tämä ei ole nostamassa lainaa.

”Pankkiryhmien välillä on eroja, mutta tällainen palveluhaluttomuus on todella yllättävää. Kun kohta markkina alkaa normalisoitua niin miten silloin asiakkaat valitsevat pankkinsa? Toivomme, että pankeissa herätään tähän tilanteeseen ja ei unohdeta asiakasta”, kommentoi Mannerberg.

Kautta Suomen näkyy vilkastumista vuokramarkkinoilla. Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta kasvukeskukset ovat vahvassa nousussa.
Kysyntä on alkanut näkyä nousevina vuokrina kysytyimmissä asunnoissa.
Kysyntä on vahvinta perheasunnoista, alueellisia eroja on.
Yksiöiden kysyntä on vahvinta Uudenmaan ulkopuolella.
Perheasunnot ovat kysyttyjä.
Rivitaloista on kova kysyntä.
Asuntokaupassa on selvä piristyminen.
Edelleen uudemmat omakotitalot kysyttyjä.