15.04.2021

Myyjälle

Rakennuslupa – milloin, miten ja keneltä haetaan?

Rakennusluvan hakeminen voi tuntua pitkälliseltä prosessilta, mutta tarvittaessa kunta tarjoaa neuvontaa rakennusluvan hakemiseen liittyvissä asioissa. Rakennusoikeus ja siihen liittyvät asiakirjat tulee ottaa huomioon myös myytäessä tai ostaessa kiinteistöä. Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Millaisiin korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupaa?

Rakennuslupaa tarvitaan, kun:

  • tehdään uudisrakentamiseen rinnastettavia muutos- tai korjaustöitä
  • muutetaan rakennuksen käyttötarkoitusta
  • muokataan tai rakennetaan kantavia rakenteita
  • laajennetaan rakennusta

Miten rakennuslupaa haetaan?

Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Myös toimenpide-, purku- ja maisematyölupa haetaan rakennusviranomaiselta. Rakennuslupaa kannattaa hakea kunnalta hyvissä ajoin ennen rakentamisen suunniteltua aloittamista, sillä lupa täytyy olla kunnossa ja valitusaika umpeutunut ennen kuin rakentamisen voi aloittaa. 

Mitä ovat toimenpide- ja purkulupa?

Vaikka rakentaminen tai korjaustyö ei vaatisi rakennuslupaa, saatetaan tarvita toimenpidelupa. Toimenpidelupaa tarvitaan silloin, kun suunnitteilla on rakennelman pystyttäminen, taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttaminen. Esimerkiksi vajan rakentaminen, tietyt rakennus- tai muutostyöt lämmitys- tai jätevesijärjestelmiin sekä kattomuodon vaihtaminen vaativat toimenpidelupaa. 

Purkulupaa tarvitaan mm. silloin, kun aikeena on purkaa rakennus tai sen osa, joka sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten. Purkulupaa ei yleensä tarvita, jos purettava rakennus on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus. Tällöin riittää pelkkä purkuilmoitus.

Rakennuslupa ja kiinteistökaupat

Ostajalla on oikeus olettaa, että ostamansa kiinteistön rakennukseen on haettu ja myönnetty rakennuslupa. Maakaaressa rakennusluvan puuttuminen luokitellaan vallintavirheeksi, joka voi oikeuttaa ostajaa vaatimaan hinnanalennusta kiinteistöstä tai purkamaan kaupat kokonaan. Hyvän välitystavan mukaisesti kiinteistönvälittäjä tarkastaa kiinteistöön liittyvät rakennuslupa-asiakirjat sekä kertoo rakennusoikeuteen liittyvistä seikoista kaupan osapuolille. 

Tarvitseeko rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoittaa, jos muutan vapaa-ajanasuntoon?

Jos haluaa muuttaa vapaa-ajan asunnolleen ja ottaa sen siis vakituiseen asuinkäyttöön, tulisi hakea rakennuslupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Käytännössä kuntien välillä on eroja sen suhteen, kuinka helposti tällaisia käyttötarkoituksen muutoksia myönnetään. Näin ollen on suositeltavaa olla suoraan yhteydessä mökkikunnan rakennusvalvontaviranomaiseen. 

Kiinteistönvälittäjä tekee kaupoista turvallisemmat molemmille osapuolille

Kiinteistönvälittäjällä on lain määrittämä tiedonanto- ja selonottovelvollisuus välitettävänä olevasta kiinteistöstä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönvälittäjän täytyy varmistaa, että hän itse sekä ostaja on tietoinen kaikista kiinteistöön liittyvistä, kaupanteon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä puutteista. Kiinteistönvälittäjällä on myös itsemyyjää laajempi vastuu kauppaprosessista. Kiinteistönvälittäjä tekee siis kaupoista turvallisemmat molemmille osapuolille. 

Etsi lähin välittäjäsi täältä.