01.04.2016

Uutiset

Miksi käyttäisin kiinteistönvälittäjää?

Asuntokaupassa on usein kyse kenties elämän suurimmasta yksittäisestä investoinnista. Ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän käyttäminen säästää monelta asuntokauppaan liittyvältä riskiltä. Tähän artikkeliin olemme koonnet hyviä syitä sille, miksi asuntokaupassa kannattaa aina hyödyntää kiinteistönvälittäjän palveluita.

Välittäjä hinnoittelee asuntosi oikein

Oikean hinnan määritteleminen on yksi kiinteistökaupan tärkeimmistä lähtökohdista. Kun hinta on alusta alkaen kohdallaan, asunnon myynti saadaan ripeästi liikkeelle. Kiinteistönvälittäjän toimenkuvaan kuuluu täsmällinen hinnan määrittely, joka perustuu kohteen ominaispiirteisiin ja hintatilastoihin.

Asunnon hintaan vaikuttavia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi asunnon kunto, koko ja sijainti. Näiden ominaispiirteiden lisäksi myös alueen yleinen hintakehitys on tärkeä peruste hinnan määrittelylle. Kiinteistönvälittäjällä on käytettävissään tarkka hintaseurantapalvelu, jonka avulla hän voi vertailla alueen asuntojen toteutuneita myyntihintoja ja määritellä kunkin kohteen hinnan näiden tilastojen avulla.

Välittäjä takaa lainmukaisen asuntokaupan

Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan välitystyössään hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälitysalan lainsäädännössä on kohta, jossa vaaditaan kiinteistönvälitysalaa harjoittavan toimijan noudattavan hyvää välitystapaa, mutta laissa ei kuitenkaan määritellä hyvän välitystavan kriteerejä tarkemmin. Tästä syystä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry on laatinut kirjallisen ohjeen hyvästä välitystavasta.

Hyvää välitystapaa noudattava kiinteistönvälittäjä käyttää kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä, lainmukaisia lomakkeita. Hän on perehtynyt alan lainsäädäntöön ja on ajan tasalla tuoreimmista viranomaisten antamista ohjeista sekä kuluttajariitalautakunnan antamista suosituksista.

Saat kuluttajasuojan

Kiinteistönvälittäjän palveluita käyttämällä sekä asunnon myyjä että ostaja kuuluvat kuluttajasuojan piiriin. Tämä tuo turvaa asuntokauppaan, sillä mahdollisissa ristiriitatilanteissa voidaan kääntyä suoraan kuluttajariitalautakunnan puoleen, ja kustannukset pysyvät vähäisempinä. Yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa riitatilanteet sen sijaan ratkotaan usein käräjäoikeudessa asti.

Pääset hyödyntämään välittäjän ammattitaitoa

Kiinteistönvälittäjä myy asuntoja työkseen, joten tarjousneuvottelut ja asuntoesittelyt ovat hänelle tuttuakin tutumpia. Käyttämällä kiinteistönvälittäjää vältyt hankalilta neuvottelutilanteilta asunnon ostajan kanssa, sillä välittäjä toimii suodattimena sinun ja ostajan välillä.

Hyvällä kiinteistönvälittäjällä on usein valmiina hyvät verkostot, joten hän osaa yhdistää toisilleen sopivat asunnot ja ostajat. Kannattaa ottaa huomioon, että moni ostaja luottaa mieluummin juuri välitysalan ammattilaiseen asuntoa etsiessään, sillä asunnon ostaminen kiinteistönvälittäjältä on turvallisempaa. Pääsääntöisesti välittäjä saa asunnon kaupaksi selvästi parempaan hintaan kuin yksityinen saisi. Itse myymällä et siis välttämättä säästä rahaa, vaikka niin usein väitetään.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Verkostomme kattaa yli 400 paikallista kiinteistönvälitystoimistoa ympäri Suomen.