07.05.2024

Uutiset

Tilaa Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2024!

Tilaa kirja Bookcover-verkkokaupasta!

Jäsenet voivat tilata kirjan etuhintaan jäsensivustolta.

Uusi uudistettu painos Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2024 on julkaistu!

Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2024 on jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ehdoton perusteos käytännön työhön. Se antaa kaikki tarvittavat tiedot kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ammatissa toimimiseen.

Kirjassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

• kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys
• asunto-osakkeen kauppa
• kiinteistönkauppa
• asunto- ja kiinteistönkauppaan liittyvät verotuskysymykset
• asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus
• perhe- ja perintöoikeus sekä holhous
• asunto-osakeyhtiöt
• maanvuokraus
• kaavoitus ja rakentaminen
• kiinteistönmuodostaminen
• kiinteistöarviointi

Tämä kirjan 12. painos on päivitetty monin osin. Kirjassa on huomioitu vuoden 2023 loppuun mennessä tapahtuneet muutokset lainsäädännössä. Myös oikeustapauksia on seurattu joulukuuhun 2023 saakka. Lisäksi kirja sisältää Kiinteistönkaupan uudet luovutusrajoitukset, sähköisen kiinteistönvaihdannan ja osakehuoneistorekisterin viimeaikaisen kehityksen.

Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Katri Salokorpi ja Tarik Ahsanullah ovat kokeneita, asunto- ja kiinteistönkauppaan sekä kiinteistönvälitykseen erikoistuneita lakimiehiä. Yli-insinööri Sakari Haulos on toiminut kiinteistönmuodostamistehtävissä muun muassa toimitus- ja maaoikeusinsinöörinä. Kirjailijat ovat useiden vuosien ajan kouluttaneet kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eri tahojen koulutuksissa.

Kirjoittajat: Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Sakari Haulos, Katri Salokorpi, Tarik Ahsanullah
ISBN: 978-952-65406-0-3