01.03.2021

Myyjälle

Kuolinpesän asunnon myynti

Kuolinpesä koostuu kuolleen henkilön omaisuudesta sekä velasta, ja tyypillisimmässä tilanteessa sitä hallinnoivat kuolinpesän osakkaat. Kiinteistönvälittäjän asiantuntemus on eduksi asuinhuoneiston hinta-arvion laatimisessa sekä mahdollisessa myyntiprosessissa. Kuolinpesän asunnon myynti tapahtuu samoilla menettelyillä kuin tavallisesti, mutta prosessiin liittyy enemmän lain velvoittamia asiakirjoja.

Perukirja täytyy toimittaa Verohallinnolle

Kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta täytyy toimittaa Verohallinnolle perukirja, jossa eritellään muun muassa kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat. Perunkirjoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa. 

Kuolinpesän suurin omaisuus on usein asuinhuoneisto tai kiinteistö, jonka arvo täytyy kirjata perukirjaan. Arvonmäärityksessä voi käyttää ammattitaitoista kiinteistönvälittäjää. Verohallinto määrää perukirjan perusteella perintöveron. Perunkirjoitus tulee olla toimitettuna ennen välitystoimeksiannon tekemistä, jotta kaikki kuolinpesän osakkaat ovat varmasti selvillä.

Kuolinpesän asunnon myynti 

Leskellä on pääsääntöisesti oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Puolisoiden yhteinen koti voidaan tässä tapauksessa myydä vain lesken suostumuksella. Kuolinpesään voi sisältyä useita kiinteistöjä ja asunto-osakkeita, joten kiinteistönvälittäjän asiantuntemus on kaikkien osapuolten etu. Kuolinpesän asunnon myynti tapahtuu samoilla menettelyillä kuin tavallisesti, mutta prosessiin liittyy enemmän lain velvoittamia asiakirjoja.

Kiinteistönvälittäjä tarvitsee yleensä ainakin seuraavat asiakirjat kuolinpesän asunnon myyntiin:

  • perukirja
  • sukuselvitys (jos perukirjan osakasluettelossa ei ole digi- ja väestötietoviraston vahvistusta)
  • mahdollinen lesken suostumus
  • valtakirjat kuolinpesän osakkailta, mikäli vain yksi osakas hoitaa myyntiä muiden puolesta
  • mahdollinen testamentti sekä selvitys sen lainvoimaisuudesta
  • mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja
  • mahdollinen avioehtosopimus
  • mahdollinen digi- ja väestötietoviraston lupa kiinteistön/asunto-osakkeen myymiseen

Entä jos myymisestä ei päästä yhteisymmärrykseen?

Jos kiinteistön tai asunto-osakkeen myyntiin ei saada kaikkien osakkaiden suostumusta, voidaan hakea pesänselvittäjä, joka auttaa riitaisan kuolinpesän selvittämisessä. Pesänselvittäjä tarvitsee kuitenkin kiinteistön myyntiin osakkaiden suostumuksen. Viime kädessä pesänselvittäjä voi hakea tuomioistuimen lupaa kiinteistön myymiseksi.

SKVL:n jäsenvälittäjät auttavat vaikeassa tilanteessa

Surutyön ohella kuolinpesän selvittäminen voi tuntua raskaalta prosessilta. Puolueeton ammattilainen helpottaa asunnon myyntiä hankalassa elämänvaiheessa. 

Suomen kiinteistönvälittäjät ry on aktiivinen toimija kiinteistönvälityksen lainsäädännön ja hyvän välitystavan kehittämisessä sekä ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Päivitämme jäsenvälittäjiemme huippuosaamista säännöllisesti muun muassa koulutusten muodossa. 

Löydä paikallinen huippuosaajasi: https://skvl.fi/toimisto/