04.01.2021

Lehdistötiedotteet

75. juhlavuottaan viettävän Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL:n asuntomarkkinaennuste alkuvuodelle 2021

Alkuvuoden talvipainotteisuus nostaa kerrostaloasuntojen osuutta kaupasta. Alueet joissa kauppa kävi hitaammin koronan vuoksi ovat nyt nousussa

Suomen suurimman ja vanhimman alan toimijan Suomen Kiinteistönvälittäjien lähes 1600 välittäjästä ja yli 475 toimipisteestä koostuvat asuntokaupan asiantuntijat ovat antaneet markkinaennusteensa alkuvuodelle 2021. Koko vuoden 2021 ennuste annetaan myös sekä ennuste vuokra-asuntomarkkinoista. Ennuste sisältää myös SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja asuntomarkkinoista. Kyselyyn vastasi yli 70% SKVL:n jäsenyrityksistä.

2020 oli ennätysten ja muutosten vuosi – 2021 tuo vielä lisää kasvua vanhojen asuntojen kauppaan

”Vuosi 2020 jää historiaan siitä, että asuntokauppa kävi historiallisen vilkkaasti huolimatta koronaepidemiasta. Korona enemmänkin vahvisti kauppaa kuin hidasti sitä.” kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Alueellisia eroja on silti ollut, kuten koronaa edeltävällä ajalla. SKVL:n jäsenyritykset tekivät vuonna 2020 yli 32 000 asunto- ja kiinteistökauppaa. ”Yksityiset pankkeihin sitoutumattomat välitysliikkeemme ovat ottaneet entistä vahvemman jalansijan Suomen Kiinteistönvälityksestä ja saavuttaneet yli 40% markkinaosuuden”, iloitsee SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Joulukuu ei tuonut hiljentymistä asuntokauppaan – kova kysyntä isommista hyväkuntoisista asunnoista jatkui poikkeuksellisen vahvana

Normaalina vuonna asuntokauppa hiljenee viimeistään joulun alusviikolla. Joulukuussa 2020 kauppa kävi kuitenkin ennennäkemättömään tahtiin. Korona näkyy silti asuntokaupassa myyjien empimisenä. Ostajat ovat vahvasti liikkeellä ja myyntiajat ovat lyhyitä oikein hinnoitelluissa asunnoissa. Kovin kysyntä on uudemmista omakotitaloista ja muista perheasunnoista kautta maan. ”Asuminen on perusturvaa ja erityisesti poikkeusolot ovat nostaneet omassa asunnossa asumisen jälleen tärkeimmäksi tavoitteeksi monille toki oman terveyden jälkeen”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Vahvaa kasvua odotettavissa asunto- ja loma-asuntokaupassa

SKVL ennustaa omakotitalokaupan sekä loma-asuntokaupan kasvavan 4-6% alkuvuonna 2021. Jopa loma-asunnot käyvät kaupaksi normaalia enemmän talvesta huolimatta. ”Normaalina talvikautena loma-asuntoja myydään varsin vähän. Nyt kuitenkin lauha talvi ja kova kysyntä on aiheuttanut monelle mökin myyjälle yllätyksen, kun kauppa toteutuikin välittäjän avulla nopeasti.” raportoi Jussi Mannerberg. ”Odotettavissa on jälleen vilkas loma-asuntokauppavuosi. Vuonna 2020 SKVL:n jäsenyritysten kautta myytiin jopa yli 40% enemmän mökkejä kuin edeltävinä vuosina”, jatkaa Mannerberg.

Maalle muutto on nyt trendi

Ympäri Suomen olemme saaneet raportteja siitä, että yhä enemmän ollaan kiinnostuneita suuremmista asunnoista, joissa on omaa pihaa ja mahdollisuus etätyöhön. ”Uskon että etätyö jää useille pysyväksi vaihtoehdoksi koronan jälkeenkin, kuitenkin siten että asunnon pitää olla järkevällä etäisyydellä työpaikasta, jotta osan viikosta voi viettää työpaikalla”, toteaa Mannerberg. ”Pienempien kuntien tilaisuus on nyt tässä. Mikäli palvelutaso ja liikenneyhteydet säilyvät paikkakunnilla, on positiivinen muuttoliike mahdollista”, jatkaa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pankkien palvelutasossa ei edelleenkään ole havaittu parantumista

Edellisessä asuntomarkkinakatsauksessamme lokakuussa raportoimme siitä, että asuntojen ostajilla ja myyjillä on vaikeuksia saada neuvotteluyhteyttä ja asuntolainapäätöksiä pankeilta.

Edelleen yli 85% välittäjistä raportoi, että pankkien palvelutaso huononi tai pysyi ennallaan loppuvuonna 2020. ”Ymmärrämme, että voimakas markkinoiden kasvu ja lainojen kysyntä on ollut haasteellista pankeille. Kärsijöinä ovat kuitenkin nyt heidän asiakkaansa eli asuntojen ostajat ja myyjät. Toivomme hartaasti, että asia saadaan kuntoon alkuvuonna, jotta tämä selvä asuntokaupan hidaste saadaan pois päiväjärjestyksestä”, kommentoi Mannerberg.

Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy ennallaan

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan kasvavan noin 3%. Opiskelijoiden etäopiskelu vaikuttaa edelleen laskevasti kysyntään. Koronan väistyessä ennuste on, että tilanne normalisoituu vuoden mittaan. Vuokra-asuntotarjonnan normaalia suurempi määrä vaikuttaa kuitenkin siten, että vuokrien suuruudessa odotetaan lievää laskua. Vuokramarkkinoilla jatkuu huonokuntoisten vuokra-asuntojen huonompi kysyntä ja hyväkuntoisten keskusta-asuntojen kovassa kysynnässä merkittäviäkin eroja. Sijoittajamarkkinoilla suurta hämmennystä aiheuttaa valtionvarainministeriön kaavailut yhtiö- ja peruskorjauslainojen vähennysoikeuden poistamisesta. Toteutuessaan vaikutukset vuokra-asuntomarkkinoihin voisivat olla yllättävät ja aiheuttaa voimakkaan vuokrien korotuspaineen yksityisille vuokranantajille.

Alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä hyväkuntoisista asunnoista. Isommat perheasunnot käyvät kaupaksi ja kysyntä on jopa hiukan ylikuumentunut ja johtanut selvään hintojen nousuun. Sekä omakoti- että rivitalot ovat erittäin kysyttyjä erityisesti hintaluokassa alle 500 000 euroa. Espoossa ja Vantaalla on omakoti- ja rivitalojen kysyntä nostanut kauppamääriä merkittävästi. PKS alueen asuntokaupan odotetaan vilkastuvan jopa 6% vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. ”Olisi yllättävää, jos myyjät eivät herää tähän kysyntäpiikkiin nyt kun se on todellista”, kommentoi Jussi Mannerberg. ”Ennusteemme mukaan asuntojen hintojen nousu jatkuu jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä n.2-3% tahdissa keskimäärin. Kaikkein kysytyimpien kohteiden osalta voi nousu olla jyrkempääkin, kun koronan vaikutus alkaa poistua markkinoilta ja toisaalta joidenkin lähiöiden lähivuosina peruskorjattavien talojen asuntojen hinnoissa ei ole odotettavissa nousua”, jatkaa Mannerberg.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat – Nurmijärvi-ilmiö on toteutunut

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa kysyntä on vahvistunut selvästi. Eniten kysyntää olisi uudemmista hyväkuntoisista omakoti-, pari- ja rivitaloista. Erityisesti noin 50 km säteellä Helsingistä on selvää vahvistumista kysynnässä, ja ostajat ovat halukkaita suuntaamaan ulospäin edullisempien hintojen ja isompien asuntojen perässä. Porvoo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vihti, Inkoo ja Lohja. Kaupankäynnin ainoa este on tällä hetkellä tarjonnan puute. ”Nurmijärvi-ilmiö on toteutunut”, kommentoi Mannerberg.

Turun seutu

Turun seudulla kerrostalokauppa nousee alkuvuonna selvimmin. Kysyntää on kaikenkokoisista asunnoista entiseen tahtiin. Myös omakotitalokaupassa odotetaan nousua, mutta hyväkuntoisten talojen tarjonnan vähyydestä johtuen on sen vaikutus Turun ulkopuolella pienemmillä paikkakunnilla vahvistamassa kysyntää. Loma-asuntokaupassa ennustetaan lyhyttä hiljaisempaa keskitalven hetkeä mutta aikaisempaa vilkastumista kuin normaalina vuotena.

Tampereen seutu

Tampereella ennustetaan poikkeuksellisen vahvaa alkuvuotta asuntokaupassa. Loppuvuonna 2020 rikottiin ennätyksiä ja tämän ennustetaan jatkuvan. Kerrostalojen, sekä rivitalojen kauppamäärissä odotetaan noin 5-6% kasvua. Omakotitaloissa odotetaan jopa yli 6 % kasvua. ennallaan. Tampereella on edelleen pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista keskeisissä sijainneissa. Tampereen ympäryskunnissa on odotettavissa erityisen voimakasta kysyntää hyväkuntoisista omakotitaloista ja rivitaloista.

Oulun seutu

Oulussa asuntojen kysyntä on vahvaa. Hintojen nousun odotetaan motivoivan myyjiä liikkeelle ja Oulussa odotetaan noin 2-5% kasvua asuntokaupassa sekä kerrostaloasunnoissa että omakoti- ja paritaloissa. Oulun asema kasvukeskuksena nostaa sen markkinoissa kolmen suuren kasvukeskuksen tuntumaan neljäntenä suurena alueena.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)

Hanko jatkaa vetovoimaansa. Myös Raasepori on vahvistunut.  Kysyntä on jakaantunut sisäisiin markkinoihin ja kakkosasuntoihin. Vapaa-ajan asuntoina käytettäviä asuntoja kaupungissa kysytään voimakkaasti. Uudistuotanto Hangossa on kuitenkin tuonut toivottua lisätarjontaa vastamaan suureen kysyntään.

Etelä-Suomen laajalla alueella on sisäisiä merkittäviä eroja. Kouvolassa tilanne on parantunut ja Lahdessa on tarjontaa paljon ja kasvava kysyntä keskittyy erityisesti uudempiin hyväkuntoisiin asuntoihin ja omakoti- ja rivitaloihin. Päijät-Hämeen alueella odotetaan voimakasta 5-6% vilkastumista markkinoissa. Monet Etelä-Suomen pienemmät paikkakunnat kuten Forssa ovat myös lievässä nousussa johtuen houkuttelevasta hintatasosta ja etätyön mahdollisuuksista. Loma-asuntokaupassa ennustetaan jopa yli 10% kasvua Etelä-Suomen paikkakunnilla.

Hämeenlinnassa kysyntä keskittynyt uudempiin asuntoihin. Hämeenlinnan maaseutupitäjissä on selvää vilkastumista omakotitaloissa. Loma-asuntokaupan ennustetaan käyvän erittäin vilkkaana alkavana vuonna.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa pula hyväkuntoisista myytävistä asunnoista vaikuttaa vahvasti kaupankäyntiin. Kaupankäynti on ollut vahvempaa kuin aiemmin ja myyjien rohkaistuessa myymään voi alkuvuosi tuoda positiivisen yllätyksen markkinoille. Erityisesti omakotitalojen kaupan ennustetaan kasvavan jopa 7%. Kerrostalokaupan odotetaan vahvistuvan noin 4%.

Itä-Suomi

Etelä-Savossa jatkuu vahvana loma-asunto- ja metsäkauppa. Asuntokaupassa alue kärsii toistaiseksi muuttotappiosta.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa erityisesti Joensuussa ja Kuopiossa odotetaan omakotitalokaupan jatkuvan kasvavana alkuvuonna. Mökkikaupan vahva kasvu ajoittuu pohjoisempana enemmän seuraavaan vuosineljännekseen talven väistyessä.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa jatkuu vuoden 2020 vahva elpyminen asuntokaupassa. Alueen suurin kaupunki Jyväskylä on edelleen viidenneksi suurin kasvukeskus kauppamäärissä ja samantyyppinen kehitys alueella voimistuu kuin muissakin kasvukeskuksissa. Hyväkuntoisten omakoti- ja rivitalojen kysyntä on vahvaa. Pienempien alueiden omakotikauppa piristynyt ja haasteita aiheuttaa rahoituksen saaminen pankeilta. Pienempien sijoitusasuntojen tarjonta on lisääntynyt opiskelija-asuntokysynnän ollessa alhainen koronavuonna.

Länsi-Suomi

Satakunnassa markkinoita on hiljentänyt opiskelijoiden puute. Vahvaa piristymistä on odotettavissa omakotitalokaupassa. Alueelle on rakennettu paljon uusia kerrostaloasuntoja ja koronan väistyessä ja opiskelijoiden pikkuhiljaa palatessa paikkakunnalle on kaupankäynti vilkastumassa ja myös vuokramarkkinat elpymässä.

Pohjanmaa

Pohjanmaalla kysynnän odotetaan elpyvän alkuvuonna. Vaasassa kauppamäärät nousivat selvästi loppuvuonna 2020 ja alkuvuoden odotetaan tuovan uutta vauhtia asuntokauppaan, kun myyjät rohkaistuvat myymään. Alueen työllisyystilanne vaikuttaa merkittävästi hinta- ja kysyntäkehitykseen.

Pohjois-Suomi

Rovaniemen alueella erittäin voimakasta kysyntää uudehkoista rivitaloista sekä omakotitaloista. Kerrostaloasuntojen kysynnässä odotetaan vahvaa elpymistä alkuvuonna.

Kemissä ja Torniossa odotetaan suurella innolla lopullista investointipäätöstä joulukuussa ympäristöluvan saaneesta suuresta biotuotetehtaasta. Tehtaan tuomien työpaikkojen odotetaan tuovan nostavaa vaikutusta seudun asuntomarkkinoihin.


Lisätiedot:

Jussi Mannerberg

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja

p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on 75-vuotias kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.  Liitto toimii yhdyssiteenä Suomen suurimmassa verkostossa, joka koostuu 475 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ja lähes 1600 paikallisesta välittäjästä ympäri Suomen.