Tee jäsenhakemus

Tee jäsenhakemus

Jäsenyys Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:ssä (SKVL) alkaa kahden vuoden pituisella koejäsenyydellä. Varsinaiseksi jäseneksi haetaan erikseen koejäsenyyskauden aikana.

Jäsenhakemukset käsittelee SKVL:n hallitus. Ennen käsittelyä SKVL pyytää alueyhdistykseltään lausunnon hakemuksesta. SKVL:n hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.

Hakemukseen liitetään aluehallintoviraston päätös välitysliikkeen rekisteröimisestä, kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha), sekä lomake sitoutumisesta (Lataa lomake tästä) hyvän välitystavan ohjeeseen (https://kiinteistonvalitysala.fi/hyva-valitystapa). Koejäsenen hakiessa varsinaista jäsenyyttä hakemuksen liitteeksi riittää ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha).

SKVL:oon voi koejäsenenä tai varsinaisena jäsenenä kuulua alaa valvovan viranomaisen rekisteriin merkitty kiinteistönvälitystä tai vuokrahuoneiston välitystä harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka sitoutuu noudattamaan hyvää välitystapaa sekä liiton hallituksen tai liittokokouksen vahvistamia moraalisääntöjä ja muita ohjeita.

Mikäli koejäsenellä tai varsinaisella jäsenellä on useita eri toimipisteitä, joissa harjoitetaan välitystoimintaa, kutsutaan yhtä toimipisteistä jäsenen ilmoittaman tiedon mukaan päätoimipisteeksi ja muita sivutoimipisteiksi.

Elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö voidaan hyväksyä ketjukiinteistönvälittäjäjäseneksi, jos kaikki samalla markkinointitoiminimellä kiinteistönvälitystä harjoittavat elinkeinonharjoittajat tai oikeushenkilöt ovat liitossa ketjukiinteistönvälittäjäjäseniä tai ketjuvuokravälittäjäjäseniä. Myös ketjujäsenet hyväksytään SKVL:oon ensin koejäseniksi.

Uusi jäsen? Lataa hakemus koejäseneksi tästä

Oletko jo koejäsen? Lataa hakemus varsinaiseksi jäseneksi tästä

Tee jäsenhakemus

Tee jäsenhakemus ja liity SKVL:n jäsenyritysten kasvavaan joukkoon!

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnasta?

SKVL – Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

n.
toimistoa
n.
välittäjää
n.
kohdetta
%
asiakas­tyytyväisyys