04.02.2016

Uutiset

Tutkimus: Yrittäjän etiikkaa koetellaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset yrittäjät kohtaavat yhä uusia epäeettisiä toimintatapoja työssään. Yrittäjän oma etiikka joutuu myös puntariin, sillä yllättävän usein hänen odotetaan suostuvan liiketoiminnassaan harmaille alueille. Peräti 40 prosenttia vastanneista yrittäjistä kertoi joutuneensa eettisiin koettelemuksiin kuukausittain tai sitäkin useammin.

Yrittäjän etiikalla tarkoitetaan tutkimuksessa yrittäjän kokonaisvaltaista ajattelutapaa, ajatuksia oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, minkä periaatteiden ja arvojen pohjalta yrittäjä toimii.

Tutkimuksen teki Solutum Oy:n tutkijaryhmä. Kyselyyn vastasi yli 400 Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjää.

– Pienissä yrityksissä, joita on 99 prosenttia kaikista yrityksistä, yrittäjän oma henkilökohtainen etiikka on keskeisessä roolissa koko yrityksen toimintatapojen luomisessa ja kehittämisessä, tutkimusryhmän johtajaJuha Tall perustelee tutkimuksen tarpeellisuutta.

Oma eettinen kestävyys tärkeää

Peräti 98 prosenttia vastaajista pitää tärkeinä omia eettisiä toimintatapojaan yrittäjänä. Kolmannes vastaajista ilmoittaa, että heidän yrityksillään on kirjallisesti dokumentoitu arvopohja toiminnan perustana. Yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden valinnassa eettisyydellä on painoarvoa yli 80 prosentilla vastaajista.

Vastaajista 54 prosenttia arvioi, että etiikan merkitys liiketoiminnassa kasvaa entisestään, ja 37 prosentin mielestä tilanne pysyy ennallaan.

Pessimistisimmät 13 prosenttia löytävät etiikan merkityksen vähenemiselle kolme ensisijaista perustelua: oman edun tavoittelu, ahneus ja rahan valta kasvavat ja vastuuntunnottomuus ja epäluottamus lisääntyvät.

Eettiset valinnat vaikuttavat menestymiseen

Iso osa vastaajista arvioi, että eettinen toiminta on tärkeä menestymisen edellytys. Kumppanit ja asiakkaat vaativat näyttöjä toiminnan eettisyydestä, koska yhä useammat kuluttajat ja asiakkaat haluavat varmistua koko arvoketjun eettisestä kestävyydestä.

Eettisyyden nousuun uskovat luottavat myös siihen, että avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääntyminen ja epäkohtien yhä helpompi paljastuminen tuovat eettisesti toimiville yrittäjille suoraa kilpailuetua. Sosiaalinen media on armoton epäeettisille, ja epäkohdat leimahtavat median ja verkon välityksellä hetkessä täyden palon vaiheeseen.

Näin tutkittiin

Tutkimusaineisto kerättiin internet-kyselynä lähettämällä kyselyn linkki sähköpostitse noin joka kymmenennelle Suomen Yrittäjien jäsenyritykselle. Tutkimuslomake sisälsi 13 strukturoitua ja 3 avointa kysymystä. Kyselyyn vastasi 403 yrittäjää eri puolilta Suomea. Seitsemän hengen tutkijaryhmän vetäjänä toimii KTT Juha Tall.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Tutkimustulokset: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/yrittajan-etiikka/

Kauppatieteiden tohtori, projektitutkija Juha Tall, 050-4090004, www.yrittajanetiikka.fi