16.02.2016

Uutiset

Pk-yritysbarometri: Talouden aallonpohja ohitettu – luvassa lisää työpaikkoja

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometristä ilmenee, että pienten ja keskisuurten yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Työpaikkoja aletaan jopa lisätä.

Syksyn Pk-yritysbarometrissä näkynyt toiveikkuus on voimistunut ja konkretisoitunut. Nyt pk-yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevat seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia pk-yrityksiä oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstöstä pidetään kiinni haasteista huolimatta

Pitkästä taantumasta huolimatta pk-yritykset pitävät edelleen kiinni henkilöstöstään. Kaikilla toimialoilla uskotaan jälleen siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä.

– Vaikeaksi nykytilanteen tekee se, että tuotantokustannusten nousuarviot ovat samaa tasoa kuin viime vuosikymmenen puolivälissä, kun talous kasvoi. Nyt samankaltaiseen kustannusnousuun joudutaan sopeutumaan huomattavasti vaisumman kysynnän ja kannattavuuden oloissa, toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä sanoo.

Talouden piristyminen ei vielä näy niiden pk-yritysten määrässä, joilla ei ole tarvetta työllistää. Niitä on 15 prosenttia pk-yrityksistä.

– Työllistämiseen rohkaisisi se, että hallitus laajentaisi rohkeasti mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen eli työpaikkasopimiseen lakiteitse, niin kuin se on ohjelmaansa kirjoittanut, Järventaus sanoo.

Talouskasvun alkaminen on johtanut siihen, että sopeuttamistoimia tehneiden ja sopeuttamista suunnittelevien osuus on laskenut. Nyt sopeuttaa tai sopeuttamista suunnittelee reilu kolmannes yrityksistä.

Investoinnin antavat edelleen odottaa itseään, mutta kannattavuus on jo kohenemassa

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä paranivat hieman edellisestä barometristä. Kuitenkin edelleen on enemmän niitä yrityksiä, jotka vähentävät investointejaan kuin niitä, jotka aikovat lisätä investointeja. Voimakasta kasvua hakevat yritykset kuitenkin suunnittelevat investointien lisäämistä selvästi.

– Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun odotukset talouskasvun kiihtymisestä ovat lisääntyneet. Taso on kuitenkin edelleen vaatimaton verrattuna hyvien taloudellisten olojen tasoon, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kasvua haetaan kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta

Yritysten kasvu on tärkeää paitsi työpaikkojen, myös paremman kannattavuuden ja kilpailuaseman saavuttamiseksi. Kasvuhakuisuus on hieman noussut: yhdeksän prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 36 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Näin kysyttiin

Pk-yritysbarometri mittaa pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä niiden toimintaan vaikuttavien taloudellisten tekijöiden muutoksista kahdesti vuodessa.

Suhdannekysymysten lisäksi barometri luotaa yritysten toimintaympäristöön vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä kuten pk-yritysten kasvustrategiaa, rahoitusta sekä työllistämisen esteitä. Taloustutkimus Oy toteutti kevään 2016 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana.

Vastaajina olivat 6 004 suomalaisen pk-yrityksen edustajat. Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta, Taloustutkimuksen väliaikaista markkinointirekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala (TOL 2010), kokoluokka ja sijainti. Tulosten laskentaan aineistoa on oikaistu. Näin aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomen pk-yritysten todellista rakennetta.

Lisätietoja:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/pk_yritysbaro1_2016/
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä.
Lisätietoa: www.yrittajat.fi.