30.05.2022

Uutiset

Vuokratulojen verotus

Vuokratulojen verotus ei ole mahdoton byrokratiaviidakko, kun vain perehtyy asiaan huolella. Asunnon ja/tai kiinteistön vuokratulot tulee ilmoittaa Verohallinnolle. Vuokratuloihin kohdistuvat kulut voi vähentää verotuksessa. Luonnollisen henkilön vuokratulot verotetaan pääomatuloina eli niistä maksetaan pääomatuloveroprosentin mukaisesti joko 30 % tai 34 % veroa.

Vuokratulojen ilmoittaminen

Jos luovutat asuntosi tai kiinteistösi toisen henkilön käyttöön ja saat siitä korvausta, tienaat tällöin vuokratuloa, joka pitää ilmoittaa Verohallinnolle. Yksityishenkilön omistaman kiinteistön tai asunto-osakkeen vuokratulot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella. Veroilmoitus kannattaa tarkistaa ja täyttää huolella, sillä verovähennykset tuottavat säästöä. Vähennyksistä tulee säilyttää kuitit vähintään 6 vuoden ajan siltä varalta, että Verohallinto lähettäisi selvityspyynnön.

Satunnaiset vuokratulot

Jos vuokraat asuntoa tai kiinteistöä tilapäisesti tai satunnaisesti, tällöinkin vuokratulo verotetaan pääomatulona. Huomaathan, että asunnon lyhytaikainenkin vuokraaminen voi vaikuttaa luovutusvoittoverotukseen asuntoa myytäessä. Vaikka olisit omistanut asuntosi yli kahden vuoden ajan ja asunut siinä tämän ajan vakituisesti, ei asumista pidetä vaaditulla tavalla yhtäjaksoisena, jos asuntoa on välillä vuokrattu. Tällöin asuntoa ei voi myydä verovapaasti. Tilapäisellä vuokrauksella on siis vaikutusta luovutusvoiton verotukseen asuntoa myytäessä.

Vuokratulot ovat pääomatuloa

Vuokratulot verotetaan pääomatulona. Tämä tarkoittaa, että vuokratuloihin pätee pääomatulojen veroprosentti:

 • 30 % 30 000 euroon asti
 • 34 % 30 000 euron ylittävältä osalta 

Vuokratulojen verotus – vähennykset

Asunto-osakkeen kulut

Asunto-osakkeen vuokratuloista voi vähentää muun muassa:

 • vesimaksut
 • hoitovastike
 • pääomavastike (jos tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa)
 • tontinvuokravastike
 • remonttikulut (vuosikorjaus/perusparannus)
 • irtaimistohankinnat
 • vuokraustoiminnan tappiot
 • lainan korot ja järjestelypalkkiot, jos asunnosta peritään käypää vuokraa
 • vuokralaisen etsimisestä aiheutuvat kulut: esim. vuokravälittäjän palkkio, luottotietojen tarkistaminen

Kalustetusta vuokra-asunnosta saa kaavamuotoisen vähennyksen automaattisesti, jos vähennyksistä ei toimiteta tarkempaa selvitystä.

Kiinteistön kulut

Kiinteistön vuokrauksesta aiheutuneet kulut ovat pääasiassa samoilla periaatteilla vähennettävissä kuin asunto-osakkeenkin, mutta kiinteistön vuokratuloista voi vähentää lisäksi mm. sähkö- ja lämmityskustannukset, kiinteistöveron sekä rakennuksen hankintamenot. Kiinteistöstä ei makseta hoito- tai rahoitusvastiketta, joten luonnollisesti ne eivät ole vähennyskelpoisia.

Alijäämähyvitys

Jos vuokraustoiminnasta aiheutuu tappiota, ensisijaisesti tappiot vähennetään muista pääomatuloista. Jos sinulla ei kuitenkaan ole muita pääomatuloja, niin tällöin olet oikeutettu alijäämähyvitykseen. Tämä tarkoittaa, että tappiosta (alijäämästä) 30% vähennetään ansiotulojen veroista. Maksimisumma alijäämähyvitykselle on 1400€.

Vuokravälittäjä avuksi?

Hyvä, luotettava ja pitkäaikainen vuokralainen on sijoitustuoton kiviperusta. SKVL:N vuokravälittäjä auttaa löytämään hyvän vuokralaisen sekä varmistaa, että vuokrasopimus on tehty asiantuntemuksella. Vuokravälittäjä on monesti tukena koko vuokrausprosessin ajan. 

Vuokravälittäjän palkkio on vähennyskelpoinen verotuksessa.


Lue artikkelistamme, miksi käyttää SKVL:n vuokravälittäjää: https://skvl.fi/miksi-kayttaa-skvln-vuokravalittajaa/