14.03.2019

Uutiset

Tilaa Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019!

Uudistettu Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019 on ilmestynyt!

Tilaa kirja SKVL– tai Bookcover-verkkokaupasta!

Jäsenet voivat tilata kirjan etuhintaan jäsensivustolta.

Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019 on jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ehdoton perusteos käytännön työhön. Se antaa kaikki tarvittavat tiedot kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ammatissa toimimiseen. Käsikirja sisältää uuden, juuri käyttöönotetun osakehuoneistorekisterin tuomat muutokset.

Kirjassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistönkauppa
 • asunto- ja kiinteistönkauppaan liittyvät verotuskysymykset
 • asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus
 • perhe- ja perintöoikeus sekä holhous
 • asunto-osakeyhtiöt
 • maanvuokraus
 • kaavoitus ja rakentaminen
 • kiinteistönmuodostaminen
 • kiinteistöarviointi

Tämä kirjan 10. painos on päivitetty kauttaaltaan. Kirjassa on huomioitu vuoden 2018 loppuun mennessä tapahtuneet muutokset lainsäädännössä. Myös oikeustapauksia on seurattu joulukuuhun 2018 saakka. Lisäksi kirja sisältää uuden osakehuoneistorekisterin, rahanpesulain, yhdenvertaisuuslain sekä henkilötietodirektiivin aiheuttamia muutoksia kiinteistönvälitykseen.

Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen ja Mauri Siren ovat kokeneita, asunto- ja kiinteistönkauppaan sekä kiinteistönvälitykseen erikoistuneita lakimiehiä. He ovat olleet mukana myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa. Yli-insinööri Sakari Haulos on toiminut kiinteistönmuodostamistehtävissä muun muassa toimitus- ja maaoikeusinsinöörinä. Kirjailijat ovat useiden vuosien ajan kouluttaneet kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eri tahojen koulutuksissa.