01.07.2020

Lehdistötiedotteet

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n asuntomarkkinakatsaus – kesäkuu ja ennuste seuraavalla vuosineljännekselle

Kesäkuun 2020 kyselyyn vastasi yli puolet SKVL:n yli 400 yrityksestä. Toimipisteitä on yli 480 ja välittäjiä yli 1600 lähes kaikilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Koronan vaikutuksia näki kesäkuussa omalla alueellaan keskimäärin enää hiukan yli 20 % välittäjistä. Noin 60 % ei näe enää mitään vaikutuksia asuntokauppaan. Markkinoiden ennustetaan jatkavan kasvuaan seuraavalla vuosineljänneksellä kasvun painottuen enemmän omakotitalo- ja rivitalokauppaan sekä loma-asuntoihin.

Kerrostalokaupassa vielä hiukan kirittävää – omakotitalojen ja loma-asuntokiinteistöjen sekä metsän kysyntä huipussaan ja hinnat nousussa

SKVL:n kesäkuun lopun markkinakysely indikoi markkinoiden palautuneen nopeasti. Kysyntä on monilla alueilla jopa vilkkaampaa kuin tavallisena keväänä. Hyvistä myyntikohteista on edelleen pulaa, sillä kysyntä erityisesti hyväkuntoisista omakotitaloista on ollut poikkeuksellisen vilkasta. Kerrostalokauppa ja rivitalokauppa on elpynyt lähes normaalitasolle ja jäi kesäkuussa vain noin 6 % alle keskimääräisen normaalitason. SKVL vertailussa ei verrata pelkästään 2019 lukuihin suoraan sillä edellinen vuosi oli poikkeuksellisen vilkas ja pidemmän aikavälin vertailu antaa paremman kuvan markkinoista.

”Omakotitalokauppa on jo selvästi edellä normaalitasoa ja myös omakotitalojen hinnoissa on näkyvissä loivaa muutaman prosenttiyksikön nousua erityisesti kasvukeskusten ympärillä”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

”Kesäkuussa tarjonta on parantunut selvästi ja kauppaa tehdään yli normaalin tason rajoitusten poistuttua. Silti osassa Suomea on varovaisuutta erityisesti rajoituksista vapautuneiden riskiryhmäläisten myyjien liikehdinnässä”, jatkaa Mannerberg.

”Ostajat ovat kuitenkin vahvasti liikkeellä kuten jo toukokuussa nähtiin ja osa jäsenistämme raportoi jo ennätyskuukautta tälle vuodelle”, toteaa Mannerberg.

Kasvukeskukset ovat palanneet normaalielämään – uudiskohteissa vielä hitaampaa kaupankäyntiä

Paikoin Suomessa on kaupan kehittymisessä vielä haasteita. Esimerkiksi Pohjois-Suomi sekä muun Pirkanmaan alueet kärsivät erityisesti vanhempien kerros- ja rivitalojen hitaammasta kysynnästä. Tilanne on samankaltainen Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere ovat jo normaalivauhdissa. Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat myös jo nousussa. Suurempien perhekokoisten kerrostaloasuntojen kysynnässä on vielä hiljaisempaa erityisesti 70-80-lukujen lähiöissä, joissa usein suuremmat remontit ovat lähellä. Edellä mainittujen hinnoissa odotetaan jonkin verran laskua seuraavalla neljänneksellä kysynnän ollessa hiljaisempaa. Uudiskohdekaupassa jatkuu hiukan rauhallisempi vaihe kaupankäynnissä ja kyselyn perusteella jäädään alle normaalitason. Omalta osaltaan tähän vaikuttaa se, että uusia aloituksia ja myytävää on ollut vähemmän tarjolla.

Rahoituksen saatavuus ja vaikeasti saatavat remonttilainat hidastavat kauppaa

Pankkien suhtautuminen vähän vanhempien omakotitalojen rahoittamiseen ja niiden tarvitsemiin remontteihin aiheuttavat jonkin verran haasteita omakotitalokaupalle. Lisäksi lainojen käsittelyajat ovat monesti niin pitkiä, että hyvä ostokohde ehditään jo myydä ennen kuin kaikki halukkaat ostajat ovat saaneet rahoituksen varmistettua juuri haluamalleen kohteelle. Kuntotarkastusraportteja tulkitaan rahoituslaitoksissa usein ilman syvällistä ymmärrystä siitä mikä on oleellista ja mikä ei.

”On ymmärrettävää että pankit ovat varovaisia mutta toisaalta toivomme että markkinoiden nopeaan muutokseen syntyy myös rahoituspuolella ymmärrystä, että asuntokaupassa päästään takaisin hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuvauhtiin”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Vuokra-asuntojen kysyntä nousussa mutta sijoittajat vielä normaalia varovaisempia ostoissaan

Vuokra-asuntojen kysyntä lähti kesäkuussa selvään nousuun. Opiskelijoiden muutto opiskelupaikkakunnille ei näytä hiljentyneen, vaikka moni oppilaitos aikoo jatkaa etäopintoja jatkossakin. Monelle opiskelijalle muutto omaan asuntoon onkin tärkeää, jotta voi rauhassa keskittyä opintoihin. Vuokrien nousu on rauhoittunut ja kyselyn tulosten perusteella asuntoja ostetaan tällä hetkellä jonkin verran vähemmän sijoitusasunnoiksi.

Loma-asuntojen myynti on ylittänyt odotukset

Loma-asunnoista käydään nyt vilkasta kauppaa koko Suomessa. Loistavat kesäsäät ja koronan aiheuttamat matkustamisen rajoitukset ovat tuoneet aivan uusia asiakkaita mökkimarkkinoille. Nyt ollaan kiinnostuneita kaikenlaisista mökeistä mutta edelleen rantapaikat, jotka ovat hyvässä kunnossa ja varusteltuja ovat kiinnostavimpia. Kasvukeskusten ympärysalueilla sekä perinteisillä Järvi-Suomen alueilla kuten Keski-Suomessa ja Etelä- Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla sekä Kanta-Hämeessä käydään vilkkaimmin mökkikauppaa. Pohjois-Karjala on myös lisännyt voimakkaasti kiinnostustaan mökkirintamalla houkuttelevan hintatason ansiosta.


Lisätiedot:

Jussi Mannerberg
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja
p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä Suomen suurimmassa verkostossa, joka koostuu yli 480 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ja yli 1600 välittäjästä ympäri Suomen.


Lue SKVL:n asuntomarkkinaennuste loppuvuodelle 2020 täältä