29.09.2020

Lehdistötiedotteet

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinatiedote ja ennuste loppuvuodelle 2020

Tarjonnan lisääntyminen rajoittaa vuokrien kasvua.

Korona muutti markkinoita mutta SKVL:n jäsenvälittäjillä kauppa käy historiallisen vilkkaasti

Suomen suurin asunto- ja kiinteistökaupan toimija SKVL on uusimman jäsenkyselyn perusteella laatinut loppuvuoden ennusteen ja tilannekatsauksen markkinoihin. Markkinat ovat muuttuneet merkittävästi koronaa edeltävästä ajasta ja eri alueiden erot ovat suuria kysynnässä ja tarjonnassa. 75 % välittäjistä raportoi asunto- ja kiinteistökaupan palanneen tai ylittäneen koronaa edeltävän määrän. 85 % raportoi, että syksyn ”toinen aalto” ei ole tai on vain vähän vaikuttanut asunto- tai kiinteistökauppaan. 

”Markkinoilla on edelleen kevään jälkeistä patoutunutta kysyntää, joka ei ole täyttynyt myyjien varovaisuuden vuoksi. Silti hyvin monet SKVL:n jäsenyritykset ovat tehneet selvästi normaalia enemmän kauppaa tänä vuonna. Lähes 500 SKVL:n jäsenyrityksen toimipistettä, joissa työskentelee yli 1600 välittäjää, on tänä vuonna tehnyt jo yli 24000 asunto- ja kiinteistökauppaa”, iloitsee Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Alkusyksyn asuntomarkkinatilanne on hyvä – paikallisilla välittäjillä on paljon tietoa. 

Paikalliset SKVL:n välittäjät ovat parhaat ammattilaiset arvioimaan markkinatilannetta omilla alueillaan. Syyskuussa kaupankäynti on jatkunut normaalilla tasolla ja keskimäärin hinnoissa ei ole merkittäviä muutoksia. Kovin kysyntä on edelleen ollut omakotitaloista, joiden kauppamäärät ovat keskimäärin noin 2 % yli normaalin tason. Kerrostaloasuntojen kauppamäärät ovat olleet vastaavasti noin 2 % laskussa normaaliin tilanteeseen nähden. Edelleen jatkuu tarjontapula hyvistä asunnoista kautta linjan.  

SKVL:n lähes 150 pääkaupunkiseudun alueen välitysliikettä raportoivat, että erityisesti pääkaupunkiseudulla kysyntä on ollut monin paikoin suurempaa kuin tarjonta. Hyväkuntoiset omakotitalot ovat kysytyimpiä ja niistä on tarjontapulaa. Syksyn edetessä kaupankäynnin odotetaan jonkin verran hiljenevän ja koko maassa kerrostalojen keskimääräisen hintatason odotetaan laskevan hyvin loivasti lukuun ottamatta kasvukeskuksia.

”Korona on muuttanut suomalaisten asuntotoiveita nopeasti”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Oma piha on nyt tärkeä ja lisäneliöitä halutaan todelliseen tarpeeseen. Myöskään suuremmat kerrostaloasunnot eivät ole enää halutuimpien joukossa paitsi isoissa kasvukeskuksissa”, jatkaa Mannerberg. 

Jo keväällä alkanut valtava kesämökkien kysyntä jatkuu vahvana koko loppuvuoden.

”Matkailun hiljenemisen vaikutus asuntomarkkinoihin näkyy nyt eniten Pohjois-Suomessa sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueella. Lapissa ollaan huolissaan hiljaisen matkailusesongin tuomasta työllisyyden laskusta ja sen vaikutuksesta paikallisiin asuntomarkkinoihin”, kommentoi Mannerberg.

Uudemmista omakotitaloista on suurin kysyntä – myös loma-asuntojen kysyntä edelleen vahvaa

SKVL:n kautta on myyty tänä vuonna historiallisen paljon omakotitaloja. Omakotitalojen kysynnässä on nähtävissä hyvin voimakas ero riippuen talojen iästä ja kunnosta. Huonoin kysyntä on ennusteen mukaan 60- ja 70-luvulla rakennetuissa omakotitaloissa, jos niitä ei ole peruskorjattu. Ennusteen mukaan näiden vanhempien talojen hinnoissa on myös odotettavissa selvää laskua, jolloin kaupankäyntikin voi vilkastua. 

Parempaa kysyntää on 80- ja 90-luvun taloissa mutta ero on silti merkittävä 2000-luvun taloihin, jotka ovat kovan kysynnän kohteena ja hinnat melko voimakkaassakin nousussa kasvukeskusten lähettyvillä.

Kyselyssä mitattiin myös tilannetta energiatehokkuuden kiinnostuksessa ostajilla. Yli 70 % ostajista ei ole kiinnostunut talon lakisääteisestä energiatodistuksesta, josta energiatehokkuus ilmenisi.  

Jätevesijärjestelmien päivitys vastaamaan nykyisiä jätevesiasetuksen vaatimuksia on myös usein vielä tekemättä erityisesti vanhemmissa lomakiinteistöissä.

Pankkien palvelujen hitaus vahingoittaa asuntokauppaa merkittävästi – sähköinen kauppa ei ole tuonut nopeutusta

SKVL:n jäsenillä on käytössään alan parhaat sähköiset työkalut, mutta sekään ei ole auttanut, sillä pankit eivät ole vielä sopeutuneet digiaikaan. 

”Asuntokaupan todellinen jarru ovat nyt pankit. En ole koskaan saanut niin paljon kriittistä palautetta välittäjiltä koskien pankkien toimintaa kuin nyt tänä syksynä”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Asiakkaat joutuvat odottamaan lainapäätöksiä jopa puolitoista kuukautta. Rahoituspäätösten saaminen on erittäin hankalaa ja asuinkiinteistöjen rahoitus on mennyt täysin ylivarovaiseksi. Pankit arvioivat kuntotarkastuksia olematta kuitenkaan riittävän asiantuntevia niitä tulkitsemaan. Yhteydenpito pankkien kanssa on hankaloitunut sähköiseen maailmaan siirtyessä.  Paljon puhuttu sähköinen kaupankäynti ei ole tuonut mitään helpotusta pankkien ruuhkiin vaan se käytännössä on hidastanut entisestään kaupan loppuun viemistä. On myös tapauksia, joissa jo sovittuja kauppoja ollaan viety eteenpäin pankin lainalupauksella. Kauppahetkellä pankki onkin vetänyt hätäjarrua ja evännyt rahoituksen kaataen pitkiäkin asunnonvaihtoprosesseja, joissa on monia koteja ketjussa. 

”Pankkien toiminta on nyt tässä markkinatilanteessa outoa, sillä nyt jos koskaan tarvitaan toimivia rahoitusmarkkinoita, jotta voidaan palata normaaliin elämään mahdollisimman pian”, kommentoi Mannerberg.

Vuokramarkkinoilla palattu lähes normaaliin tilanteeseen – tarjontaa selvästi enemmän

SKVL:n jäsenet toteuttavat Suomessa eniten vuokravälitystoimeksiantoja. ”Vuositasolla jäsenemme vuokraavat useita kymmeniä tuhansia asuntoja”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Usealla alueella Suomessa vuokra-asuntojen tarjonta on tällä hetkellä selvästi parempaa kuin vuosi sitten. Joillakin alueilla voidaan jopa puhua lievästä ylitarjonnasta, joka vaikuttaa vuokratasoon siten että nousua ei synny ja joissain tapauksissa on jopa lievää vuokrien laskua. Monet vuokralaiset ovat päättäneet pysyä nykyisissä asunnoissaan, jolloin uutta kysyntää ei synny yhtä paljon. Edelleen edullisimmista vuokra-asunnoista on pulaa kasvukeskuksissa. Opiskelijat löysivät opiskeluun asuntonsa nopeammin tänä kesänä ja alkusyksystä. Yliopistopaikkakunnilla on myös havaittavissa, että monet opiskelijat eivät vuokraa asuntoja läheltä opiskelupaikka sillä opiskelu on etä-painotteista tällä hetkellä. Keskimääräisten vuokrien ei ennusteta nousevan seuraavalla neljänneksellä.


Kontaktoi paikallisesti SKVL:n jäsenyritystä saadaksesi lisää tietoa markkinan tilasta ja tulevaisuudesta.

Suomen Kiinteistönvälittäjien verkostoon kuuluu lähes 500 paikallista kiinteistönvälitystoimistoa ja noin 1 600 ammattitaitoista välittäjää ympäri Suomea. Palkitun toimialajärjestön jäsenillä on jatkuvasti tuhansia kohteita myynnissä ja sen kautta jatkuvasti ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä markkinan toiminnasta. 

Vahvan ajankohtaisen paikallisen markkinatuntemuksen lisäksi SKVL jäsenille toimitetaan tietoa alalla tapahtuvista muutoksista ja kehityssuunnista, tilastotietoa alan kehityksestä, ajankohtaisia alueellisia markkinakatsauksia ja tietoa lakimuutoksista. Jäsenet hyödyntävät asiakaspalvelussan jatkuvaa tuoreinta informaatiota alaan liittyvistä lakiasioista, kuten aluehallintoviraston-, kuluttajaviranomaisen-, ja oikeuden päätöksistä.

Laajalla paikallisen verkoston asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ja verkostolla onkin kirjoitus hetkellä kunnioitettava 97 % asiakastyytyväisyys lukema. 

Suomen Kiinteistönvälittäjien jäsentoimiston tunnistat [A]-logosta, jota saavat käyttää vain SKVL-liittoon kuuluvat jäsenyritykset.