02.04.2019

Lehdistötiedotteet

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste keväälle 2019

Suomen Kiinteistönvälittäjien lähes 1500 välittäjää ovat antaneet markkinaennusteensa keväälle 2019. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja alkuvuoden yllättävästä käänteestä. Loma-asuntokaupasta annetaan myös päivitetty ennuste.

Asuntomarkkinoissa näkyy selvä käänne parempaan – alkuvuosi oli myös odotettua parempi

Markkinat ovat kääntyneet selkeästi parempaan suuntaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kevät tuo asuntokauppaan valoa ja kaikki mittarit ovat nyt selkeästi paremmat kuin kolme kuukautta sitten. ”Suora korrelaatio talouden kehitykseen ja pörssikursseihin on nähtävissä ja tuo nousua asuntokaupan kysyntään hitaamman vuodenvaihteen jälkeen”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Pääkaupunkiseutu ja Turun seutu ovat selkeimmät nousujohteiset paikkakunnat. 77 % SKVL:n jäsenvälittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kysyntä nousee tai pysyy ennallaan. ”Vuodenaikojen välinen kysynnän vaihtelu kuuluu Suomen asuntomarkkinoihin ja on nähtävissä selvästi toteutuneissa kauppamäärissä”, jatkaa Mannerberg.

Pienempien paikkakuntien tilanne ei ole niin huono kuin kuvitellaan

Monet pienemmät kaupungit ympäri Suomea elävät positiivisessa vireessä. Laaja uudistuotanto on tuonut vipinää myös vanhojen asuntojen kauppaan ja erityisesti uudemmat talot ja asunnot ovat erittäin kysyttyjä. Taloissa, joissa suuret remontit ovat edessä, on luonnollisesti suurimmat hintapaineet alaspäin ja tämä on ehkä tullut monille ikääntyville myyjille yllätyksenä, kun suunnitellaan muuttoa esimerkiksi uusiin kerrostaloasuntoihin. Edellä mainituista seikoista huolimatta esimerkiksi paljon mediassa esiintyneessä Kainuussa on poikkeuksellisen positiivinen ennuste tulevasta keväästä.

Huonot vakuusarvot jarruttavat asuntokauppaa pienillä paikkakunnilla

Pankkien tiukka linja kiinteistöjen ja huoneistojen vakuusarvoihin pienemmillä paikkakunnilla heikentää selvästi ensiasunnon ostajien asemaa, kun käydään lainaneuvotteluja. Tämä johtaa usein siihen, että ainoaksi vaihtoehdoksi jää vuokra-asuminen, jolloin niiden kysyntä jatkaa nousuaan.

Omakoti- ja rivitalojen kysyntä jatkuu ennallaan

Rivitalojen kysyntä jatkaa nousuaan. Erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä kysyntä on selvästi noussut. Hintakehitystä jarruttaa se, että iso osa rivitalokannasta on 70-80-luvulla rakennettua ja niissä lähestyvien remonttien kustannukset estävät keskihintojen nousun. Uudemmissa rivitaloissa odotetaan hintojen loivaa nousua. Omakotitalojen keskihintakehityksen nousupiikin odotetaan taittuvan. Esimerkiksi sähkön siirtohinnan voimakkaat korotukset alkavat näkyä suorasähkölämmitteisten talojen hinnoissa. Omakotitaloissa on kaikilla alueilla selvästi nousevaa kysyntää uudemmista keskikoon taloista kasvukeskusten tuntumassa. 67 % välittäjistä uskoo siihen, että omakotitalojen kysyntä nousee tai pysyy ennallaan. Kevät ja kesä ovat myös rivi-, pari- ja omakotitalojen vilkkainta kaupankäyntiaikaa.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkaa loivaa nousua

Vuokra-asuntojen kysynnässä odotetaan edelleen loivaa nousua. Markkinoilla on lisääntynyt tarjonta ja sen myötä vuokramarkkinoilla syntyy kilpailua hyväkuntoisten uudempien asuntojen ja vanhempien edullisten kohteiden välillä. Keskimääräisen vuokratason odotetaan jatkavan loivaa tasaista nousuaan kysynnän kasvun mukana.


Alueelliset markkinaennusteet

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun sisällä kysynnässä on selviä eroja. Esimerkiksi Pohjois-Espoossa omakotitalojen kysyntää on laskenut yllättäen huonontuneet joukkoliikenneyhteydet metron myötä. Pientalojen ostajat ovat myös siirtyneet Lohjalle ja Nummelaan edullisemman hintatason perässä. Helsingin lähiöiden suuret asunnot eivät käy yhtä hyvin kaupaksi kuin pienemmät. Uudiskohdetarjonta on pääkaupunkiseudulla todella runsasta ja valinnanvaraa riittää nyt ostajilla sekä alueen että kukkaron mukaan. Vanhojen asuntojen kauppa on vilkasta myös Vantaalla ja muuttoliike kaupunkiin painottuu edullisempien asuntojen etsijöillä juuri lähiöihin ja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on isoja eroja. Keskimäärin 80 % välittäjistä uskoo kysynnän kasvavan tai pysyvän ennallaan osakehuoneistojen osalta. Porvoo elää juuri nyt hiljaisempaa hetkeä, mutta toisaalta Itä-Uusimaalla loma-asuntojen kysyntä on hyvällä tasolla. Riihimäellä vahva uudistuotanto on tuonut tarjontaa niin paljon, että kysyntää on sekä myynti että vuokramarkkinoilla niin paljon, että ostajalla on paljon vaihtoehtoja. Järvenpäässä ja Tuusulassa ovat pääkaupungin läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet pitäneet markkinat hyvässä vauhdissa.

Turun seutu

Turun seudulla 86 % välittäjistä uskoo siihen, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Hyvä tilanne teollisuudessa ylläpitää edelleen kysyntää Turun seudulla. Voimakkainta on kysyntä osakehuoneistoista Turun keskustassa. Lähiöiden vanhemmat asunnot ovat useimmiten hitaimmin kaupaksi käyviä johtuen lähestyvistä remonttivuosista.

Omakoti-, pari- ja rivitalojen kysyntä on myös kohtuullisella tasolla, mutta ekologisuus on alkanut näkyä kysynnässä ja lämmitysenergiamuotojen vaikutus alkaa näkyä erityisesti suuremmissa pientaloissa.

Tampereen seutu

Tampereella jopa 86 % välittäjistä uskoo kerros- ja rivitalokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Tampereen uusien raitiovaunureittien varrella on näkyvissä selvää kysynnän nousua. Tampereen seudun lähikuntien tilanteessa on nähtävissä markkinoiden rauhoittumista ja tarjontaa on paljon. Välittäjät kuvailevat Tampereen tilannetta turbulenttiseksi, jossa kysyntää on paljon mutta se on valikoituvaa.

Oulun seutu

Oulussa noin 69 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Hyvä edullisten tonttien tarjonta lisää uusien pientalojen rakentamista ja vaikuttaa vanhempien pientalojen hintakehitykseen markkinoita tasoittavana tekijänä.

Etelä-Suomi

Hanko loistaa kuin naurava keksi omana tähtenään Etelä-Suomessa. Trendikäs Hangon loma-asuntojen ilmiö vetää mukanaan muitakin Hangon asuntomarkkinoita.

Lahdessa suuri uudistuotannon määrä on vaikuttanut pienten vanhempien asuntojen kysyntään ja hintoihin. Ero on selvä uudempien ja vanhempien asuntojen kysynnässä. Lahden potentiaali on kuitenkin suuri hyvien liikenneyhteyksien myötä ja ottaa varmasti oman osansa pääkaupunkiseudun kasvusta, kun alempaa hintatasoa etsivät löytävät sinne.

Itä-Suomi

Kymenlaakson seudulla yli 80 % välittäjistä uskoo kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan.

Itä-Suomen sisällä on suuriakin paikallisia eroja kysynnässä. Kuopio ja Joensuu ovat selvästi hyvässä vireessä. Varkaudessa ja Lappeenrannassa tilanne on odottava. Savonlinnassa on pahin tilanne ohi ja usko markkinoiden elpymiseen vahva. Mikkelissä muuttotappio lisää haasteita kaupankäyntiin erityisesti kaupungin keskustan ulkopuolella. Itä-Suomessa maaseutukiinteistöjen ostajat ovat tällä hetkellä melko vähälukuisia ja kysyntä keskittyy kaupunkeihin ja erityisesti uusiin ja uudempiin taloihin.

Kainuu

Kainuussa markkinatilanteessa on tapahtunut selvä käänne parempaan. 80 % välittäjistä uskoo kysynnän lisääntyvän selvästi. Esimerkiksi Kajaanissa yksiöistä on kova kysyntä. Alueen haasteena on vanheneva rakennuskanta, jossa korjausvelka painaa hintoja alaspäin. Hyväkuntoiset kerrostaloasunnot keskustan lähellä ovat kysyttyjä ja Kainuun tilanne on selvästi parempi kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa 65 % välittäjistä uskoo kysynnän nousuun tai pysymiseen ennallaan. Keski-Suomen kysynnässä ei odoteta suuria muutoksia, mutta nähdään hintatason nousseen hivenen liian korkeaksi, mihin on voinut vaikuttaa suurehko uudisrakentamisen määrä. Jyväskylässä keskustan asunnot ovat kysyttyjä. Vanhemmat lähiöt ovat haasteellisimpia myydä, mutta tarjoavat ostajille loistavia mahdollisuuksia.

Länsi-Suomi

Länsi-Suomessa pienempien kaupunkien tilanteissa on selvästi parantuva tilanne, mutta paikalliset työpaikkauutiset vaikuttavat ajoittain markkinoihin. Keskimääräinen usko tulevaisuuteen on selvästi nousussa ja yli 70 % välittäjistä uskoo kysynnän lisääntymiseen alueella.

Salossa työttömyys on vähentynyt ja uusi toivo on herännyt kaupungissa. Markkinoilla näkyy jo liikettä ja pahin pohja on ohitettu. Uudessakaupungissa vuokra-asuntopula on edelleen kova ja pienet sijoitusasunnot ovat kysyttyjä. Vaasassa Wärtsilän irtisanomiset ovat tuoneet markkinoihin pientä hetkellistä hiljentymistä.

Pohjois-Suomi

Rovaniemellä kerrostaloasuntojen kysyntä nousee ja alkuvuoden kokemusten perusteella painottuu omistusasujiin sijoittajien mielenkiinnon vähenemisen myötä. Uusien omakotitalojen kysyntä on hyvällä tasolla. Luminen talvi tosin näkyy myös pientaloasumisen kiinnostuksen pienenemisenä kovien lumityöurakoiden jälkeen.


Vuoden 2019 loma-asuntomarkkinaennuste

”Vuoden 2018 hienot kesäsäät näkyvä nyt selvästi loma-asuntokaupassa”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Kysyntä on herännyt aiemmin kuin normaali vuosina. Nuoremmilla ostajilla matkustaminen kilpailee vahvasti kotimaan lomailun kanssa ja heikentää omalta osaltaan ostajien määrää. Toisaalta ympäristöajattelu nostaa seuraavina vuosina kotimaan lomailuvaihtoehtoja.

Savo ja Pohjois-Karjala nostaa jälleen suosiotaan

Keskimäärin loma-asuntojen kysynnän odotetaan nousevan loivasti tai pysyvän ennallaan. Savo ja Pohjois-Karjala ovat selvässä nousussa. 100 % välittäjistä uskoo, että kysyntä paranee tai pysyy ennallaan alueella.

Perinteiset mökkialueet rannikolla kasvukeskusten lähistöillä ovat edelleen suosittuja. Erityisesti etelä- ja lounaisrannikko sekä Savo ja Pohjois-Karjala ovat suosittuja.

Lautamökit kelpaavat vain lähinnä hyvän tontin etsijöille. Kysyntää hyvin varustelluista.

Mökin ostaja on erittäin valikoiva. Lautamökki tai mummonmökki sisämaassa ei tällä hetkellä ole ostajien kiinnostuksen kohteena. Jätevesilain määräysten astuminen voimaan loppuvuonna lisää ostajien halua hankkia valmiiksi varusteltuja mökkejä. Tämä mahdollistaa luonnollisesti ostajille loistavia tilaisuuksia hintatason laskiessa kysynnän puuttuessa. Hyvin varusteltujen, halutuilla alueilla sijaitsevien mökkien hinnoissa on näkyvissä loivaa nousua tai ennallaan pysymistä hyvän kysynnän mukana.

Vanhemmat huonompikuntoiset mökit hyvissä sijainneissa ovat ostajille vaihtoehtoja, jos etsitään hyvää tonttia uudelle rakennukselle.


Lisätiedot:

SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg, p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.