28.09.2021

Lehdistötiedotteet

SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Vahva markkinatilanne jatkuu, ruuhkautuneet digitaaliset palvelut aiheuttavat harmia kuluttajille

SKVL:n asuntomarkkinaennusteessa nähdään vahvan markkinatilanteen jatkumista selvästi edellisvuosia parempana ja erityisen vahvaa kysyntää on uudemmista rivi-, pari- ja omakotitaloista. Digitaaliset palvelut ovat ruuhkautuneet ja aiheuttavat harmia asunnonvaihtajille.

Tänä vuonna 75-vuotias Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) koostuu lähes 500 toimistosta ja lähes 1600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä. SKVL:n ennusteet perustuvat ainoana Suomessa hyvin laajan verkostoon paikallisia asiantuntijoita sekä heidän osaamiseensa ja tietoon markkinakehityksestä omalla alueellaan.

Tutustu myös alueellisiin ennusteisiin erillisessä liitteessä ja kaavioissa.

Asuntomarkkinatilanne on vakaantumassa kesän ja syksyn aikana – Vahva kysyntä jatkuu ja myös tarjonta on lisääntynyt

Suomen asuntokauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaampana kuin moniin vuosiin. Kesällä kaupan volyymi on hiukan laskenut verrattuna viime vuoteen, mutta on silti ollut edellä aiempia vuosia 2010-luvulla. Vuodesta 2021 on tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi. ”Yli puolet välittäjistä ennustaa markkinan kiihtymistä talouden parantumisen myötä. Hintakuplaa ei myöskään ole näkyvissä asuntomarkkinoilla”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, mutta edelleen on kova pula 2000-luvun taloista. Asuntojen hintapyynnit ovat nousseet kovan kysynnän myötä monin paikoin jo yli markkinahintojen ja tämä omalta osaltaan hiukan pidentää myyntiaikoja. ”Nyt myyjien tulisi olla realisteja. Edelleen jatkuva loiva hintojen nousu keskittyy ainoastaan tiettyihin asuntotyyppeihin kasvukeskuksissa. Kovimman kysyntäpiikin mentyä ohi on tärkeää aloittaa myynti oikealla hinnalla, muuten myyntiaika saattaa olla pitkäkin”, muistuttaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg. ”Asunnonostoaikeet ovat edelleen todella korkeat kaikissa asuntotyypeissä”, hän jatkaa.

Mökeistä edelleen normaalia kysyntää, mutta talvisesongiksi kauppa rauhoittuu

Mökkikaupan sesonki on normaalivuotena korkeimmillaan keskikesällä. Vuosi 2021 on ollut vilkas, mutta kasvu on tasaantumassa normaaliksi ja edelleen oikein hinnoitellut hyvät mökit käyvät nopeasti kaupaksi.

Loppusyksylle ennustetaan mökeille keskimäärin hiukan pienempää volyymia ja loivaa hintojen laskua. ”Nyt on ostajille parhaat hetket löytää mökki ensi kesäksi ennen lumen tuloa”, kommentoi SKVL:n Mannerberg.

Vuokramarkkinoiden tilanne parantunut, mutta ei vielä täysin normaali

Vuokra-asuntojen kysyntä nousi kesän aikana selvästi. Normaali kova kysyntäpiikki ei ollut yhtä suuri alkusyksyllä kuin normaalivuotena. ”Monet oppilaitokset tarjoavat nyt tutkintojaan lähes kokonaan etäopetuksena, joten opiskelijat eivät vaihda paikkakuntia niin vilkkaasti. Kuitenkin paluu työpaikolle lisännee syksyn mittaan kysyntää tasaisesti”, toteaa Jussi Mannerberg.

Ennusteen mukaan vuokrien määrissä uusissa sopimuksissa on odotettavissa hyvin lievää laskua nousun sijaan lukuun ottamatta kaikkein kysytyimpiä asuntoja.

Digitalisaatio ei toistaiseksi ole nopeuttanut asuntokaupan prosesseja vaan hidastanut sitä

Asuntokaupassa on tehty viranomaisten johdolla suuria muutoksia prosessien digitalisoimiseksi. Esimerkiksi väestörekisterin toimintojen siirtyminen keskitetysti Digi- ja väestövirastolle DVV:lle on aiheuttanut yhä suurempia viiveitä kuolinpesille ja edunvalvottaville. Keväällä raportoidun keskimääräisen 1,5 kk:n viiveen määrä on vieläkin pidentynyt. Nyt on raportoitu keskimäärin jo 2–3 kk:n viiveitä.

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän omistusrekisteröinti ruuhkautunut pahasti

Maanmittauslaitoksen ylläpitämän pari vuotta sitten avatun uuden sähköisen huoneistotietojärjestelmän omistuskirjausten sekä kiinteistöjen lainhuutojen kirjausten viiveet ovat myös huomattavia. Lähes kuukauden keskimäärin ja jopa yli 3 kk:n viiveitä on raportoitu.

”On kuluttajille täysin kohtuutonta, että digitaaliset hankkeet hidastavat ja vaikeuttavat asuntokaupan prosesseja näin paljon. Yhteiskunnalle todella kalliiden ja kuviteltua vaikeampien projektien toteuttaminen tuntuu olevan mahdotonta aikataulussa ja budjetissa”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg.

Pankeilla vielä pitkä matka asiakkaiden palvelun nopeutumiseen

Asuntokauppaa eniten hidastava tekijä on edelleen pankkien valtava resurssipula. Asuntolainan jokainen vaihe alkuneuvottelun varauksesta lopullisen kaupankäyntiajan saamiseen kestävät kukin useita viikkoja. Pelkästään lainaneuvotteluun pääsemistä joutuu odottamaan kyselyn tulosten perusteella keskimäärin kuukauden. Pankkien välillä on selviä eroja, joten kuluttajan kannattaa olla valppaana. Pankkien hankala suhtautuminen remontoitaviin kiinteistöihin aiheuttaa myös suuria pettymyksiä asunnon ostajille. Kuntotarkastuksia tulkitaan ilman riittävää asiantuntemusta ja lainoja evätään, vaikka moni perhe haluaisi remontoida unelmakotinsa vanhemmasta kiinteistöstä.

Digitaalinen asuntokauppa ei olekaan reaaliaikaista

Uudet palvelut asuntokaupan tekemiseen sähköisillä allekirjoituksilla yleistyivät koronan tultua. Todellisuudessa digitaalisissa palveluissa on usein jopa yli viikon viive ennen kuin kauppa toteutuu ja rahat ovat tilillä. ”Tällaiset viiveet voivat aiheuttaa asuntokaupassa paljon harmia, kun kaupat ovat useimmiten useamman asunnon ketjuja, joissa moni perhe vaihtaa kotia saman aikaan ja rahaliikenteen tulisi mennä välittömästi. Pankit ovat painostaneet asiakkaitaan ja välittäjiä käyttämään uusia digipalveluita jopa siten, että ovat alkaneet periä valtavia summia kaupanteosta konttorissa. Lopputuloksena tulee paljon murheita ja lisäkuluja muuttaville perheille”, toteaa Mannerberg.

[fl_builder_insert_layout id=”7958″]

Alueelliset ennusteet

Pääkaupunkiseutu

Asuntokauppa on hieman normalisoitunut kevään ja kesän vilkkaasta kysynnästä, mutta edelleen kysyntä on kova hyvillä alueilla sijaitsevista kaiken kokoisista asunnoista. Kysyntä keskittyy erityisesti uudempiin perheasuntoihin. Helsingin kantakaupungissa kysyntä ylittää edelleen tarjonnan useimmista asuntotyypeistä, jos asunnot on hinnoiteltu oikein.

Kauempana Helsingin keskustasta kysyntä on rauhoittunut lukuun ottamatta hyväkuntoisia rivi- ja omakotitaloja. Remontoitavien asuntojen myynti on hidastunut jonkin verran. Remontointikustannusten kohoaminen ja pankkien remonttirahoituksen korkeat kustannukset hidastavat tätä omalta osaltaan. Valmista uudistuotantoa on PKS alueella myynnissä normaalia suurempi määrä tällä hetkellä.
Pääkaupunkiseudulla markkinoilla on myös suuremman kaupunkiasunnon etsijöitä, jotka ovat myyneet omakotitalon. Hyväkuntoisia suurempia asuntoja on kuitenkin tarjolla vähemmän, joten näiden kysyntä on edelleen erittäin hyvää.

Muu Uusimaa

Keski-Uusimaalla markkinatilanne on positiivinen. Oikein hinnoitellut kohteet menevät nopeasti kaupaksi, mikä taas aiheuttaa sen, että myytävää on vähän.
Porvoossa hieman rauhallisen kesän jälkeen myyntikohteita rupeaa tulemaan myyntiin ja kauppa käy ihan hyvällä tasolla. Hyvät heti muuttovalmiit kohteet kiinnostavat, remonttia vaativat kohteet eivät ole niin kiinnostavia. Rakentamisen hinnan nousun myötä ei viimevuoden omakotitalojen hintakehitys johda kuplaan.

Markkinatilanne on normalisoitunut ja palannut koronaa edeltävään hyvään tasoon useimpien pääkaupunkiseudun ympäryskuntien alueella. Vanhojen kerros- ja rivitalojen myynti on edelleen haastavaa. Hyvät kohteet menevät nopeasti. 70-luvun omakotitalojen kysyntä on vaimeaa, koska pankit eivät lainoita. Suurin koronaan liittyvä omakotitalojen ja mökkien kysyntä on jo jonkin verran tasaantunut ja keskittyy uudempiin taloihin.

Turku     

Ydinkeskustan vetovoima on hyvä! Myös ympäryskunnissa kysyntä omakotitaloille on valtavaa. Hinnoittelun merkitys korostuu tarjonnan lisääntyessä. Arvoasunnot löytävät ostajansa nopealla aikataululla. Rakentamiskustannusten nousu ja hyväkuntoisten omakotitalojen hintojen nousu alueella on lisännyt huomattavasti reunakuntien +/-40 km etäisyydellä olevien hyväkuntoisten omakotitalojen kysyntää. Kesällä lähiöiden asuntokauppa hidastui, mutta on nyt syksyä kohden taas parantunut. Rokotusten eteneminen on saanut ostajat ja myyjät entistä paremmin liikkeelle. Asuntojen kysyntä ja tarjonta kohtaavat jo paremmin.
Myytävistä kohteista on edelleen kova pula. Kauppa käy oikein hyvin, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Muu Varsinais-Suomi ja Salo

Alkusyksyyn on tullut hieman viivettä, kysyntä on jonkin verran laskenut.

Tampere

Hyväkuntoiset asunnot löytävät uuden omistajan nopeasti. Hyvistä kerrostalo- ja rivitaloasunnoista on tarjontaa niukasti. Vuokramarkkinassa tapahtui selvä hidastuminen syyskuun alussa kesän sesongin jälkeen. Vanhojen sijoitusasuntojen kysyntä oli yllättävän hiljaista heinä-elokuussa.

Keskustan alueella ja tuntumassa kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, myös reilumman kokoiset (60–100 m2) uudiskohteet menevät nopeasti. Pienet uudet asunnot eli ns. sijoitusasunnot uusissa taloissa menevät jonkin verran hitaammin kaupaksi. Keskustan hintataso jatkaa nousua uudiskohteiden perässä. Jos olisi hyviä kohteita enemmän, kaikki myydään. Remonttia ei haluta tehdä.

Muu Pirkanmaa

Pienten ja keskisuurten omakotitalojen, varsinkin asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevien, kysyntä jatkaa nousuaan.
Yli 65-vuotiaat pariskunnat ostaisivat tilavia kerrostalokolmiota tai neliöitä, mutta niitä ei ole tarjolla ja tästä syystä omakotikauppa on vilkasta.

Oulu       

Nyt on ollut hiukan hiljaisempaa asuntomarkkinoilla. Kova pula omakotitaloista ja rivitalokodeista perheille.
Koronan vaikutus näkyy siinä, että entistä useampi etsii rivitaloasuntoa tai omakotitaloa vähän kauempaa kaupungin keskustasta eli parikymmentä kilometriä ei ole enää ongelma. Halutaan väljyyttä ja elämisen laatua enemmän. Hurjin kysyntäpiikki on ehkä tasoittumassa, mutta edelleen on todella hyvin ostajia 1990- ja 2000-luvun omakoti- ja rivitaloasunnoille, samoin paritaloille ja erillistaloille. Kerrostaloista ja sijoitusasunnoista on koko ajan paljon tarjontaa.

Muu Pohjois-Suomi

Kauppa on vilkastunut tai normalisoitunut. Keskikesä oli hieman normaalia rauhallisempi. Metsätilojen hinnat ovat olleet kovassa nousussa Lapissa. Nyt kuitenkin näyttää, että nousu alkaa tasoittua. Kauppa on rauhoittunut aavistuksen kesästä, suurimmaksi osaksi normaalia vuodenaikaan liittyvää vaihtelua. Kauppa käy edelleen hyvin ja osin kysyntä on erittäin vilkasta: tuoreet omakotitalot, rivitalot ja loma-asunnot.

Etelä-Savo

Markkinatilanne on rauhoittunut. Yhteydenotot ovat vähentyneet. Viime syksynä mökkejä kysyttiin kummasti vielä syksyllä, nyt kysytään selvästi vähemmän. Asuntokauppa on myös hieman hiljentynyt ja yhteydenotot noin puolittuneet. Hyväkuntoisia omakotitaloja, erityisesti 2000-luvun jälkeen valmistuneita, kysytään enemmän. Yleensä kysyntä hiljenee kesän jälkeen, mutta nyt näyttää siltä, että kysyntä jatkaa kasvuaan myös syksylle. Marraskuu ja joulukuu ovat yleensä hiljaisinta aikaa. Kesämökeistä on kova kysyntä.

Kaakkois-Suomi   

Pula myytävistä asunnoista jatkuu ja myytävien asuntojen määrä on pysynyt pitkään poikkeuksellisen alhaisena. Ostajia on runsaasti etenkin uudemmille omakotitaloille. Tilanne on ehkä lievästi rauhoittunut, ainakin hetkellisesti. Loma-asuntojen kysyntä rauhoittui loppukesästä. Kerrostaloasuntojen kiinnostus lähiöissä on heikkoa, myytävää niissä on paljon ja myyntiajat ovat pitkiä. Omakotitaloissa on pulaa tarjonnasta, erityisesti 1990 ja sen jälkeen rakennetuista.

Kouvolassa asuntomarkkina on pysynyt suunnilleen ennallaan. Lähiöissä hinnat eivät nouse. Vapaa-ajan asuntoihin kiinnostus kasvaa. Myyntiin ei tule tarpeeksi vapaa-ajan asuntoja. Myytävää on edelleen noin 30 % normaalia vähemmän, kauppa käy tasaisesti ja vilkkaasti Lappeenrannassa.

Vapaa-ajanasuntokauppa alkoi hyvin, mutta kysyntä on laskenut suhteessa hintakehitykseen, eli ”koronalisää” ei enää olla halukkaita tietyillä alueilla maksamaan. Ilmat vaikuttavat aina, mitä pidemmälle syksyä mennään, kysyntä rauhoittuu, ellei ole kyseessä ns. täysin mukavuuksin oleva kakkosasunto, jossa hintakin sitten on normaalisti jo korkeampi. Sijainti ratkaisee. Saarikohteet eivät kiinnosta, ellei hinta ole houkutteleva. Kaakkois-Suomessa uudistuotantoa tulee tasaisella tahdilla ja ostajia on. Tarjonta vastaa tässä kohtaa ja ikäjakauma on sellaista, että halutaan taajaman ulkopuolelta lähelle keskustan palveluita. Hyväkuntoiset suhteellisen uudet omakotitalot ovat tasaisen haluttuja noin 3–5 kilometrin säteellä keskustasta.

Hämeenlinna ja muu Kanta-Häme

Liian vähän myytävää. Remontoitavat kohteet eivät mene kovin hyvin kaupaksi, liekö syynä on rakennustarvikkeiden raju hinnannousu? Uudehkot rivitalot ja omakotitalot sekä vanhat kiinteistöt hyvällä sijainnilla ovat kysyttyjä. Forssassa omakotitalot tekevät kauppansa, uudemmatkin talot, kiitos pysyvien etätöiden. Hintataso on alueella houkutteleva verrattuna esimerkiksi Hämeenlinnaan.

Keski-Suomi

Jyväskylässä kauppa käy hyvin uudemmissa 2000-luvun kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalokohteissa.
Vanhoissa 70–80-luvun asunnoissa ja taloissa kaupankäynti rauhallisempaa. Erityisesti sijoituskäytössä olleista yksiöistä ja kaksioista on paljon tarjontaa.

Pohjanmaat

Kokkolassa markkinatilanne on parantunut, maaseudulla on edelleen rauhallisempaa. Myyntiin on pienemmissä kuntataajamissa tullut enemmän vanhempia omakotitaloja, mutta kaupan volyymi on säilynyt rauhallisempana verrattuna erittäin vilkkaisiin suurempiin keskuksiin.

Pietarsaaressa on ollut kesällä todella vilkasta ja syksyä kohden odotetaan tasaisempaa markkinaa. Vaasassa yksiöstä sekä uudehkoista ja kohtuuhintaisista omakotitaloista on erittäin kova kysyntä. Vanhoista asunnoista on vähemmän kysyntää, jos ne eivät ole perusteellisesti remontoituja.

Lahti ja muu Päijät-Häme

Kiivas kesän tahti on lähes normalisoitunut. Paljon 70-luvun asuntoja on myynnissä lähiöissä, joissa kysyntä on alhaisempaa. Tarjonta on hyvistä uudemmista asunnoista ja taloista alhaisempaa kuin kysyntä. Loma-asuntojen kauppamäärät ovat kasvun jälkeen rauhoittumassa. Eniten kysytään ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia omarantaisia vapaa-ajankohteita.

Satakunta

Remontoitavat, erittäin edulliset kohteet ovat menneet kaupaksi. Vuokramarkkinoilla on vilkastumista.