18.07.2018

Uutiset

Kaupantekotilaisuus: kiinteistökaupan loppusuora

Tarjous on hyväksytty ja kauppakirjat laadittu, on aika viimeistellä kiinteistökauppa kaupantekotilaisuudessa. Kaupantekotilaisuus on virallinen tapahtuma, mutta sitä ei tarvitse turhaa jännittää.

Paikalla kaupantekotilaisuudessa on tavallisesti ostaja, myyjä, kiinteistönvälittäjä, tarvittaessa kaupanvahvistaja sekä ostajan ja myyjän pankkien edustajat.

Valmistautuminen kaupantekotilaisuuteen

Kiinteistönvälittäjän tehtävä on hoitaa kuntoon kaikki kaupantekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat ja tarkistaa asiakirjojen ajantasaisuus. Itse kauppakirja on tietenkin merkittävin asiakirja. Kauppakirja laaditaan hyväksytyn ostotarjouksen ehtojen ja maakaaren muotomääräysten mukaan. Kauppakirjan laadinta on paras jättää ammattilaisille, sillä vain muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Kiinteistönvälittäjä sopii kaupantekotilaisuuden ajankohdan myyjän sekä ostajan kanssa. Ennen tilaisuutta molemmat osapuolet saavat kauppakirjan luonnoksen tarkasteltavaksi hyvissä ajoin. Ostajan ja myyjän tulee perehtyä kauppakirjaan huolella ja esittää tarvittaessa kommentteja tai muutosehdotuksia. Samoin esimerkiksi kuntotarkastusraportti tulee toimittaa ajoissa ostajalle, jotta tämä ehtii perehtyä raporttiin ennen kauppojen tekoa.

Miten kaupantekotilaisuus etenee

Kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan sisältö käydään läpi kiinteistönvälittäjän johdolla. Mahdolliset epäselvyydet tai huomautukset käsitellään tässä vaiheessa. Kiinteistönvälittäjä valvoo, että molemmat kaupan osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan ja muut tarvittavat asiakirjat.

Tilaisuudessa selvitetään myös monia käytännön asioita, kuten avainten luovutus tai irtaimiston kuuluminen kauppaan.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Julkinen kaupanvahvistaja tarvitaan kiinteistökaupassa aina, kun allekirjoitetaan luovutuskirja. Vaikka puhekielessä asunto-osakkeen osto kuuluu kiinteistökauppaan, juridisesti asunto-osake ei ole kiinteistö. Asunto-osakkeen ostossa ei siis välttämättä tarvita kaupanvahvistajaa ja kiinteistönvälittäjä valvoo, että osakkeen asiakirjojen siirtomerkinnät ovat oikeellisia ja omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle asianmukaisesti.

Kaupanvahvistaja vahvistaa kauppakirjan ja muut kiinteistökaupan asiakirjat. Vahvistaja myös varmistaa, että kauppakirja täyttää vaaditut muotovaatimukset. Kaupanvahvistajan tehtävä on niin ikään tarkastaa myyjän ja ostajan henkilöllisyys.

Jos kaupantekotilaisuuteen tarvitaan kaupanvahvistaja, kiinteistönvälittäjä sopii myös tämän kanssa tilaisuuden ajankohdasta.

Kaupantekotilaisuus – mitä sen jälkeen?

Kaupantekotilaisuuden jälkeen on muistettava vielä muutama asia. Jos et ole asunnon ensiostaja, olet velvollinen maksamaan varainsiirtoveron. Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta ja asunto-osakkeen 2 %. Varainsiirtoveron maksusta, miten ja milloin se tehdään, kertoo sinulle kiinteistönvälittäjäsi kaupantekotilaisuudessa.

Lisäksi maanmittauslaitokselta tulee hakea lainhuutoa tai kiinteistön vuokraoikeuden kirjaamista viimeistään puolen vuoden kuluttua luovutussopimuksen teosta. Varainsiirtovero tulee olla maksettuna ennen lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista. Liian myöhään haetusta lainhuudosta tai kirjaamisesta seuraa sanktiona veron korotus.

Jos kaupan kohteena olevan asunnon maksu on sovittu maksettavaksi kahdessa osassa, on edessä vielä niin sanottu loppukauppa. Tällöin maksetaan loput kauppahinnasta ja osake- tai panttikirjat vaihtavat omistajaa. Kiinteistönvälittäjäsi huolehtii myös loppukaupan tilaisuuden järjestämisestä.