25.08.2022

Myyjälle

Lunastuslauseke asunto-osakekaupassa — mitä se tarkoittaa?

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä saattaa olla lunastuslauseke. SKVL:n teettämän jäsenkyselyn (2021) perusteella lunastuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen vähintään 10 prosentissa taloyhtiöistä.

Mitä lunastuslauseke tarkoittaa?


Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla lunastuslauseke, joka tarkoittaa, että lunastuslausekkeessa määritellyllä taholla (osakkeenomistajalla, taloyhtiöllä tai muulla henkilöllä) on oikeus lunastaa asunto-osake, kun asunto-osakkeen osakkeen omistusoikeus siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Useimmiten yhtiöjärjestyksessä lunastusoikeus on annettu yhtiön nykyisille osakkaille. Tällöin taloyhtiön nykyisillä osakkailla on oikeus lunastaa myyty asunto-osake itselleen tietyn määräajan puitteissa kauppojen jälkeen.

Lunastuslausekkeen täsmällinen sisältö kannattaa aina tarkistaa yhtiöjärjestyksestä, sillä tarkemmat ehdot, lunastuksen määräaika sekä lunastukseen oikeutetut on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiölaissa on joitain pakottavia säännöksiä lunastuksesta, joita sovelletaan yhtiöjärjestyksen määräyksistä riippumatta. Lunastusmenettelyyn saattaa siis vaikuttaa sekä yhtiöjärjestys että lainsäädäntö.

Lunastusoikeutta ei pääsääntöisesti ole silloin, jos ostaja on taloyhtiön nykyinen osakkeenomistaja, myyjän lähisukulainen tai aviopuoliso taikka jos asunto-osake siirtyy testamentin nojalla. Yhtiöjärjestyksessä nämäkin saannot on kuitenkin saatettu määrätä lunastuksenalaisiksi.


Mitä asunnonostajan kannattaa huomioida, jos taloyhtiössä on lunastuslauseke?


Unelma-asuntoa ei kannata välttämättä jättää ostamatta pelkästään sillä perusteella, että taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Lunastukseen oikeutetut eivät nimittäin välttämättä käytä oikeuttaan.

Jos lunastusoikeutta käytetään, maksaa lunastaja osakkeesta käyvän hinnan. Käytännössä lunastushinta on yleensä sama, kuin kauppakirjassa sovittu kauppahinta.

Lunastushinnassa ei huomioida ostajan tekemiä remontteja, joten remontointi kannattaa toteuttaa vasta sen jälkeen kun on käynyt selväksi, ettei lunastusoikeutta käytetä. Myös muutto kannattaa tehdä vasta lunastusajan päättymisen jälkeen. Lunastusaika on yleensä kuukausi siitä laskettuna, kun ostaja on ilmoittanut osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä
taloyhtiölle.

Asunto-osakekauppaa ei voida tehdä ehdollisena niin, että omistusoikeus siirtyisi vasta lunastusajan päättymisen jälkeen. Jotta lunastusaika saadaan juoksemaan heti siitä, kun taloyhtiölle on kaupasta ilmoitettu, on kauppa tehtävä siten, että omistusoikeus siirtyy jo kaupanteossa.

Kysy lunastuslausekkeesta kiinteistönvälittäjältä!

Kiinteistönvälittäjän tulee hyvän välitystavan mukaan osata kertoa ostajalle lunastuksen kulusta yleisellä tasolla. Tarkempien tietojen saamiseksi on syytä olla yhteydessä isännöitsijään.

Kiinteistönvälittäjä turvaa sekä myyjän että ostajan etua ja tekee asuntokaupoista turvallisemmat molemmille osapuolille.

Löydä lähin kiinteistönvälittäjäsi: https://skvl.fi/valittajat/