12.09.2021

Myyjälle

Kiinteistön ostotarjous

Kiinteistökauppojen vaiheisiin kannattaa perehtyä hyvin, jottei matkan varrella tulisi yllätyksiä. Kiinteistön esisopimus ja kauppakirja tulee aina tehdä kirjallisena sekä niiden laatimiseen kannattaa käyttää ammattilaista. Kiinteistönvälittäjä varmistaa, että kiinteistökauppojen asiakirjat täyttävät lain määrittämät
vaatimukset.

Ennen kiinteistökauppaa voidaan laatia esisopimus

Esisopimuksella kiinteistön myyjä ja ostaja sitoutuvat tiettyjen ehtojen toteutuessa tekemään myöhemmin lopulliset kaupat. Esisopimuksesta tulee selvitä ainakin seuraavat seikat:

  • sopimuksen tarkoitus
  • ostettava kiinteistö
  • sopijaosapuolet
  • kauppahinta ja mahdolliset muut vastikkeet
  • muut ehdot, jotka liittyvät lopullisiin kauppoihin
  • viimeinen päivä, johon mennessä kaupat on tehtävä

Mikäli esisopimusta ei tehdä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, niin paikalla tulee olla kaupanvahvistaja.

Miten kiinteistön ostotarjous eroaa asunto-osakkeen ostotarjouksesta?

Kiinteistön ostotarjous ei itsessään sido osapuolia tekemään lopullista kauppaa, vaan vasta määrämuotoinen esisopimus on sitova. Pelkän kiinteistön ostotarjouksen perumisesta ei aiheudu sopimussakkoa eikä menetä käsirahaa. Kaupanteosta kieltäytyvä osapuoli voi kuitenkin joutua korvaamaan vastapuolelle esimerkiksi ilmoittelusta tai kiinteistöön tutustumisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia.

Asunto-osakkeen ostotarjous on aina sitova, myös suullisesti tehtynä. Tämä tarkoittaa että asunto-osakkeen ostaja voi olla korvausvelvollinen, mikäli hän kieltäytyy tekemästä tarjouksensa mukaista kauppaa. Korvaussumma on yleensä joko käsiraha tai ostotarjouksessa erikseen määritelty korvaussumma.

Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan välttämättä synny, jos asunto-osakkeen ostotarjous on tehty ehdollisena ja ehto ei ole toteutunut. Ehtona voi olla esimerkiksi riittävän suuren asuntolainan saaminen pankista tai ostajan entisen asunnon meneminen kaupaksi. Ostaja voi vetäytyä kaupanteosta ilman korvausvelvollisuutta myös, jos ostajalle ei ole kerrottu kaikkia asuntokauppojen kannalta olennaisia seikkoja tai ostajalle on annettu virheellistä tietoa ennen tarjouksen tekemistä. Tiedon tulee kuitenkin koskea sellaista seikkaa, jolla on vaikutusta kaupanteon kannalta.

Johtaako kiinteistön esisopimuksen peruminen sopimussakkoon?

Jos esisopimus on tehty määrämuotoisena, se on sitova. Esisopimuksessa on usein maininta korvaussummasta, jos toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä kauppaa esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Esisopimus voidaan laatia sitovaksi vain toiselle kaupan osapuolelle.

Lopulliset kiinteistökaupat vahvistetaan kauppakirjalla

Esisopimuksen jälkeen laaditaan kauppakirja. Myös kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa tulee olla kaupanvahvistaja paikalla, jollei kauppaa tehdä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Kiinteistönvälittäjä avuksi?

SKVL:n kiinteistönvälittäjät käyttävät vain kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä asiakirjoja. Asiantuntijan käyttäminen on suositeltavaa kiinteistökaupoissa, sillä jos kauppakirjaa tai esisopimusta ei ole laadittu oikeassa muodossa, ne eivät ole sitovia.

Löydä lähin välittäjäsi: https://skvl.fi/toimistot/