Pohjois-Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Pohjois-Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

  • Yhdistykseen kuuluu 18 jäsentoimistoa
  • Jäsenet edustavat n. 50 % välittäjien kautta tehdyistä asuntokaupoista Pohjois-Pohjanmaan talousalueella

Yhdistys toimii Pohjois-Suomen kiinteistönvälittäjien yhdyssiteenä. Yhdistys on perustettu 1985 ja se on Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n jäsen. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja valvoo jäsentensä ammatin harjoittamista kohottaen ammattikunnan yhteiskunnallista arvoa.

Pohjois-Suomen Kiinteistönvälittäjät ry järjestää koulutustilaisuuksia ja antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys seuraa alalla tapahtuvaa kehitystä ja tekee aloitteita niin lainsäädännön kuin hallinnon alalta.

Hyvä ammattitaito on menestyksellisen toiminnan perusedellytys.
Tämän vuoksi on tärkeää, että kiinteistönvälittäjä ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Hilkka Kivelä

Puheenjohtaja   Asuntokolmio Oy - Oulu   050 564 8998   hilkka.kivela@asuntokolmio.fi

Anu Paloste-Pihlajaniemi

Sihteeri   Asuntom. Huoneisto-Idea LKV   anu.paloste-pihlajaniemi@huoneistoidea.fi