Kiinteistönvälitys Tampere

Glik Tampere Oy LKV

Huoneistolinja LKV

Solid House Oy LKV – Tampere

YIT Rakennus Oy Talonrakennus Tampere

YH Kodit Oy -Tampere

Vuokraturva Oy, Tampere

Vita LKV

VILLA OY LKV

TarjaK LKV Oy

Tampereen Asuntopari Oy

Tampereen Kotijoukkue Oy

Tampereen Arvohuoneistot Oy

Sami Nyman LKV Oy / Bo LKV

RealEtta Oy

Onnen Asunnot LKV

LKV Asuntoekonomitoimisto Oy

Kotineliö Oy LKV

Kodit On Oy Päivi Kuuttinen LKV

Kiinteistötoimisto TaloMaa Oy

Kiinteistötoimisto Seppo Leuku Oy LKV

Kiinteistönvälitys Oy Koditar LKV

Kiinteistönvälitys Ovi Kotiin LKV Oy

Kiinteistönvälitys KotiElo Oy LKV

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy

Kiinteistö-Vesasto Oy LKV [A]