Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet

SKVL jäsenyrityksen palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat SKVL jäsenyrityksellä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. SKVL jäsenyritys pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

SKVL jäsenyrityksen sivuston Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat SKVL jäsenyrityksellä ja Sisällöntuottajilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

SKVL jäsenyrityksen sivuston Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua SKVL jäsenyrityksen tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää Palvelussa olevaa public domain- tai shareware -aineistoa kyseistä aineistoa koskevien ohjeiden mukaisesti omaan käyttöönsä tai edelleen levitettäväksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.