Tee jäsenhakemus Tee jäsenhakemus

Jäsenhakemukset käsittelee SKVL:n hallitus. Ennen käsittelyä SKVL pyytää alueyhdistykseltään lausunnon hakemuksesta. Jäsenyyden edellytyksenä on, että hakijan palveluksessa olevalla vastaavalla hoitajalla on vähintään vuoden mittainen kokemus alalla toimimisesta. SKVL:n hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.

Hakemukseen liitetään aluehallintoviraston (lääninhallituksen) päätös välitysliikkeen rekisteröimisestä, kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha), sekä lomake sitoutumisesta  hyvän välitystavan ohjeeseen (www.hyvavalitustapa.fi).

SKVL:oon voi varsinaisena jäsenenä kuulua alaa valvovan viranomaisen rekisteriin merkitty kiinteistönvälitystä tai vuokrahuoneiston välitystä harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka sitoutuu noudattamaan hyvää välitystapaa sekä liiton hallituksen tai liittokokouksen vahvistamia moraalisääntöjä ja muita ohjeita.

Mikäli varsinaisella jäsenellä on useita eri toimipisteitä, joissa harjoitetaan välitystoimintaa, kutsutaan yhtä toimipisteistä jäsenen ilmoittaman tiedon mukaan päätoimipisteeksi ja muita sivutoimipisteiksi.

Elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö voidaan hyväksyä ketjukiinteistönvälittäjäjäseneksi, jos kaikki samalla markkinointitoiminimellä kiinteistönvälitystä harjoittavat elinkeinonharjoittajat tai oikeushenkilöt ovat liitossa ketjukiinteistönvälittäjäjäseniä tai ketjuvuokravälittäjäjäseniä.

Lataa yritysjäsenhakemus


Yritysjäsenhakemus

Ketjujäsenhakemus

Lataa seniorijäsenhakemus

Seniorijäsenyyttä voi hakea välitystoiminnan lopettaneet varsinaiset jäsenet, jotka eivät enää täytä varsinaisen jäsenen tunnusmerkkejä. Liiton alueyhdistyksen tulee antaa lausunto jäsenhakemuksesta. SKVL:n hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.

Seniorijäsenhakemus

Olen kiinnostunut jäsenyydestä

Kiitos yhteydenotostanne, olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.