Laatukoulutus

Laatukoulutus

SKVL:n laatujärjestelmä

Yksi SKVL:n toiminnan painopisteistä on jäsenyritysten laadukkaan toiminnan edistäminen. Laatukoulutuksessa jäsenyritys toteuttaa oman laadunhallintajärjestelmän sekä laatukäsikirjan.

Laadunhallintajärjestelmän perusteena ovat Euroopan laatupalkintokriteerit ja SKVL:n laatutyössä olevien yritysten yhdessä sopimat toimintatavat, joiden noudattamista arvioidaan säännöllisesti. Laatujärjestelmään sitoutunut ja laatukäsikirjan laatinut yritys saa käyttää SKVL:n Laatuyritys -tunnusta omassa toiminnassaan.

SKVL Laatuyritysten arvot:

  • Jatkuva oppiminen
  • Rehellisyys
  • Turvallisuus
  • Asiantuntemus
  • Laadukkuus
  • Sitoutuminen

Arviointi

SKVL Laatuyritykset arvioivat kohteenne ammattitaidolla. Hintatietous perustuu toteutuneiden kauppojen tilastoihin, hyvään markkina- ja paikallistuntemukseen sekä kokemukseen välittäjänä.

Toimeksiantosopimus

SKVL Laatuyritykset tekevät toimeksiantosopimuksen perusteellisesti yhdessä Teidän kanssanne Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n viralliselle lomakkeelle. Samalla he tarkistavat vero- yms. seuraamukset, jotka vaikuttavat kaupan lopputulokseen.

Markkinointi

SKVL Laatuyritykset hankkivat kaikki tarvittavat asiapaperit ja ottavat valokuvat markkinointia varten. He laativat selkeän esitteen ja mainostekstit, joihin myös Te voitte vaikuttaa. Markkinoinnin ja myynnin tarkempi sisältö räätälöidään yhdessä Teidän kanssanne.

Kauppa

SKVL laatuyritykset tuovat teille ostotarjouksen kirjallisesti, laativat virallisen kauppakirjan sekä hoitavat kaikki kaupan järjestelyt huolellisesti.

SKVL:n laatutakuu

SKVL Laatuyrityksellä on SKVL:n hyväksymä laatukäsikirja, joka ohjaa yrityksen toimintaa. Tästä tiedätte, että välittäjänne on koulutettu ja luotettava sekä toimii liittonsa ohjeiden ja eettisten sääntöjen mukaisesti. SKVL Laatuyritys seuraa asiakastyytyväisyyttä kirjallisin palauttein. SKVL Laatuyrityksen avulla voitte tehdä kauppanne turvallisesti ja luotettavasti.

Tee jäsenhakemus

Tee jäsenhakemus ja liity SKVL:n jäsenyritysten kasvavaan joukkoon!

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnasta?

SKVL – Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

n.
toimistoa
n.
välittäjää
n.
kohdetta
%
asiakas­tyytyväisyys