Rakennuslupa – milloin, miten ja keneltä haetaan?

rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen voi tuntua pitkälliseltä prosessilta, mutta tarvittaessa kunta tarjoaa neuvontaa rakennusluvan hakemiseen liittyvissä asioissa. Rakennusoikeus ja siihen liittyvät asiakirjat tulee ottaa huomioon myös myytäessä tai ostaessa kiinteistöä. Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Millaisiin korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupaa? Rakennuslupaa tarvitaan, kun: tehdään uudisrakentamiseen rinnastettavia muutos- tai korjaustöitä muutetaan rakennuksen käyttötarkoitusta muokataan tai rakennetaan kantavia rakenteita…

Lue lisää