Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste keväälle 2021

Suomen suurin ja vanhin kiinteistönvälityksen verkosto on antanut kevään 2021 markkinaennusteen. Ennuste lupaa erittäin vahvaa kevättä asuntokaupalle ja loma-asuntokaupalle. Mahdolliset liikkumisrajoitukset aiheuttavat kuitenkin huolta. Suomen Kiinteistönvälittäjien maanlaajuinen verkosto koostuu yli neljästäsadasta jäsenyrityksestä ja lähes 1600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 75 prosenttia jäsenyrityksistä. Suomen Kiinteistönvälittäjien markkinaennusteet perustuvat ainoana Suomessa hyvin laajan verkoston paikallisia asiantuntijoita osaamiseen ja…

Lue lisää

Kiinteistö- ja asunto-osakekaupan verotus

Verotus kannattaa huomioida suunnitellessa kiinteistö- ja asuntokauppoja, sillä esimerkiksi myyntivoitto on verotonta tuloa, jos asunnossa on omistusaikanaan asunut vakituisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Varainsiirtovero  Varainsiirtovero on ostajan vastuulla. Ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta tietyin ehdoin. Lue täältä vinkkejä ensiasunnon ostamista suunnittelevalle. Vuonna 2019 varainsiirtoverotukseen kohdistui uudistuksia, jotka koskivat lähinnä ilmoitus- ja maksamismenettelyjä. …

Lue lisää

Kuolinpesän asunnon myynti

Kuolinpesä koostuu kuolleen henkilön omaisuudesta sekä velasta, ja tyypillisimmässä tilanteessa sitä hallinnoivat kuolinpesän osakkaat. Kiinteistönvälittäjän asiantuntemus on eduksi asuinhuoneiston hinta-arvion laatimisessa sekä mahdollisessa myyntiprosessissa. Kuolinpesän asunnon myynti tapahtuu samoilla menettelyillä kuin tavallisesti, mutta prosessiin liittyy enemmän lain velvoittamia asiakirjoja. Perukirja täytyy toimittaa Verohallinnolle Kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta täytyy toimittaa Verohallinnolle perukirja, jossa eritellään muun…

Lue lisää